Bruke en skjermleser til å finne tekst med bestemt formatering i Word

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Word med tastaturet og en skjermleser for å finne ut hvor en bestemt tekststil eller formatering brukes i dokumentet, og erstatt den med en annen. Vi har testet det med Skjermleser, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Søke etter en bestemt stil

Noen ganger vil du finne alle forekomster av en bestemt tekststil i dokumentet, for eksempel Sterk eller Utheving, slik at du kan erstatte den med en annen.

 1. Trykk på CTRL+F. Du hører: «Navigasjon, søke i et dokument.»

 2. Trykk på SR-tasten+PIL HØYRE til du hører «Flere alternativer, skjult, menyelement», trykk på ALT+PIL NED for å utvide menyen, og trykk deretter A for å åpne dialogboksen Avansert søk. Du hører: «Søk og erstatt-vindu, rik redigeringskontroll, redigering.» Fokuset er på Finn hva-tekstfeltet.

  Tips!:  Word husker Finn-innstillingene du sist brukte i dialogboksen Avansert søk, for eksempel hvis du søkte etter Sterk-stilen og erstattet den med Utheving. Hvis du vil tilbakestille Finn-innstillingene før et nytt søk, trykker du PÅ ALT+O, alt+PIL OPP og trykker alt+T for å velge Ingen formatering. Fokuset går tilbake til feltet Søk etter tekst.

 3. Trykk på ALT+O, S for å åpne dialogboksen Søk etter stil. Du hører: «Søk etter stil-vindu, Finn hvilken stil, ingen stil, ingen valgt.»

 4. Trykk på PIL NED til Skjermleser sier stilen du vil erstatte, for eksempel Utheving, og trykk deretter ENTER for å velge.

  Tips!: Du kan hoppe direkte til en stil ved å trykke den første bokstaven. Trykk for eksempel E for å gå til Utheving. Hvis det er flere stiler som begynner med den valgte bokstaven, trykker du på tasten flere ganger til Skjermleser sier stilen du søker etter.

 5. Trykk på ALT+P for å flytte fokus til Erstatt-fanen. Du hører: «Valgt, Erstatt faneelement.» Trykk på TAB til du hører: «Erstatt med, rediger tekst.»

  Tips!:  Word husker Erstatt-innstillingene du sist brukte i dialogboksen Avansert søk, for eksempel hvis du søkte etter Sterk-stilen og erstattet den med Utheving. Hvis du vil tilbakestille Erstatt-innstillingene før et nytt søk, trykker du PÅ ALT+O, alt+PIL OPP og deretter ALT+T for å velge Ingen formatering. Fokuset går tilbake til Erstatt med tekst-feltet.

 6. Trykk på ALT+O, S for å åpne dialogboksen Søk etter stil. Du hører: «Søk etter stil-vindu, Finn hvilken stil, ingen stil, ingen valgt.»

 7. Trykk på PIL NED til Skjermleser sier stilen du vil bruke, for eksempel Utheving, og trykk deretter ENTER for å velge.

  Tips!: Du kan hoppe direkte til en stil ved å trykke den første bokstaven. Trykk for eksempel E for å gå til Utheving. Hvis det er flere stiler som begynner med den valgte bokstaven, trykker du på tasten flere ganger til Skjermleser sier stilen du søker etter.

 8. Trykk alt+A for å erstatte alle forekomster av den første stilen med den andre. Du hører: «Microsoft Word-dialogboks, OK-knapp.» Trykk ENTER, ESC for å lukke dialogboksen Avansert søk og returnere fokus til dokumentet.

Søke etter en bestemt formatering

Noen ganger vil du finne alle forekomster av en bestemt tekstformatering i dokumentet, for eksempel Fet eller Kursiv, slik at du kan erstatte den med en annen.

Obs!: Hvis du for eksempel endrer formateringen av Fet tekst overalt i dokumentet, endres også skriftstilen uansett hvor Sterk-stilen brukes, men ikke omvendt. Derfor anbefaler vi at du bruker stiler i stedet for manuell formatering.

 1. Trykk på CTRL+F. Du hører: «Navigasjon, søke i et dokument.»

 2. Trykk på SR-tasten+PIL HØYRE til du hører «Flere alternativer, skjult, menyelement», trykk på ALT+PIL NED for å utvide menyen, og trykk deretter A for å åpne dialogboksen Avansert søk. Du hører: «Søk og erstatt-vindu, rik redigeringskontroll, redigering.» Fokuset er på Finn hva-tekstfeltet.

  Tips!:  Word husker Finn-innstillingene du sist brukte i dialogboksen Avansert søk, for eksempel hvis du søkte etter fet formatering og erstattet den med Kursiv. Hvis du vil tilbakestille Finn-innstillingene før et nytt søk, trykker du PÅ ALT+O, alt+PIL OPP og trykker alt+T for å velge Ingen formatering. Fokuset går tilbake til feltet Søk etter tekst.

 3. Trykk på ALT+O, F for å åpne dialogboksen Søk etter skrift. Du hører: «Finn skrift-vindu, skrift, redigering av tekst.»

 4. Trykk på ALT+Y for å flytte fokus til Skriftstil-menyen, trykk på PIL NED til Skjermleser sier skriftstilen du vil erstatte, for eksempel Fet, og trykk deretter ENTER for å velge.

 5. Trykk på ALT+P for å flytte fokus til Erstatt-fanen. Du hører: «Valgt, Erstatt faneelement.» Trykk på TAB til du hører: «Erstatt med, rediger tekst.»

  Tips!:  Word husker Erstatt-innstillingene du sist brukte i dialogboksen Avansert søk, for eksempel hvis du søkte etter fet formatering og erstattet den med Kursiv. Hvis du vil tilbakestille Erstatt-innstillingene før et nytt søk, trykker du PÅ ALT+O, alt+PIL OPP og deretter ALT+T for å velge Ingen formatering. Fokuset går tilbake til Erstatt med tekst-feltet.

 6. Trykk på ALT+O, F for å åpne dialogboksen Søk etter skrift. Du hører: «Finn skrift-vindu, skrift, redigering av tekst.»

 7. Trykk på ALT+Y for å flytte fokus til Skriftstil-menyen, trykk på PIL NED til Skjermleser sier skriftstilen du vil bruke, for eksempel «Vanlig», og trykk deretter ENTER for å velge.

 8. Trykk alt+A for å erstatte alle forekomster av den første skriftstilen med den andre. Du hører: «Microsoft Word-dialogboks, OK-knapp.» Trykk ENTER, ESC for å lukke dialogboksen Avansert søk og returnere fokus til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×