Hurtigtaster i Word

Mange brukere synes at det å bruke et eksternt tastatur med hurtigtaster for Word hjelper dem med å arbeide mer effektivt. For brukere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan hurtigtaster være enklere enn å bruke berøringsskjermen, og er et viktig alternativ til å bruke en mus.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster i rekkefølge.

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster og funksjonstaster i Word for Windows.

Obs!: 

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke Søk. Trykk CTRL+F, og skriv deretter inn søkeordene.

 • Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

 • Hvis du bruker Microsoft Word Starter, må du være oppmerksom på at ikke alle funksjoner som er oppført for Word støttes i Word Starter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, se Funksjonsstøtte for Word Starter.

 • Få disse hurtigtastene i et Word-dokument fra denne koblingen: Word 2016 for Windows-hurtigtaster.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Microsoft Word.

Hvis du vil

Trykk

Åpne et dokument.

CTRL+O

Opprette et nytt dokument.

CTRL+N

Lagre dokumentet.

CTRL+S

Lukke dokumentet.

Ctrl+W

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Merke alt dokumentinnhold.

CTRL + A

Bruke fet formatering på tekst.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering på tekst.

CTRL+I

Bruke understrekingsformatering på tekst.

CTRL+U

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+[

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+]

Midtstill teksten.

Ctrl+E

Juster teksten mot venstre.

CTRL + L

Juster teksten mot høyre.

CTRL + R

Avbryte en kommando.

ESC

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om forrige handling, hvis mulig.

CTRL+Y

Juster zoomforstørrelsen.

ALT+W, Q og bla deretter i dialogboksen Zoom til verdien du ønsker.

Dele dokumentvinduet.

CTRL+ALT+S

Fjerne deling av dokumentvinduet.

ALT+SKIFT+C eller CTRL+ALT+S

Til toppen av siden

Lukke en oppgaverute

Slik lukker du en oppgaverute ved hjelp av tastaturet:

 1. Trykk F6 til oppgaveruten er valgt.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Hurtigtaster på båndet

Båndet grupperer relaterte alternativer på faner. Skrift-gruppen inneholder for eksempel skriftfarge-alternativetHjem-fanen. Trykk ALT-tasten for å vise snarveiene på båndet, kalt Tastetips, som bokstaver i små bilder ved siden av fanene og alternativene som vist på bildet nedenfor.

Tastetips på båndet i Word 365

Obs!: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi tilgangstaster for disse kategoriene.

Du kan kombinere tastetipsbokstavene med ALT-tasten for å lage snarveier kalt Tilgangstaster for båndalternativene. Trykk for eksempel ALT+H for å åpne Hjem-fanen, og ALT+Q for å gå til Fortell meg det eller Søk-feltet. Trykk alt på nytt for å se Tastetips for alternativene for den valgte fanen.

I Office 2013 og Office 2010 fungerer de fleste av de gamle alternativtastmenysnarveiene også. Du trenger imidlertid å vite hele snarveien. Trykk for eksempel ALT, og trykk deretter en av de gamle menytastene E (Rediger), V (Visning), I (Sett inn) og så videre. Det vises et varsel om at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastesekvensen, kan du bruke den. Hvis du ikke vet rekkefølgen, trykker du esc og bruker tastetips i stedet.

Bruke Tilgangstaster for båndfaner

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster. Flere faner kan vises avhengig av hva du har valgt i dokumentet.

Hvis du vil

Trykk

Gå til Fortell meg det ellerSøk-feltet på båndet for å søke etter hjelp eller hjelpeinnhold.

ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-siden for å bruke Backstage-visning.

ALT+F

Åpne Hjem-fanen for å bruke vanlige formateringskommandoer, avsnittsstiler og Søk-verktøyet.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen for å sette inn tabeller, bilder og figurer, topptekster eller tekstbokser.

ALT+N

Åpne Utforming-fanen for å bruke temaer, farger og effekter, for eksempel sidekantlinjer.

ALT+G

Åpne Oppsett-fanen for å arbeide med sidemarger, sideretning, innrykk og avstand.

ALT+P

Åpne Referanser-fanen for å legge til en innholdsfortegnelse, fotnoter eller en tabell med sitater.

ALT+S

Åpne Masseutsendelser-fanen for å behandle oppgaver for utskriftsfletting og arbeide med konvolutter og etiketter.

ALT+M

Åpne Se gjennom-fanen for å bruke Stavekontroll, angi korrekturspråk og spore og se gjennom endringer i dokumentet.

ALT+R

Åpne Visning-fanen for å velge en dokumentvisning eller -modus, for eksempel lesemodus eller disposisjonsvisning. Du kan også angi zoomforstørrelse og behandle flere dokumentvinduer.

ALT+W

Til toppen av siden

Slik arbeider du i båndet med tastaturet

Hvis du vil

Trykk

Velg den aktive fanen på båndet, og aktiver tilgangstastene.

ALT eller F10. Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Flytte mellom kommandogrupperinger på båndet.

CTRL+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Flytte mellom elementene på båndet.

Piltastene

Aktiver den valgte knappen.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for den valgte kommandoen.

Pil ned

Åpne menyen for den valgte knappen.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Vise eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åpne hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Eller, på et Windows-tastatur, konteksttasten (mellom høyre ALT og høyre CTRL-tast)

Flytte til undermenyen når en hovedmeny er åpen eller merket.

Pil venstre

Til toppen av siden

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Flytt markøren ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt markøren ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

END

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

Home

Flytt markøren til toppen av skjermen.

CTRL+ALT+PAGE UP

Flytt markøren til bunnen av skjermen.

CTRL+ALT+PAGE DOWN

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen oppover med ett skjermbilde.

PGUP

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen nedover med ett skjermbilde.

PGDN

Flytt markøren til toppen av neste side.

CTRL+PGDN

Flytte markøren til toppen av forrige side.

CTRL+PGDN

Flytt markøren til slutten av dokumentet.

