Sammendrag

Oppdateringene som denne artikkelen beskriver, løser et problem med deaktivering av Autokjør-funksjonen. Uten disse oppdateringene kan ikke Autokjør for en nettverksstasjon deaktiveres. Hurtigmeny- og dobbeltklikkfunksjonaliteten i Autokjør ble heller ikke deaktivert selv om du har fulgt trinnene som tidligere ble oppgitt. Dette problemet løses ved hjelp av oppdateringene som beskrives i denne artikkelen. Oppdateringene ble distribuert til de følgende systemene via distribusjonskanalene Windows Update og Automatiske oppdateringer:

 • Microsoft Windows 2000

 • Windows XP Service Pack 2

 • Windows XP Service Pack 3

 • Windows Server 2003 Service Pack 1

 • Windows Server 2003 Service Pack 2

Denne artikkelen inneholder også koblinger til plasseringer der brukerne kan laste ned disse oppdateringene.

Mer informasjon

Avhengig av Windows-versjonen du bruker, finnes det forskjellige oppdateringer som du må ha installert for å kunne deaktivere Autokjør-funksjonen på riktig måte:

 • Hvis du vil deaktivere Autokjør-funksjonen i Windows Vista eller i Windows Server 2008, må sikkerhetsoppdatering 950582 være installert (sikkerhetsbulletin MS08-038).

 • Hvis du vil deaktivere Autokjør-funksjonen i Windows XP, Windows Server 2003 eller Windows 2000, må sikkerhetsoppdatering 950582, oppdatering 967715 eller oppdatering 953252 være installert.

  Obs!  Oppdateringene 950582, 967715 og 953252 har samme funksjonalitet for Autokjør. Oppdatering 953252 ble pakket på nytt som sikkerhetsoppdatering 950582 for å utgjøre en ekstra sikkerhetsoppdatering for Windows Vista og Windows Server 2008.

  I den følgende tabellen vises forskjellene mellom de tre oppdateringene:


  Sikkerhetsoppdatering 950582

  Oppdatering 953252

  Oppdatering 967715

  Aktuelle operativsystemer

  Windows Vista og Windows Server 2008

  Windows XP, Windows Server 2003 og Windows 2000

  Windows XP, Windows Server 2003 og Windows 2000

  Inneholder sikkerhetsoppdateringer

  Ja

  Nei

  Nei

  Har Autokjør-funksjonalitet

  Ja

  Ja

  Ja

  Leveringsmetode

  Windows Update, Automatiske oppdateringer og Download Center

  Download Center

  Windows Update, Automatiske oppdateringer og Download Center

  Pakkedetaljer

  Pakker bygget ved hjelp av Microsoft Knowledge Base-artikkel 950582

  Pakker bygget ved hjelp av Microsoft Knowledge Base-artikkel 950582

  Pakker bygget ved hjelp av Microsoft Knowledge Base-artikkel 967715

  Når de nødvendige oppdateringene er installert, kan du bruke fremgangsmåtene i en av de følgende delene for å deaktivere Autokjør-funksjonene:

  • Bruke innstillinger for gruppepolicy til å deaktivere alle Autokjør-funksjonene

  • Deaktivere bestemte Autokjør-funksjoner selektivt

  • Angi registernøkkelen HonorAutorunSetting manuelt

Hensikten med Autokjør

Hovedhensikten med Autokjør er å gi en programvarerespons til maskinvarehandlinger som du starter på en datamaskin. Autokjør har følgende funksjoner:

 • Dobbeltklikk

 • Hurtigmeny

 • Autokjør

Disse funksjonene blir vanligvis kalt fra flyttbare medier eller fra nettverksressurser. Under Autokjør blir filen Autorun.inf fra mediet lest. Denne filen angir hvilke kommandoer systemet skal kjøre. Mange firma bruker denne funksjonaliteten til å starte installasjonsprogrammet.

