Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere til

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk To Do for Windows 10 med tastaturet og en skjerm leser til å utforske og navigere i forskjellige visninger og flytte mellom dem. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Navigere i gjøremål-hovedvisningen

To-Do hovedvisningen har følgende elementer:

 • Side panel menyen på venstre side av skjermen, som inkluderer bruker menyen og søker etter oppgave knappene, en liste over oppgave lister som inneholder min dag, viktige, planlagte, oppgaverog eventuelle lister du har opprettet selv, etterfulgt av den nye liste knappen.

 • Hoved innholds området, som inneholder gjeldende valgte aktivitets liste.

Hvis du vil navigere i hovedvisningen, trykker du TAB-tasten (fremover) eller Skift + Tab (bakover). Hvis du vil navigere i side panel menyen, trykker du på pil opp-eller ned-tasten. Trykk ENTER for å velge et element.

Hvis du vil ha tilgang til To-Do innstillinger, trykker du TAB-tasten til du hører «bruker meny knapp», og deretter trykker du ENTER. Trykk pil ned-tasten til du hører «innstillinger», og trykk deretter ENTER. Hvis du vil navigere i Innstillinger -visningen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Hvis du vil gå ut av Innstillinger -visningen, trykker du SKIFT + TAB til du hører «gå tilbake-knappen» og trykker ENTER.

Navigere i en oppgave liste

Hoved innholds området i To-Do hovedvisningen inneholder den valgte listen over oppgaver, enten en innebygd liste, for eksempel min dag, viktige, planlagteeller oppgaver, eller en liste du har opprettet selv. Hvis du vil ha mer informasjon om lister, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med lister igjøremål.

En oppgave liste i hoved innhold-området har følgende elementer:

 • Knappene gi nytt navn til liste og del liste (bare for bruker opprettede lister).

 • For idag -knappen (bare for min dags liste).

 • Rediger liste -knappen.

 • Liste over oppgaver, hver etterfølges av fullført og Merk som viktige avmerkings bokser.

 • Knappen Legg til en oppgave .

Hvis du vil navigere mellom elementer, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Trykk ENTER for å velge et element. Hvis du vil navigere mellom oppgaver i en oppgave liste, trykker du på pil opp eller pil ned til du hører den du vil bruke. Hvis du vil åpne detalj visningen for en oppgave, trykker du pil høyre. Hvis du vil navigere i detalj visningen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Hvis du vil avslutte detalj visningen, trykker du TAB-tasten til du hører «Forkast detalj visning», og trykker ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med oppgaver, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver igjøremålet.

Navigere i en forslags liste

Listen over foreslåtte oppgaver i for i dag -ruten inneholder en liste over foreslåtte aktiviteter du kan legge til i min dag -listen. Hvis du vil ha mer informasjon om forslag, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag igjøremål.

Hvis du vil navigere i forslags listene, trykker du pil opp eller pil ned til du hører den du vil bruke. Trykk ENTER for å åpne detalj visningen for oppgaven.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med flere kontoer i gjøremål

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk To Do for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for Mac OS, til å utforske og navigere i forskjellige visninger og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Navigere i gjøremål-hovedvisningen

To-Do hovedvisningen har følgende elementer:

 • Side panel menyen på venstre side av skjermen, som omfatter Søk i aktivitets feltet, en liste over oppgave lister som inneholder min dag, viktige, planlagte, oppgaverog eventuelle lister du har opprettet selv, etterfulgt av den nye liste knappen.

 • Hoved innholds området, som inneholder gjeldende valgte aktivitets liste.

Hvis du vil navigere i hovedvisningen, trykker du TAB-tasten (fremover) eller SKIFT + TAB. Hvis du vil navigere mellom oppgave lister, trykker du på opp-eller pil ned-tasten. Trykk ENTER eller mellomrom for å velge et element.

Navigere i en oppgave liste

Hoved innholds området i To-Do hovedvisningen inneholder den valgte listen over oppgaver, enten en innebygd liste, for eksempel min dag, viktige, planlagteeller oppgaver, eller en liste du har opprettet selv. Hvis du vil ha mer informasjon om lister, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med lister igjøremål.

En oppgave liste i hoved innhold-området har følgende elementer:

 • Tekst feltet for liste navnet og knappen del liste (bare for bruker lister som er opprettet).

 • Forslag -knappen (bare for min dags liste).

 • Knappen Alternativer for liste .

 • En tabell som inneholder oppgave listen.