CTRL + END

Flytt markøren til begynnelsen av dokumentet.

CTRL+HOME

Flytt markøren til plasseringen av forrige revisjon.

SKIFT+F5

Flytt markøren til plasseringen av den siste revisjonen som ble gjort før dokumentet sist ble lukket.

SKIFT+F5 umiddelbart etter at du har åpnet dokumentet.

Bla gjennom fristilte figurer, for eksempel tekstbokser eller bilder.

CTRL+ALT+5, og deretter TAB gjentatte ganger

Avslutte navigasjonen for fristilte figurer, og gå tilbake til vanlig navigasjon.

ESC

Vis oppgaveruten Navigasjon for å søke i dokumentinnholdet.

Ctrl+F

Vis gå til-dialogboksen for å navigere til en bestemt side, bokmerke, fotnote, tabell, kommentar, grafikk eller en annen plassering.

Ctrl+G

Bla gjennom plasseringene til de fire forrige endringene som er gjort i dokumentet.

CTRL+ALT+Z

Til toppen av siden

Navigere i dokumentet ved hjelp av bla gjennom-alternativene i Word 2007 og 2010

I Word 2007 og 2010 kan du bla gjennom dokumentet etter ulike typer objekter, for eksempel felt, fotnoter, overskrifter og grafikk.

Hvis du vil

Trykk

Åpne listen over alternativer for å bla gjennom for å definere objekttypen du vil bla gjennom etter.

CTRL+ALT+HOME

Flytte til forrige objekt av den definerte typen.

CTRL+PGDN

Flytte til neste objekt av den definerte typen.

CTRL+PGDN

Til toppen av siden

Forhåndsvise og skrive ut dokumenter

Hvis du vil

Trykk

Skriv ut dokumentet.

CTRL+P

Bytte til forhåndsvisning.

Ctrl+Alt+I

Flytte rundt på forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

Piltastene

Flytte én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

Page up eller Page down

Flytte til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+HOME

Flytte til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+END

Til toppen av siden

Merke tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Merk tekst.

Skift+piltaster

Merk ordet til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk ordet til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende linje.

Skift+Home

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende linje.

SKIFT + END

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Velg fra gjeldende posisjon til toppen av skjermen.

SKIFT+PGDN

Velg fra gjeldende posisjon til bunnen av skjermen.

SKIFT+PGDN

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av dokumentet.

CTRL+SKIFT+HOME

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av dokumentet.

CTRL+SKIFT+END

Velg fra gjeldende posisjon til bunnen av vinduet.

CTRL+ALT+SKIFT+PGDN

Merke alt dokumentinnhold.

CTRL + A

Til toppen av siden

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Begynn å utvide det merkede området.

F8

Når du klikker en plassering i dokumentet i modusen for å utvide det merkede området, utvides det merkede området til denne plasseringen.

Merk nærmeste tegn til venstre eller høyre.

F8, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Utvid det merkede området.

F8 gjentatte ganger for å utvide det merkede området til hele ordet, setningen, avsnittet, inndelingen og dokumentet.

Redusere utvalget.

SKIFT+F8

Merke en loddrett tekstblokk.

CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter piltastene

Slutt å utvide det merkede området.

ESC

Til toppen av siden

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Slette ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Åpne oppgaveruten Utklippstavle, og aktiver Office-utklippstavlen, slik at du kan kopiere og lime inn innhold Microsoft Office apper.

Alt+H, F, O

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Flytte det merkede innholdet til en bestemt plassering.

F2, flytt markøren til målet, og trykk deretter ENTER.

Kopier det merkede innholdet til en bestemt plassering.

SKIFT+F2, flytt markøren til målet, og trykk deretter ENTER.

Definere en Autotekst-blokk med det merkede innholdet.

ALT+F3

Sette inn en Autotekst-blokk.

De første tegnene i Autotekst-blokken, og trykk deretter ENTER når skjermtipset vises.

Klipp ut det merkede innholdet til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lim inn innholdet i innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Kopier den valgte formateringen.

Ctrl+Shift+C

Lim inn den valgte formateringen.

Ctrl+Shift+V

Kopiere topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Vis erstatt-dialogboksen for å søke etter og erstatte tekst, bestemt formatering eller spesielle elementer.

CTRL+H

Vis dialogboksen Objekt for å sette inn et filobjekt i dokumentet.

Alt+N, J, J

Sette inn SmartArt-grafikk.

Alt+N, M

Sette inn WordArt-grafikk.

Alt+N, W

Til toppen av siden

Juster og formater avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstill avsnittet.

Ctrl+E

Juster avsnittet.

CTRL+J

Juster avsnittet mot venstre.

CTRL + L

Juster avsnittet mot høyre.

CTRL + R

Rykk inn avsnittet.

CTRL + M

Fjerne et avsnittsinnrykk.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Fjerne et hengende innrykk.

Ctrl+Shift+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Bruk enkel avstand i avsnittet.

Ctrl+1

Bruke dobbel avstand på avsnittet.

Ctrl+2

Bruk 1,5-linjeavstand på avsnittet.

Ctrl+5

Legg til eller fjern mellomrom før avsnittet.

CTRL+0 (null)

Aktiver Autoformat.

CTRL+ALT+K

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Bruke stilen Overskrift 1.

CTRL+ALT+1

Bruke stilen Overskrift 2.

CTRL+ALT+2

Bruke stilen Overskrift 3.

CTRL+ALT+3

Vise oppgaveruten Bruk stiler.

Ctrl+Shift+S

Vise oppgaveruten Stiler.

CTRL+ALT+SKIFT+S

Til toppen av siden

Formatere tegn

Hvis du vil

Trykk

Vise dialogboksen Skrift.

CTRL+D

CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+HØYRE VINKELPARENTES (>)

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+VENSTRE VINKELPARENTES (<)

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Bytt teksten mellom store og små bokstaver og store bokstaver.

SKIFT+F3

Endre teksten til store bokstaver.