Standardoppførsel for Autokjør

Standardoppførsel for Autokjør på systemer med Windows XP

Autokjør begynner å lese fra en stasjon med en gang du setter inn medier i stasjonen. Setup-filen til programmer og musikken på lydmedier starter derfor umiddelbart. Før Windows XP SP2 var Autokjør deaktivert som standard på flyttbare stasjoner, for eksempel diskettstasjonen (men ikke CD-stasjonen) og på nettverksstasjoner. Fra og med Windows XP SP2 ble Autokjør aktivert for flyttbare stasjoner. Dette inkluderer ZIP-stasjoner og enkelte USB masselagringsenheter. Hvis du aktiverer innstillingen for å deaktivere Autokjør (fremgangsmåten er beskrevet i denne artikkelen), kan du deaktivere Autokjør for en CD-stasjon, for flyttbare mediestasjoner eller alle stasjoner.

Nb! Denne innstillingen er både i mappen for datamaskinkonfigurasjon og mappen for brukerkonfigurasjon. Hvis innstillingene ikke samsvarer, vil innstillingen for datamaskinkonfigurasjon overstyre innstillingen i brukerkonfigurasjon.

Standardoppførsel for Autokjør

Autokjør-kommandoer lagres vanligvis i Autorun.inf-filer. Disse kommandoene lar programmer starte, starter installasjonsprogrammer eller starter andre rutiner. I tidligere Windows-versjoner enn Windows Vista starter systemet automatisk programmet uten å be om en handling fra brukeren hvis mediet som blir satt inn inneholder en Autokjør-kommando. Siden kode kan kjøres uten at brukeren vet om det eller er enig, kan det hende at brukere ønsker å deaktivere denne funksjonen på grunn av sikkerheten. Konfigurasjonsinnstillingene som er beskrevet i denne artikkelen gir administratorer muligheten til å selektivt eller fullstendig deaktivere alle Autokjør-funksjoner for systemer som kjører Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista og Windows Server 2008.

Standardoppførselen i Windows Vista og Windows Server 2008 er å be om tillatelse fra brukeren når en Autokjør-kommando skal kjøres. Endringer av disse innstillingene beskrives senere i denne artikkelen. En administrator kan deaktivere Autokjør-kommandoer eller gå tilbake til den forhåndsinstallerte oppførselen for Windows Vista med å automatisk kjøre Autokjør-kommandoen. Hvis funksjonen er konfigurert til å deaktivere Autokjør-funksjoner, eller hvis policyen ikke er konfigurert, vil Windows Vista og Windows Server 2008 fortsette å be brukeren om tillatelse når en Autokjør-kommando skal kjøres.

Forutsetninger for å deaktivere autokjørfunksjoner

Hvis du skal deaktivere autokjørfunksjoner, må du installere følgende oppdateringer:

Når de nødvendige oppdateringene er installert, kan du følge disse trinnene for å deaktivere Autokjør.

Bruke innstillinger for gruppepolicy til å deaktivere alle Autokjør-funksjonene i Windows Server 2008 eller Windows Vista

Bruk en av disse fremgangsmåtene:

Metode 1

 1. Klikk Start , skriv inn Gpedit.msc i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.


  Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.

 2. Utvid Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon, utvid Windows-komponenter, og klikk deretter Policyer for Autokjør.

 3. I Detaljer-ruten dobbeltklikker du Deaktiver Autokjør.

 4. Klikk Aktivert, og velg deretter Alle stasjoner i feltet Deaktiver Autokjør for å deaktivere Autokjør på alle stasjoner.

 5. Start datamaskinen på nytt.

Metode 2

 1. Klikk Start , skriv inn Gpedit.msc i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.


  Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Tillat.

 2. Utvid Administrative maler under Datamaskinkonfigurasjon, utvid Windows-komponenter, og klikk deretter Policyer for Autokjør.

 3. I Detaljer-ruten dobbeltklikker du Standardoppførsel for Autokjør.

 4. Klikk Aktivert. Velg deretter Ikke kjør noen Autokjør-kommandoer i boksen Standardoppførsel for Autokjør for å deaktivere Autokjør på alle stasjoner.

 5. Start datamaskinen på nytt.

Bruke innstillinger for gruppepolicy til å deaktivere alle Autokjør-funksjonene i Windows Server 2003, Windows XP Professional og Windows 2000

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv Gpedit.msc i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.