 • Tekst feltet Legg til en oppgave for å legge til en ny aktivitet.

Hvis du vil navigere mellom elementer, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Trykk ENTER eller mellomrom for å velge et element. Hvis du vil navigere mellom oppgaver i en oppgave liste, trykker du på pil opp eller pil ned til du hører den du vil bruke. Hvis du vil gå til detalj visningen for en aktivitet, trykker du på TAB til du hører aktivitets navnet etterfulgt av «aktivitets tittel». Hvis du vil navigere i detalj visningen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Hvis du vil avslutte detalj visningen, trykker du TAB-tasten til du hører «tilbake-knappen», og trykker ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med oppgaver, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver igjøremålet.

Navigere i en forslags liste

Listen over foreslåtte oppgaver i for i dag -ruten inneholder en liste over foreslåtte aktiviteter du kan legge til i min dag -listen. Hvis du vil ha mer informasjon om forslag, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag igjøremål.

Hvis du vil navigere i forslags listene, trykker du pil opp eller pil ned til du hører den du vil bruke. Trykk ENTER for å åpne detalj visningen for oppgaven.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk To Do for iOS med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren for iOS, til å utforske og navigere i forskjellige visninger og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Navigere i min dag-visningen

Når du åpner To-Do for første gang, vises Min dag-visningen. Hvis du vil navigere mellom elementene i min dag -visningen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører elementet du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen for å velge det.

Hvis du vil ha tilgang til To-Do innstillingene, sveiper du mot venstre til du hører navnet ditt, etterfulgt av «åpner konto innstillingene» og dobbelt trykker deretter på skjermen. Hvis du vil avslutte Innstillinger -visningen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «ferdig», og dobbelt trykker deretter på skjermen.

Navigere i forslag-visningen

Hvis du vil gå til forslag-visningen i min dag -visningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «tilgangs forslag til aktiviteter via forslag», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du vil flytte i listen over forslag, sveiper du mot venstre eller høyre. VoiceOver sier statusen til hvert element i listen. Hvis du vil avslutte forslags visningen, sveiper du mot venstre til du hører «ferdig», og dobbelt trykker deretter på skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med forslag, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag igjøremål.

Navigere i side panel visning

Hvis du vil gå til side panel visningen i visningen min dag eller oppgave liste, sveiper du mot venstre til du hører «side panel», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. En meny som viser alle oppgave listene dine, åpnes. Sveip til venstre eller høyre for å flytte i menyen. Hvis du vil velge en liste, dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du vil legge til en ny liste, sveiper du til høyre til du hører «ny liste», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du vil lære mer om lister, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med lister igjøremål.

Navigere i oppgave liste visningen

Hvis du vil gå til Aktivitetsliste-visningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører navnet på aktivitets listen du vil redigere, og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Hvis du vil flytte gjennom oppgavene i oppgave listen, sveiper du mot venstre eller høyre. VoiceOver melder oppgavene og statusene deres. Hvis du vil åpne detalj visningen for en aktivitet, dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du vil navigere i detalj visningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører det du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen. Hvis du vil gå ut av detalj visningen, sveiper du mot venstre til du hører: «Lukk detalj visning», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Hvis du vil lære mer om oppgaver, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver igjøremålet.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk To Do for Android med TalkBack, den innebygde skjerm leseren for Android, for å utforske og navigere i forskjellige visninger og flytte mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Navigere i min dag-visningen

Når du åpner To-Do for første gang, vises Min dag-visningen. Hvis du vil navigere mellom elementene i min dag -visningen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører elementet du vil bruke, og dobbelt trykker deretter på skjermen for å velge det.

Navigere i forslag-visningen

Hvis du vil gå til forslag-visningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «for i dag», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. Du hører: «forslag.» Hvis du vil flytte i listen over forslag, sveiper du mot venstre eller høyre. TalkBack sier statusen til hvert element i listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med forslag, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag igjøremål.

Navigere i side panel visning

Hvis du vil gå til side panel visningen i visningen min dag eller oppgave liste, sveiper du mot venstre til du hører «side panel», og deretter dobbelt trykker du på skjermen. En meny som viser alle oppgave listene dine, åpnes. Sveip til venstre eller høyre for å flytte i menyen. Hvis du vil velge en liste, dobbelt trykker du på skjermen. Sveip til høyre til du hører «ny liste», og dobbelt trykk deretter på skjermen for å legge til en ny liste. Hvis du vil lære mer om lister, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med lister igjøremål.