Ctrl+Shift+A

Skjule den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+H

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Bruk understrekingsformatering på ordene, men ikke mellomrommene.

CTRL+SKIFT+W

Bruke dobbel understrekingsformatering.

Ctrl+Shift+D

Bruke kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke kapitéler formatering.

CTRL+SKIFT+K

Bruke senket skriftformatering.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke hevet skriftformatering.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Fjerne manuell tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Endre den merkede teksten til Symbol-skriften.

CTRL+SKIFT+Q

Til toppen av siden

Behandle tekstformatering

Hvis du vil

Trykk

Vise alle tegn som ikke skrives ut.

CTRL+SKIFT+8 (ikke bruk det numeriske tastaturet)

Vise oppgaveruten Vis formatering.

SKIFT+F1

Til toppen av siden

Sette inn spesialtegn

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Sette inn et sideskift.

Ctrl+Enter

Sette inn et spalteskift.

CTRL+SKIFT+ENTER

Sette inn en lang tankestrek (—).

CTRL+ALT+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

Sett inn en tankestrek (–).

CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

Sette inn en valgfri bindestrek.

CTRL+BINDESTREK (-)

Sette inn en hard bindestrek.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Sette inn et hardt mellomrom.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Sette inn et symbol for opphavsrett (©).

Ctrl+Alt+C

Sett inn et symbol for registrert varemerke (®).

CTRL+ALT+R

Sett inn et symbol for varemerke (™).

CTRL+ALT+T

Sette inn en ellipse (...)

CTRL+ALT+PUNKTUM (.)

Sett inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet (Euro-symbol), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X.

Tips!: Hvis du vil finne unicode-tegnkoden for et valgt tegn, trykker du alt+X.

Tegnkoden, og trykk deretter ALT+X

Sett inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

Til toppen av siden

Arbeide med nettinnhold

Hvis du vil

Trykk

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå tilbake én side.

ALT + pil venstre

Gå frem én side.

ALT + pil høyre

Oppdater siden.

F9

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste celle i raden, og merk innholdet.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige celle i raden, og merk innholdet.

SKIFT+TAB

Flytte til den første cellen i raden.

ALT+HOME

Flytte til den siste cellen i raden.

ALT+END

Flytte til den første cellen i kolonnen.

ALT+PGDN

Flytte til den siste cellen i kolonnen.

ALT+PGDN

Flytte til forrige rad.

Pil opp

Flytt til neste rad.

Pil ned

Flytte én rad opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte én rad ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Merke tabellinnhold

Hvis du vil

Trykk

Merk innholdet i neste celle.

TABULATOR-tasten

Merk innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Skift+piltaster

Merke en kolonne.

Merk den øverste eller nederste cellen i kolonnen, og trykk deretter SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Merk en rad.

Merk den første eller siste cellen i raden, og trykk deretter SKIFT+ALT+END eller Home.

Merk hele tabellen.

ALT+5 på det numeriske tastaturet, med Num Lock slått av

Til toppen av siden

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et nytt avsnitt i en celle.

Enter

Sette inn et tabulatortegn i en celle.

CTRL+TAB

Til toppen av siden

Se gjennom et dokument

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad.

CTRL+ALT+M

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

CTRL+SKIFT+E

Lukk korrekturvinduet.

ALT+SKIFT+C

Til toppen av siden

Arbeide med referanser, sitater og indeksering

Bruk følgende snarveier til å legge til referanser i dokumentet, for eksempel en innholdsfortegnelse, fotnoter og sitater.

Hvis du vil

Trykk

Merke en oppføring i innholdsfortegnelsen.

ALT+SKIFT+O

Merke en oppføring i kildelisten (sitat).

ALT+SKIFT+I

Velg sitatalternativer.

Alt+Shift+F12, Mellomrom

Merke et stikkord.

ALT+SKIFT+X

Sette inn en fotnote.

Ctrl+Alt+F

Sette inn en sluttnote.

CTRL+ALT+D

Gå til neste fotnote.

ALT+SKIFT+HØYRE vinkelparentes (>)

Gå til forrige fotnote.

ALT+SKIFT+VENSTRE VINKELPARENTES (<)

Til toppen av siden

Arbeide med utskriftsfletting og felt

Hvis du vil bruke følgende hurtigtaster, må båndfanen Masseutsendelser være valgt. Trykk på ALT+M for å velge Masseutsendelser-fanen.

Utføre en utskriftsfletting

Hvis du vil

Trykk

Forhåndsvis utskriftsflettingen.

ALT+SKIFT+K

Flette et dokument.

ALT+SKIFT+N

Skrive ut flettet dokument.

ALT+SKIFT+M

Redigere et utskriftsflettet datadokument.

ALT+SKIFT+E

Sette inn et flettefelt.

ALT+SKIFT+F

Til toppen av siden

Arbeide med felter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et DATE-felt.

ALT+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

CTRL+ALT+L

Sette inn et PAGE-felt.

ALT+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

ALT+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Oppdater den koblede informasjonen i et Microsoft Word kildedokument.

CTRL+SKIFT+F7

Oppdatere de merkede feltene.

F9

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

ALT+SKIFT+F9

Gå til neste felt.

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Låse et felt.

CTRL+F11

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Til toppen av siden

Arbeide med tekst på andre språk

Angi korrekturspråket

Hvert dokument har et standardspråk. Det er vanligvis samme standardspråk som datamaskinens operativsystem. Hvis dokumentet også inneholder ord eller uttrykk på et annet språk, er det lurt å angi korrekturspråket for disse ordene. Dette gjør det ikke bare mulig å kontrollere stavemåte og grammatikk for disse uttrykkene, det gjør det mulig for hjelpeteknologier som skjermlesere å håndtere dem på riktig måte.

Hvis du vil

Trykk

Vis språkdialogboksen for å angi korrekturspråket.

ALT+R, U, L

Angi standardspråk.