 2. Under Datamaskinkonfigurasjon utvider du Administrative maler og klikker deretter System.

 3. I Innstillinger-ruten høyreklikker du Deaktiver Autokjør og klikker Egenskaper.


 4. Klikk Aktivert, og velg deretter Alle stasjoner i feltet Deaktiver Autokjør for å deaktivere Autokjør på alle stasjoner.

 5. Klikk OK for å lukke dialogboksen egenskaper for deaktivering av Autokjør.

 6. Start datamaskinen på nytt.

Deaktivere eller aktivere alle Autokjør-funksjoner i Windows 7 og andre operativsystemer

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 eller Windows XP

Løs det for meg

Hvis du vil deaktivere eller aktivere Autokjør automatisk, klikker du riktig Løs dette problemet-kobling. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger trinnene i denne veiviseren.

Deaktivere Autokjør

Aktivere Autokjør

Nb! Disse veiviserne kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, slik at du kan kjøre den på datamaskinen som har problemet.


La meg løse det selv


Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

322756Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Bruk følgende fremgangsmåte for å deaktivere Autokjør manuelt for operativsystemer som ikke inneholder Gpedit.msc:

 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn regedit i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.

 2. Finn og klikk følgende oppføring i registret:

  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun

 3. Høyreklikk NoDriveTypeAutoRun, og klikk deretter Endre.

 4. I Verdidata-boksen skriver du inn 0xFF for å deaktivere alle typer stasjoner. Hvis du heller vil deaktivere bestemte stasjoner selektivt, kan du bruke en annen verdi, slik det er beskrevet i delen Deaktivere bestemte Autokjør-funksjoner selektivt.

 5. Klikk OK, og avslutt deretter Registerredigering.

 6. Start datamaskinen på nytt.

Deaktivere bestemte Autokjør-funksjoner selektivt

Hvis du vil deaktivere bestemte Autokjør-funksjoner selektivt, må du endre oppføringen NoDriveTypeAutoRun i en av de følgende undernøklene for registernøkkel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Tabellen nedenfor viser innstillingene for registeroppføringen NoDriveTypeAutoRun.

Verdi

Betydning

0x1 eller 0x80

Deaktiverer Autokjør på stasjoner av ukjent type

0x4

Deaktiverer Autokjør på flyttbare stasjoner

0x8

Deaktiverer Autokjør på faste stasjoner

0x10

Deaktiverer Autokjør på nettverksstasjoner

0x20

Deaktiverer Autokjør på CD-ROM-stasjoner

0x40

Deaktiverer Autokjør på RAM-stasjoner

0xFF

Deaktiverer Autokjør på alle typer stasjoner

Verdien for registeroppføringen NoDriveTypeAutoRun avgjør hvilken stasjon eller hvilke stasjoner som Autokjør-funksjonaliteten skal deaktiveres for. Hvis du for eksempel vil deaktivere Autokjør bare for nettverksstasjoner, må du sette verdien for registeroppføringen NoDriveTypeAutoRun til 0x10.


Hvis du vil deaktivere Autokjør for flere stasjoner, må du legge til de tilhørende heksadesimale verdiene til 0x10-verdien. Hvis du for eksempel vil deaktivere Autokjør for flyttbare stasjoner og for nettverksstasjoner, må du legge til 0x4 og 0x10, som er det matematiske tillegget av to heksadesimale verdier, for å fastsette verdien som skal brukes. 0x4 + 0x10 = 0x14. I dette eksempelet må du derfor sette verdien for oppføringen NoDriveTypeAutoRun til 0x14.


Standardverdien for registeroppføringen NoDriveTypeAutoRun varierer for ulike Windows-baserte operativsystemer. Disse standardverdiene er oppført i følgende tabell.

Operativsystem

Standardverdi

Windows Server 2008 og Windows Vista

0x91

Windows Server 2003

0x95

Windows XP

0x91

Windows 2000

0x95

Registeroppføring som brukes til å styre virkemåten til den gjeldende oppdateringen

Alle rettelsene i den gjeldende oppdateringen for Windows XP og for Windows Server 2003 er inkludert i registeroppføringen HonorAutorunSetting i følgende undernøkkel:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\ Registerverdi

Verdi

Datatype

Område

Standardverdi

HonorAutorunSetting

REG_DWORD

0x0–0xFF

0x01


Obs!  For Windows Server 2003 og Windows XP styres alle endringene i denne oppdateringen av registeroppføringen HonorAutorunSetting, slik at du kan gå tilbake til den tidligere konfigurasjonen hvis det er nødvendig. Denne oppføringen er ikke gyldig for brukere av Windows 2000, Windows Vista eller Windows Server 2008.