Hvis du vil ha tilgang til To-Do innstillingene, sveiper du til høyre i side panelet til du hører den gjeldende valgte bruker kontoen, og dobbelt trykker deretter på skjermen. Du hører: «behandle kontoer og gå til innstillinger.» Sveip til høyre til du hører «innstillinger», og dobbelt trykk deretter på skjermen. Hvis du vil avslutte Innstillinger -visningen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører «Naviger opp,» og dobbelt trykker på skjermen.

Navigere i oppgave liste visningen

Hvis du vil gå til oppgave liste visningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører listen du vil redigere, i sidestolpe-visningen, og deretter dobbelt trykker du på skjermen.

Hvis du vil flytte gjennom oppgavene i oppgave listen, sveiper du mot venstre eller høyre. TalkBack melder oppgavene og statusene deres. Hvis du vil åpne detalj visningen for en aktivitet, dobbelt trykker du på skjermen. Hvis du vil navigere i detalj visningen, sveiper du mot venstre eller høyre. Hvis du vil avslutte detalj visningen, sveiper du mot venstre til du hører «Lukk detalj visning, og dobbelt trykk deretter på skjermen.» Hvis du vil lære mer om oppgaver, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver igjøremålet.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med flere kontoer i gjøremål

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk To Do på nettet med tastaturet og en skjerm leser til å utforske og navigere i forskjellige visninger og flytte mellom dem. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker To Do på nettet med skjerm leser, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nett leser.

I dette emnet

Navigere i min dag-visningen

Når du åpner To-Do for første gang, vises min dag -visningen til høyre for side panelet. Det viser gjøremåls elementer eller oppgaver for dagen. Hvis du vil navigere mellom elementer i side panelet og elementene i min dag -visningen, trykker du TAB-tasten (fremover) eller Skift + Tab (bakover). Skjerm leseren sier elementene på listen og deres statuser. Hvis du vil åpne detalj visningen for en aktivitet, trykker du mellomrom eller ENTER.

Hvis du for eksempel har oppgaver som forfaller i dag eller til venstre enn i går, vises en meldings boble for forslag øverst i min dag -visningen. Hvis du vil kontrollere oppgavene, trykker du TAB-tasten til du hører «se gjennom», og deretter trykker du ENTER.

Hvis du vil ha tilgang til To-Do innstillinger, trykker du TAB-tasten til du hører «Innstillinger-knappen», og deretter trykker du ENTER. Trykk pil ned-tasten til du hører «gjøremåls innstillinger», og trykk deretter ENTER. Hvis du vil navigere i Innstillinger -visningen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Hvis du vil forlate Innstillinger -visningen, trykker du SKIFT + TAB til du hører «Lukk-knapp», og trykker ENTER.

Navigere i forslag-visningen

Hvis du vil gå til forslag-visningen, trykker du TAB-tasten i min dag -visningen til du hører «for i dag», og deretter trykker du ENTER. Hvis du vil flytte i listen over forslag, trykker du TAB-tasten. Skjerm leseren sier statusen for hvert element i listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med forslag, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag igjøremål.

Navigere i oppgave liste visningen

Hvis du vil gå til oppgave liste visningen, trykker du TAB-tasten til du hører navnet på oppgave listen du vil redigere, og deretter trykker du ENTER.

Hvis du vil navigere gjennom listen, trykker du TAB-tasten. Skjerm leseren sier elementene på listen og deres statuser. Hvis du vil åpne detalj visningen for en aktivitet, trykker du mellomrom eller ENTER. Hvis du vil lære mer om oppgaver, kan du se bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver igjøremålet.

Navigere i detalj visningen

Hvis du vil åpne detalj visningen for en aktivitet, trykker du ENTER mens du er på en aktivitet i oppgave liste visningen eller i min dag -visningen. Visningen åpnes på høyre side av skjermen. I denne visningen kan du for eksempel angi påminnelser eller skrive notater til en aktivitet. Hvis du vil flytte mellom feltene i visningen, trykker du TAB-tasten eller SKIFT + TAB. Hvis du vil lukke detalj visningen, trykker du TAB-tasten til du hører «skjul detalj visning», og deretter trykker du ENTER.

Se også

Bruke en skjerm leser til å arbeide med lister i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med oppgaver i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å arbeide med forslag i gjøremål

Bruke en skjerm leser til å flytte oppgaver mellom eller i lister i gjøremål

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×