ALT+R, L

Til toppen av siden

Sette inn internasjonale tegn

Hvis du vil skrive inn et tegn med små bokstaver ved hjelp av en tastekombinasjon som inneholder SKIFT-tasten, holder du nede CTRL+SKIFT+symboltastene samtidig og slipper dem før du skriver inn bokstaven.

Obs!: Hvis du skriver mye på et annet språk, foretrekker du kanskje å bytte til et annet tastatur i stedet.

Oppgave

Trykker du

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

Ctrl+Grav utheving ('), bokstaven

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+Enkle anførselstegn ('), bokstaven

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SKIFT+KARSETT (^), bokstaven

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SKIFT+TILDE (~), bokstaven

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

CTRL+SKIFT+KOLON (:) bokstaven

å, Å

CTRL+SKIFT+AT-tegn (@), a eller A

æ, Æ

CTRL+SKIFT+AMPERSAND (&), a eller A

œ, Œ

CTRL+SKIFT+AMPERSAND (&), o eller O

ç, Ç

CTRL+KOMMA (,), c eller C

ð, Ð

CTRL+Enkle anførselstegn ('), d eller D

ø, Ø

CTRL+SKRÅSTREK (/), o eller O

¿

CTRL+ALT+SKIFT+SPØRSMÅLSTEGN (?)

¡

CTRL+ALT+SKIFT+UTROPSTEGN (!)

ß

CTRL+SKIFT+AMPERSAND (&), s

Til toppen av siden

Bruke Input Method Editors for østasiatiske språk

Hvis du vil

Trykk

Bytt til det japanske Input Method Editor (IME) for et tastatur med 101 taster, hvis tilgjengelig.

ALT+Tilde (~)

Bytt til det koreanske Input Method Editor (IME) for et tastatur med 101 taster, hvis tilgjengelig.

Høyre ALT

Bytt til IME (Chinese Input Method Editor) for et tastatur med 101 taster, hvis tilgjengelig.

CTRL+MELLOMROM

Til toppen av siden

Arbeide med dokumentvisninger

Word tilbyr flere forskjellige visninger av et dokument. Hver visning gjør det enklere å utføre bestemte oppgaver. Lesemodus gjør det for eksempel mulig å vise dokumentet som en vannrett sekvens med sider, som du raskt kan bla gjennom ved hjelp av PIL VENSTRE og PIL HØYRE.

Bytte dokumentvisning

Hvis du vil

Trykk

Bytt til Lesemodus-visningen.

I Word 2007 og 2010 kalles dette fullskjermlesingsvisning.

ALT+W, F

Bytt til Utskriftsoppsett-visningen.

CTRL+ALT+P

Bytt til Disposisjon-visningen.

Ctrl+Alt+O

Bytt til Kladd-visningen.

CTRL+ALT+N

Til toppen av siden

Disponere et dokument

Disse hurtigtastene gjelder bare når dokumentet er i disposisjonsvisningen.

Hvis du vil

Trykk

Hev nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Senk avsnittet til brødtekst.

CTRL+SKIFT+N

Flytt opp merkede avsnitt.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte ned merkede avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Utvide teksten under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule teksten under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Vise eller skjule all tekst eller alle overskrifter.

ALT+SKIFT+A

Skjule eller vise tegnformateringen.

Skråstrek (/) (på det numeriske tastaturet)

Bytt mellom å vise den første linjen i brødtekst og vise all brødtekst.

ALT+SKIFT+L

Vis alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

ALT+SKIFT+1

Vis alle overskrifter med det angitte overskriftsnivået.

ALT+SKIFT+Overskriftsnivånummer

Sette inn et tabulatortegn.

CTRL+TAB

Til toppen av siden

Gå gjennom dokumentet i lesemodus

Hvis du vil

Trykk

Flytte til begynnelsen av dokumentet.

Home

Gå til slutten av dokumentet.

END

Gå til en bestemt side.

Skriv inn sidetallet, og trykk deretter ENTER

Avslutte lesemodus.

ESC

Til toppen av siden

Bruke snarveier med funksjonstasten

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: Viser oppgaveruten Hjelp for Word.

 • SKIFT+F1: viser eller skjuler kontekstsensitiv hjelp eller oppgaveruten Vis formatering.

 • CTRL+F1: viser eller skjuler båndet.

 • ALT+F1: flytter til neste felt.

 • ALT+SKIFT+F1: flytter til forrige felt.

F2

 • F2 alene: flytter den merkede teksten eller grafikken. Bruk piltastene til å plassere markøren der du vil flytte teksten eller grafikken, og trykk deretter ENTER for å flytte, eller trykk esc for å avbryte.

 • SKIFT+F2: kopierer den merkede teksten eller grafikken. Bruk piltastene til å plassere markøren der du vil kopiere teksten eller grafikken, og trykk deretter ENTER for å kopiere, eller trykk ESC for å avbryte.

 • CTRL+F2: viser forhåndsvisningsområdet på Skriv ut-fanen i Backstage-visningen.

 • ALT+SKIFT+F2: lagrer dokumentet.

 • CTRL+ALT+F2: viser dialogboksen Åpne.

F3

 • SKIFT+F3: Bytter den merkede teksten mellom store og små bokstaver og store bokstaver.

 • CTRL+F3: klipper ut det merkede innholdet til innsamlingslageret. Du kan klippe ut flere tekster og grafikk til innsamlingslageret og lime dem inn som en gruppe på en annen plassering.

 • CTRL+SKIFT+F3: limer inn innholdet i innsamlingslageret.

 • ALT+F3: oppretter en ny byggeblokk.

F4

 • F4 alene: gjentar om mulig siste kommando eller handling.

 • SKIFT+F4: gjentar siste Søk- eller Gå til-handling.

 • CTRL+F4: lukker gjeldende dokument.

 • ALT+F4: lukker Word.

F5

 • F5 alene: viser dialogboksen Gå til.

 • SKIFT+F5: flytter markøren til siste endring.

 • CTRL+SKIFT+F5: viser dialogboksen Bokmerke.