Når du installerer oppdatering 967715, blir registernøkkelen HonorAutorunSetting bare opprettet i registerstrukturen HKEY_LOCAL_MACHINE. Registernøkkelen har en standardverdi på 0x1. Denne verdien aktiverer funksjonaliteten som finnes i den gjeldende oppdateringen. Før du installerer gjeldende oppdatering, er denne registernøkkelen ikke til stede i systemet. Du kan oppnå Autokjør-virkemåten fra før pakken ble installert, ved å sette registernøkkelen til 0 manuelt. Gjør det ved å skrive inn 0 i stedet for 1 i trinn 6 i fremgangsmåten nedenfor for å angi registernøkkelen manuelt. HonorAutorunSetting blir alltid lest fra registerstrukturen HKEY_LOCAL_MACHINE selv om HonorAutorunSetting-oppføringen også er konfigurert i registerstrukturen HKEY_CURRENT_USER.

Angi registernøkkelen HonorAutorunSetting manuelt

Windows Server 2003 og Windows XP

 1. Klikk Start og deretter Kjør.

 2. I Åpne-boksen skriver du inn regedit og deretter klikker du OK.

 3. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

 4. Høyreklikk i høyre rute, pek på Ny og klikk DWORD‑verdi.

 5. Skriv inn HonorAutorunSetting, og trykk deretter ENTER.

 6. Skriv inn 1 i Verdidata-boksen, klikk Heksadesimal hvis det ikke allerede er valgt, og klikk deretter OK.

 7. Avslutt Registerredigering.

 8. Start systemet på nytt slik at de nye innstillingene kan tre i kraft.

Hindre at det opprettes Autorun.inf-filer på delte ressurser

Hvis du vil unngå at Autokjør-funksjonen starter, og hindre at programmer skriver Autoun.inf-filer til tilordnede nettverksstasjoner, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Slett alle Autorun.inf-filer fra roten på en tilordnet nettverksstasjon.

 2. Ikke gi noen opprettingsrettigheter til roten på en tilordnet nettverksstasjon.

Obs!  Etter at du har implementert denne prosedyren, vil ikke Autokjør-funksjonene være tilgjengelige fra nettverksstasjoner.

Hindre brukere i å koble seg til en USB-lagringsenhet

Følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel inneholder to metoder for å hindre brukere i å koble seg til en USB-lagringsenhet:

823732 Hvordan kan jeg hindre brukere i å koble seg til en USB-lagringsenhet?

Obs!  Når du har implementert en av disse prosedyrene på et system, fungerer ikke USB-lagringsenheter lenger på systemet.