 • ALT+F5: gjenoppretter størrelsen på dokumentvinduet.

F6

 • F6 alene: Veksle mellom dokumentet, oppgaveruten, statuslinjen og båndet. I et dokument som er delt, inkluderer F6 de delte rutene når du bytter mellom ruter og oppgaveruten.

 • SKIFT+F6: Bytter mellom dokumentet, båndet, statuslinjen og oppgaveruten.

 • CTRL+F6: bytter til neste dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

 • CTRL+SKIFT+F6: bytter til forrige dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

 • ALT+F6: flytter fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet for dialogbokser som støtter denne virkemåten.

F7,

 • F7 alene: Viser oppgaveruten Redigering for å kontrollere stavemåte og grammatikk i dokumentet eller den merkede teksten.

 • SKIFT+F7: viser oppgaveruten Synonymordbok.

 • CTRL+SKIFT+F7: oppdaterer den koblede informasjonen i et Kildedokument i Word.

 • ALT+F7: finner neste stave- eller grammatikkfeil.

 • ALT+SKIFT+F7: i Word 2013 og nyere, vises oppgaveruten Oversetter. I Word 2007 og 2010 vises oppgaveruten Oppslag.

F8

 • F8 alene: utvider utvalget. Hvis et ord for eksempel er merket, utvides utvalgsstørrelsen til én setning.

 • SKIFT+F8: reduserer det merkede området. Hvis for eksempel et avsnitt er merket, reduseres utvalgsstørrelsen til én setning.

 • CTRL+SKIFT+F8: aktiverer og deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmerkingsmodus utvider piltastene det merkede området.

 • ALT+F8: viser makrodialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene: oppdaterer de valgte feltene.

 • SKIFT+F9: veksler mellom en feltkode og resultatet.

 • CTRL+F9: setter inn et tomt felt.

 • CTRL+SKIFT+F9: Koble fra gjeldende felt.

 • ALT+F9: veksler mellom alle feltkoder og resultatene.

 • ALT+SKIFT+F9: kjører GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

F10

 • F10 alene: aktiverer eller deaktiverer tastetips.

 • SKIFT+F10: viser hurtigmenyen for det valgte elementet.

 • CTRL+F10: maksimerer eller gjenoppretter størrelsen på dokumentvinduet.

 • ALT+F10: viser oppgaveruten Valg.

 • ALT+SKIFT+F10: viser menyen eller meldingen for tilgjengelige handlinger, for eksempel for innlimt tekst eller en autokorrekturendring.

F11

 • F11 alene: flytter til neste felt.

 • SKIFT+F11: flytter til forrige felt.

 • CTRL+F11: låser gjeldende felt.

 • CTRL+SKIFT+F11: låser opp gjeldende felt.

 • ALT+F11: åpner Redigeringsprogrammet Microsoft Visual Basic for Applications, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 alene: viser dialogboksen Lagre som.

 • SKIFT+F12: lagrer dokumentet.

 • CTRL+F12: viser dialogboksen Åpne.

 • CTRL+SKIFT+F12: viser Skriv ut-fanen i Backstage-visningen.

 • ALT+SKIFT+F12: velger Innholdsfortegnelse-knappen i innholdsfortegnelsesbeholderen når beholderen er aktiv.

Til toppen av siden

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster og funksjonstaster i Word for Mac.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av Mac-operativsystemet (OS) og enkelte verktøyprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstastoperasjoner i Office for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordningen for en hurtigtast, kan du se Hjelp for Mac for din versjon av macOS, nytteprogrammet eller se Snarveiskonflikter.

 • Hvis du ikke finner en hurtigtast her som oppfyller dine behov, kan du opprette en egendefinert hurtigtast. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til Opprette en egendefinert hurtigtast for Office for Mac.

 • Mange av hurtigtastene som bruker CTRL på et Windows-tastatur, fungerer også med CTRL-tasten i Word for Mac. Men ikke alle gjør dette.

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke Søk. Trykk på KOMMANDO+F, og skriv deretter inn søkeordene.

Hvis du vil ha den beste opplevelsen med å bruke tastaturet med båndet, kan du aktivere tastaturet for å få tilgang til alle kontrollene.

 1. Hvis du vil åpne Systemvalg, trykker KOMMANDO+MELLOMROM, skriver du inn systemvalgog trykker ENTER.

 2. Hvis du vil gå til Tastaturinnstillinger,skriver du inn tastaturet og trykker ENTER.

 3. Trykk på CTRL+F7 på Snarveier-fanen for å endre innstillingen Full tastaturtilgang fra Tekstbokser og lister baretil Alle kontroller.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser vanlige snarveier i Word for Mac.

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

KOMMANDO+Z

F1

Gjør om forrige handling, hvis mulig.

KOMMANDO+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+X

F2

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+C

F3

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

KOMMANDO+V

F4

Vise hurtigmenyen for det valgte elementet. *

SKIFT+F10

Vis gå til-dialogboksen.

KOMMANDO+TILVALG+G

F5

Vise dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

KOMMANDO+TILVALG+L

F7,

Aktiver utvidet valgmodus.

F8

Bytte til neste vindu.

KOMMANDO+Grav aksent ( ' )

Bytte til forrige vindu.

KOMMANDO+SKIFT+Grav utheving (')

Vise dialogboksen Lagre som.

KOMMANDO+SKIFT+S

Finne tekst (flytte fokus til boksen Søk i dokument).

KOMMANDO+F

Vise søk- og erstatt-ruten.

CTRL+H

Vise dialogboksen Skriv ut.

KOMMANDO+P

Lukk gjeldende dokument.

KOMMANDO+F4

Utvide eller minimere båndet

KOMMANDO+TILVALG+R

Finn neste stave- eller grammatikkfeil. Funksjonen Fortløpende stavekontroll må være aktivert.

TILVALG+F7

Søk etter den merkede teksten i nettleseren.

KOMMANDO+SKIFT+L

Søk etter den merkede teksten ved hjelp av oppgaveruten Smartoppslag.

KOMMANDO+CTRL+TILVALG+L

Word 2011: Ikke tilgjengelig

Åpne ordlisten.

I Word 2011 velger du TILVALG+SKIFT+F7

Til toppen av siden

Snarveikonflikter

Noen Word for Mac hurtigtaster er i konflikt med standard macOS-hurtigtaster. Dette emnet flagger slike snarveier med en stjerne (*). Hvis du vil bruke disse hurtigtastene, må du kanskje endre tastaturinnstillingene for Mac for å endre hurtigtasten for tasten.

Endre systeminnstillinger for hurtigtaster

 1. Velg SystemvalgApple-menyen.

 2. Velg Tastatur.

 3. Trykk på Snarveier-fanen.

 4. Velg Mission Control.

 5. Fjern merket for hurtigtasten som er i konflikt med Word for Mac snarveien du vil bruke.

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Flytt markøren ett ord til venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytt markøren ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte markøren opp ett avsnitt.

KOMMANDO+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

KOMMANDO+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Home

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

KOMMANDO+PIL HØYRE

END

Flytte markøren til toppen av forrige side.

KOMMANDO+PGDN

På en MacBook trykker du KOMMANDO+Fn+PIL OPP

Flytt markøren til toppen av neste side.

KOMMANDO+Pgdn

På en MacBook trykker du KOMMANDO+Fn+PIL NED

Flytt markøren til begynnelsen av dokumentet.

KOMMANDO+Home

På en MacBook trykker du på KOMMANDO+Fn+PIL VENSTRE

Flytt markøren til slutten av dokumentet.

KOMMANDO+End

På en MacBook trykker du KOMMANDO+Fn+PIL HØYRE

Flytte markøren til forrige innsettingspunkt.

SKIFT+F5

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen oppover med ett skjermbilde.

PGUP

Flytt markøren ved å rulle dokumentvisningen nedover med ett skjermbilde.

PGDN

Til toppen av siden

Merke tekst og grafikk

Tips!: Hvis du vet hva tastekombinasjonen er for å flytte markøren, kan du vanligvis merke teksten ved hjelp av den samme tastekombinasjonen mens du holder SKIFT nede. Hvis du for eksempel KOMMANDO+PIL HØYRE, flyttes markøren til neste ord, og KOMMANDO+SKIFT+PIL HØYRE merker teksten fra markøren til begynnelsen av neste ord.

Hvis du vil

Trykk

Merk flere elementer som ikke er ved siden av hverandre.

Merk det første elementet du vil bruke, hold nede KOMMANDO, og klikk deretter på de andre elementene.

Merk tekst.

Skift+piltaster

Merk ordet til venstre.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merk ordet til høyre.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende linje.

KOMMANDO+SKIFT+PIL VENSTRE

Skift+Home

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende linje.

KOMMANDO+SKIFT+PIL HØYRE

SKIFT + END

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av gjeldende avsnitt.

KOMMANDO+SKIFT+PIL OPP

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av gjeldende avsnitt.

KOMMANDO+SKIFT+PIL NED

Velg fra gjeldende posisjon til toppen av skjermen.

SKIFT+PGDN

Velg fra gjeldende posisjon til bunnen av skjermen.

SKIFT+PGDN

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av dokumentet.

KOMMANDO+SKIFT+HOME

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av dokumentet.

KOMMANDO+SKIFT+END

Velg fra gjeldende posisjon til bunnen av vinduet.

KOMMANDO+SKIFT+TILVALG+PGDN

Merke alt dokumentinnhold.

KOMMANDO+A

Til toppen av siden

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykk

Begynn å utvide det merkede området. *

F8

Når du klikker en plassering i dokumentet i modusen for å utvide det merkede området, utvides det merkede området til denne plasseringen.

Velg nærmeste tegn til venstre.

F8, PIL VENSTRE

Velg nærmeste tegn til høyre.

F8, PIL HØYRE

Utvid det merkede området.

F8 gjentatte ganger for å utvide det merkede området til hele ordet, setningen, avsnittet, inndelingen og dokumentet.

Redusere utvalget. *

SKIFT+F8

Merke en loddrett tekstblokk.

KOMMANDO+SKIFT+F8, og trykk deretter piltastene

Slutt å utvide det merkede området.

ESC

KOMMANDO+Punktum (.)

Til toppen av siden

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+X

F2

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+C

F3

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

KOMMANDO+V

F4

Lim inn innholdet på utklippstavlen, og samsvarer med formateringen til den omkringliggende teksten.

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+V

Vise dialogboksen Lim inn utvalg.

KOMMANDO+CTRL+V

Klipp ut det merkede innholdet til innsamlingslageret.

KOMMANDO+F3

Lim inn innholdet i innsamlingslageret.

KOMMANDO+SKIFT+F3

Kopier den valgte formateringen.

KOMMANDO+SKIFT+C

Lim inn den kopierte formateringen.

KOMMANDO+SKIFT+V

Kopier det merkede innholdet til utklippsboken.

CTRL+TILVALG+C

Lim inn det merkede innholdet fra utklippsboken.

CTRL+TILVALG+V

Sette inn grafikk ved hjelp av medieleseren.

KOMMANDO+ CTRL+M

Opprette en Autotekst-oppføring.

TILVALG+F3

Sette inn en Autotekst-oppføring.

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+V

Til toppen av siden

Juster og formater avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstill avsnittet.

KOMMANDO+E

Juster avsnittet.

KOMMANDO+J

Juster avsnittet mot venstre.

KOMMANDO+L

Juster avsnittet mot høyre.

KOMMANDO+R

Rykk inn avsnittet.

CTRL+SKIFT+M

Fjerne et avsnittsinnrykk.

KOMMANDO+SKIFT+M

Opprette et hengende innrykk.

KOMMANDO+T

Fjerne et hengende innrykk.