Vanlige spørsmål

Endrer denne oppdateringen de gjeldende Autokjør-innstillingene?
Nei. Oppdateringen endrer ikke de gjeldende Autokjør-innstillingene på systemet. Oppdateringen lar i stedet brukerne fremtvinge Autokjør-innstillinger på riktig måte.Blir brukeropplevelsen annerledes etter at denne oppdateringen er installert?
Når du har installert oppdatering 967715, vil du kanskje merke at Autokjør-funksjonene for nettverksstasjoner ikke lenger fungerer. Det er fordi Autokjør på nettverksstasjoner som standard er angitt som deaktivert i registret. Når du har installert oppdateringen, fremtvinges en registernøkkel som allerede var satt til å deaktivere Autokjør på nettverksstasjoner, på riktig måte. Dette er den eneste funksjonaliteten som endres etter at oppdateringen er installert. Hvis en bruker har deaktivert Autokjør for andre stasjoner før oppdateringen, kan han eller hun oppleve at dobbeltklikk- og hurtigmenyvirkemåten endres etter oppdateringen.Er dette et sikkerhetsproblem som krever at Microsoft utgir en sikkerhetsoppdatering?
Nei. Deaktivering av Autokjør-funksjonen er en valgfri konfigurasjon som kundene velger om de vil distribuere. Oppdatering 967715 løser bare problemet med Autokjør-funksjonalitet.Hvorfor blir jeg omdirigert til oppdatering 967715 når jeg søker etter oppdatering 953252?
Oppdatering 953252 og oppdatering 967715 inneholder de samme oppdateringene. Det er bare leveringskanalene for disse som varierer. Oppdatering 953252 ble utgitt bare via Download Center, mens oppdatering 967715 ble utgitt via Windows Update, Automatiske oppdateringer og Download Center. For å unngå at den samme informasjonen utgis to ganger, blir du omdirigert til oppdatering 967715, der du finner all ny informasjon om disse oppdateringene.Hvis jeg har installert oppdatering 950582 eller 953252 på datamaskinen, vil jeg få tilbud om oppdatering 967715 på nytt?
Nei. Oppdatering 967715 er den samme oppdateringen som ble utgitt som oppdatering 953252, men ble pakket under oppdatering 950582. Hvis det derfor vises i Legg til eller fjern programmer at oppdatering 950582 eller 953252 er installert, trenger du ikke oppdatering 967715, og den vil ikke bli tilbudt via Windows Update eller Automatiske oppdateringer.Deaktiverer disse oppdateringene Autokjør-egenskapene?
Nei. Oppdateringene som tilbys, respekterer registernøkkelverdiene som deaktiverer Autokjør-egenskapene, på riktig måte. Disse oppdateringene endrer ikke registernøkkelverdiene og vil fortsette å respektere verdiene som allerede var angitt før disse oppdateringene ble installert. Hvis registerverdiene ikke var angitt før du installerte disse oppdateringene, må registernøkkelinnstillingene angis korrekt for å kunne deaktivere Autokjør-egenskaper.Hvor er oppdateringene for Windows Vista og Windows Server 2008?
Oppdateringer for Windows Vista og Windows Server 2008 ble utgitt sammen med noen sikkerhetsoppdateringer i sikkerhetsoppdatering 950582 (sikkerhetsbulletin MS08-038). For å kunne dra nytte av registernøkkelinnstillingene som deaktiverer Autokjør, må kunder som kjører Windows Vista- eller Windows Server 2008-baserte systemer, installere sikkerhetsoppdatering 950582.


Kjente problemer med denne sikkerhetsoppdateringen

 • Oppdatering 967715 tilbys på nytt flere ganger

  Oppdatering 967715 kan bli tilbudt på nytt hvis registerinnstillingen HonorAutorunSetting som beskrives i denne artikkelen, ikke legges til i registerstrukturen. Dette problemet kan oppstå hvis et annet program som er installert på datamaskinen, blokkerer oppdateringen fra å skrive registeroppføringen. Slik programvare kan blokkere oppdateringen under installasjonen av oppdateringen eller kan fjerne registeroppføringen etter at datamaskinen startes på nytt.  Du kan løse dette problemet ved å installere oppdateringen i sikkermodus. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Last ned oppdateringen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

   1. Gå til følgende Microsoft-webområde for nedlasting:

    http://www.microsoft.com/downloads/nb-no/default.aspx

   2. I boksen for å søke etter en nedlasting skriver du inn nummeret for Knowledge Base-artikkelen som beskriver oppdateringen, og klikker deretter Go.

   3. Last ned oppdateringen, og lagre den deretter på skrivebordet.

  2. Installer oppdateringen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

   1. Dobbeltklikk den nedlastede filen for å installere den.

    Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.

   2. Gå til Windows Update- eller Microsoft Update-webområdet for å fastslå om oppdateringen tilbys på nytt. Hvis du ikke blir tilbudt oppdateringen på nytt, går du videre til neste trinn.

  3. Installer oppdateringen i sikkermodus. Sikkermodus deaktiverer de fleste prosesser og tjenester som kjører. Disse tjenestene omfatter Windows Update-tjenesten. Installasjon av en oppdatering i sikkermodus er en rask test for å fastslå om et program eller en prosess virker inn på installasjonen. Hvis du vil installere oppdateringen i sikkermodus, følger du denne fremgangsmåten:

   1. Start datamaskinen på nytt.

   2. Når datamaskinen starter opp, trykker du F8.

   3. Bruk piltastene til å velge sikkermodus, og trykk deretter ENTER.

   4. Dobbeltklikk filen som du lastet ned i trinn 1, for å installere filen.

   5. Start datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.

   6. Gå til Windows Update- eller Microsoft Update-webområdet for å fastslå om oppdateringen tilbys. Du kan eventuelt vente til Automatiske oppdateringer kjører på nytt.