KOMMANDO+SKIFT+T

Bruke enkel linjeavstand i avsnittet.

KOMMANDO+1

Bruke dobbel avstand på avsnittet.

KOMMANDO+2

Bruk 1,5-linjeavstand på avsnittet.

KOMMANDO+5

Legg til eller fjern mellomrom før avsnittet.

KOMMANDO+0 (null)

Aktiver Autoformat.

KOMMANDO+TILVALG+K

Bruke stilen Normal.

KOMMANDO+SKIFT+N

Bruke stilen Overskrift 1.

KOMMANDO+TILVALG+1

Bruke stilen Overskrift 2.

KOMMANDO+TILVALG+2

Bruke stilen Overskrift 3.

KOMMANDO+TILVALG+3

Bruke listestilen.

KOMMANDO+SKIFT+L når markøren er i begynnelsen av en linje

Sette inn et hardt mellomrom.

TILVALG+MELLOMROM

Til toppen av siden

Formatere tegn

Hvis du vil

Trykk på

Endre skriften.

KOMMANDO+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

KOMMANDO+SKIFT+HØYRE vinkelparentes (>)

Reduser skriftstørrelsen.

KOMMANDO+SKIFT+VENSTRE vinkelparentes (<)

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

KOMMANDO+HØYRE HAKEPARENTES (])

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

KOMMANDO+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Vise dialogboksen Skrift.

KOMMANDO+D

Bytt teksten mellom store og små bokstaver og store bokstaver.

SKIFT+F3

Endre teksten til store bokstaver.

KOMMANDO+SKIFT+A

Bruk fet formatering.

KOMMANDO+B

Bruke understrekformatering.

KOMMANDO+U

Bruk understrekingsformatering på ordene, men ikke mellomrommene.

KOMMANDO+SKIFT+W

Bruke dobbel understrekingsformatering.

KOMMANDO+SKIFT+D

Bruke kursiv formatering.

KOMMANDO+I

Bruke kapitéler formatering.

KOMMANDO+SKIFT+K

Bruke senket skriftformatering.

KOMMANDO+likhetstegn (=)

Bruke hevet skriftformatering.

KOMMANDO+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Bruke gjennomstrekingsformatering.

KOMMANDO+SKIFT+X

Fjerne manuell tegnformatering.

KOMMANDO+ SKIFT+Z

Til toppen av siden

Sette inn spesialtegn

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et tomt felt.

KOMMANDO+F9

Sette inn et linjeskift.

Skift+Enter

Sette inn et sideskift.

KOMMANDO+RETURN

Sette inn et spalteskift.

KOMMANDO+SKIFT+RETUR

Sette inn en hard bindestrek.

KOMMANDO+SKIFT+BINDESTREK (-)

Sette inn et symbol for opphavsrett (©).

Tilvalg+G

Sett inn et symbol for registrert varemerke (®).

TILVALG+R

Sett inn et symbol for varemerke (™).

Tilvalg+2

Sette inn en ellipse (...)

Tilvalg+Semikolon (;)

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Flytte rundt i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste celle, og merk innholdet.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige celle, og merk innholdet.

Shift+Tab

Gå til neste rad.

Pil ned

Flytte til forrige rad.

Pil opp

Flytte til den første cellen i raden.

CTRL+HOME

Flytte til den siste cellen i raden.

CTRL+END

Flytte til den første cellen i kolonnen.

CTRL+PGDN

Flytte til den siste cellen i kolonnen.

CTRL+PGDN

Legg til en ny rad nederst i tabellen.

Tabulatortasten, på slutten av den siste raden

Legge til tekst før en tabell i begynnelsen av et dokument.

Returner, i begynnelsen av den første cellen

Sette inn en rad.

KOMMANDO+CTRL+I

Til toppen av siden

Merke tabellinnhold

Hvis du vil

Trykk

Merk innholdet i neste celle.

TABULATOR-tasten

Merk innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Skift+piltaster

Merke en kolonne.

Merk den øverste eller nederste cellen i kolonnen, og trykk deretter SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Merk en rad.

Merk den første eller siste cellen i raden, og trykk deretter SKIFT+ALT+END eller Home.

Til toppen av siden

Endre størrelse på tabellkolonner med linjalen

Hvis du vil

Trykk

Behold kolonnestørrelsene til høyre, og endre tabellbredden.

Dra kolonnegrensen på linjalen

Flytte én enkelt kolonnelinje og beholde tabellbredden.

SKIFT+Dra kolonnegrensen på linjalen

Endre størrelsen på alle kolonnene like til høyre, og behold tabellbredden.

KOMMANDO+SKIFT+Dra kolonnegrensen på linjalen

Endre størrelse på alle kolonnene proporsjonalt til høyre, og behold tabellbredden.

KOMMANDO+Dra kolonnegrensen på linjalen

Til toppen av siden

Endre størrelse på tabellkolonner direkte i en tabell

Tips!: Hvis du vil finjustere kolonnebredden og vise kolonnens mål i linjalen når du endrer størrelsen på kolonnen, deaktiverer du festing til-funksjonaliteten ved å trykke tilvalg med hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk

Flytte én enkelt kolonnelinje og beholde tabellbredden.

Dra kolonnegrensen

Behold kolonnestørrelsene til høyre, og endre tabellbredden.

SKIFT+Dra kolonnegrensen

Endre størrelsen på alle kolonnene like til høyre, og behold tabellbredden.

KOMMANDO+SKIFT+Dra kolonnegrensen

Endre størrelse på alle kolonnene proporsjonalt til høyre, og behold tabellbredden.

KOMMANDO+Dra kolonnegrensen

Til toppen av siden

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et nytt avsnitt i en celle.

ENTER

Sette inn et tabulatortegn i en celle.

TILVALG+TAB

Til toppen av siden

Tegning 

Hvis du vil

Trykk

Aktivere/deaktivere tegnemodus.

KOMMANDO+CTRL+Z

Til toppen av siden

Arbeide med felter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn et DATE-felt.