FILINFORMASJON

Den engelskspråklige (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer med attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Dato og klokkeslett for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Dato og klokkeslett for disse filene vises med lokal tid og gjeldende tidsforskjell for sommertid på den lokale datamaskinen. I tillegg kan dato og klokkeslett bli endret når du utfører visse operasjoner på filene.


Filinformasjon for Windows 2000

For alle støttede versjoner av Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File Name

Version

Date

Time

Size

Folder

shell32.dll

5.0.3900.7155

15-Apr-2008

23:13

2,362,640


Filinformasjon for Windows XP og Windows Server 2003

 • Filene som gjelder for en bestemt milepæl (RTM, SPn) og gren (QFE, GDR), er oppført i kolonnene "SP requirement" og "Service branch".

 • GDR-grener inneholder bare de reparasjonene som er utgitt for et bredt publikum, for å løse omfattende, kritiske problemer. QFE-grenene inneholder hurtigreparasjoner i tillegg til reparasjoner som utgis for et bredt publikum.

 • I tillegg til filene som er oppført i disse tabellene, installerer denne programvareoppdateringen en tilknyttet sikkerhetskatalogfil (KBnummer.cat) signert med en digital Microsoft-signatur.


For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows XP

File Name

Version

Date

Time

Size

Folder

shell32.dll

6.0.2900.3402

02-Jul-2008

23:46

8,454,656

SP2GDR

shell32.dll

6.0.2900.3402

02-Jul-2008

23:33

8,460,800

SP2QFE

xpsp3res.dll

5.1.2600.3314

14-Feb-2008

19:36

351,744

SP2QFE

shell32.dll

6.0.2900.5622

17-Jun-2008

05:32

8,461,312

SP3GDR

shell32.dll

6.0.2900.5622

17-Jun-2008

05:34

8,461,824

SP3QFE


For alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Server 2003 og Windows XP Professional x64 Edition

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Folder

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

10,502,144

X64

SP1GDR

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:13

8,384,000

X86

SP1GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

10,506,240

X64

SP1QFE

w03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

30,208

X64

SP1QFE

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

8,386,560

X86

SP1QFE\wow

ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

29,696

X86

SP1QFE\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:21

10,508,288

X64

SP2GDR

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:22

8,360,960

X86

SP2GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:12

10,508,800

X64

SP2QFE

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:13

8,361,472

X86

SP2QFE\wow


For alle støttede x86-baserte versjoner av Windows Server 2003

File Name

Version

Date

Time

Size

Folder

shell32.dll

6.0.3790.3158

17-Jun-2008

07:13

8,384,000

SP1GDR

shell32.dll

6.0.3790.3158

17-Jun-2008

07:42

8,386,560

SP1QFE

w03a2409.dll

5.2.3790.3090

13-Feb-2008

20:11

29,696

SP1QFE

shell32.dll

6.0.3790.4315

17-Jun-2008

06:38

8,360,960

SP2GDR

shell32.dll

6.0.3790.4315

17-Jun-2008

07:22

8,361,472

SP2QFE


For alle støttede IA-64-baserte versjoner av Windows Server 2003

File Name

Version

Date

Time

Size

CPU

Folder

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

13,238,272

IA-64

SP1GDR

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

8,384,000

X86

SP1GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

13,243,904

IA-64

SP1QFE

w03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

28,672

IA-64

SP1QFE

wshell32.dll

6.0.3790.3158

10-Feb-2009

02:12

8,386,560

X86

SP1QFE\wow

ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

10-Feb-2009

02:12

29,696

X86

SP1QFE\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

01:53

13,244,928

IA-64

SP2GDR

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

01:54

8,360,960

X86

SP2GDR\wow

shell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:12

13,246,464

IA-64

SP2QFE

wshell32.dll

6.0.3790.4315

10-Feb-2009

02:13

8,361,472

X86

SP2QFE\wow

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×