CTRL+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

KOMMANDO+TILVALG+SKIFT+L

Sette inn et PAGE-felt.

CTRL+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

CTRL+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

KOMMANDO+F9

Oppdatere de merkede feltene. *

F9

Koble fra et felt.

KOMMANDO+SKIFT+F9

Bytte mellom en feltkode og dens resultater. *

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

TILVALG+F9

Kjør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

TILVALG+SKIFT+F9

Gå til neste felt. *

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Låse et felt.

KOMMANDO+F11

Låse opp et felt.

KOMMANDO+SKIFT+F11

Til toppen av siden

Disponere et dokument

Disse hurtigtastene gjelder bare når dokumentet er i disposisjonsvisningen.

Hvis du vil

Trykk

Hev nivå på et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Senk avsnittet til brødtekst.

KOMMANDO+SKIFT+N

Flytt opp merkede avsnitt. *

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Flytte ned merkede avsnitt. *

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide teksten under en overskrift.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjule tekst under en overskrift. *

CTRL+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Utvid all brødtekst og alle overskrifter, eller skjul all brødtekst.

CTRL+SKIFT+A

Bytt mellom å vise den første linjen i brødtekst og vise all brødtekst.

CTRL+SKIFT+L

Vis alle overskrifter med det angitte overskriftsnivået.

CTRL+SKIFT+Overskriftsnivånummer

Til toppen av siden

Se gjennom et dokument

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en merknad.

KOMMANDO+TILVALG+A

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

KOMMANDO+SKIFT+E

Flytte til begynnelsen av en kommentar.

Home

Flytte til slutten av en kommentar.

END

(End-tasten er ikke tilgjengelig på alle tastaturer.)

Gå til begynnelsen av listen over kommentarer.

KOMMANDO+Home i korrekturvinduet.

Gå til slutten av listen over kommentarer.

KOMMANDO+End i korrekturvinduet.

Til toppen av siden

Legg til fotnoter og sluttnoter

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en fotnote.

KOMMANDO+TILVALG+F

Sette inn en sluttnote.

KOMMANDO+TILVALG+E

Til toppen av siden

Arbeide med høyre-mot-venstre-språk

Word støtter høyre-mot-venstre-funksjonalitet for språk som fungerer i et høyre-mot-venstre- eller kombinert høyre-mot-venstre-miljø, venstre-mot-høyre-miljø for skriving, redigering og visning av tekst. I denne sammenhengen viser høyre-mot-venstre-språk til alle skriftsystemer som skrives fra høyre mot venstre, inkludert språk som krever kontekstuell forming, slik som arabisk, og språk som ikke krever dette.

Før du kan bruke disse hurtigtastene, må du forsikre deg om at hurtigtaster er aktivert for språket du bruker:

 1. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur.

 2. Inndatakilder-fanen velger du språket som du vil aktivere hurtigtaster for.

 3. På høyre side av fanen merker du av for Aktiver hurtigtaster.

Hvis du vil

Trykk

Bytt skriveretning til høyre mot venstre.

CTRL+KOMMANDO+ PIL VENSTRE

Bytt skriveretningen til venstre mot høyre.

CTRL+KOMMANDO+ PIL HØYRE

Til toppen av siden

Bruke snarveier med funksjonstasten

Word for Mac bruker funksjonstastene for vanlige kommandoer, inkludert Kopier og Lim inn. Hvis du vil ha hurtigtilgang til disse snarveiene, kan du endre systemvalgene i Apple slik at du ikke må trykke Fn-tasten hver gang du vil bruke en funksjonstastsnarvei.

Obs!: Hvis du endrer innstillingene for systemfunksjonstaster, påvirker dette hvordan funksjonstastene fungerer på Mac-en, ikke bare i Word. Når du har endret denne innstillingen, kan du fortsatt utføre spesialfunksjonene som vises på en funksjonstast. Bare trykk Fn-tasten. Hvis du for eksempel vil bruke F12-tasten til å endre volumet, trykker du Fn+F12.

Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systeminnstillingene for Apple. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til Endre innstillinger for funksjonstasten.

Tabellen nedenfor inneholder funksjonstastsnarveiene for Word for Mac.

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: angrer forrige handling.

F2

 • F2 alene: Klipper ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

 • SKIFT+F2: kopierer den merkede teksten eller grafikken. Bruk piltastene til å plassere markøren der du vil kopiere teksten eller grafikken, og trykk deretter ENTER for å kopiere, eller trykk ESC for å avbryte.

F3

 • F3 alene: Kopierer det merkede innholdet til utklippstavlen.

 • SKIFT+F3: Bytter den merkede teksten mellom store og små bokstaver og store bokstaver.

 • KOMMANDO+F3: klipper ut det valgte innholdet til innsamlingslageret. Du kan klippe ut flere tekster og grafikk til innsamlingslageret og lime dem inn som en gruppe på en annen plassering.

 • KOMMANDO+SKIFT+F3: limer inn innholdet i innsamlingslageret.

 • Option+F3: oppretter en Autotekst-oppføring.

F4

 • F4 alene: Limer inn innholdet fra utklippstavlen.

 • SKIFT+F4: gjentar siste Søk- eller Gå til-handling.

 • KOMMANDO SKIFT+F4: gjentar siste Søk- eller Gå til-handling.

F5

 • F5 alene: viser dialogboksen Gå til.

 • SKIFT+F5: flytter markøren til siste endring.

 • KOMMANDO+SKIFT+F5: viser dialogboksen Bokmerke.

F6

 • F6 alene: Veksle mellom dokumentet, oppgaveruten, statuslinjen og båndet. I et dokument som er delt, inkluderer F6 de delte rutene når du bytter mellom ruter og oppgaveruten.

 • SKIFT+F6: Bytter mellom dokumentet, båndet, statuslinjen og oppgaveruten.

 • KOMMANDO+F6: bytter til neste dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

 • KOMMANDO+SKIFT+F6: bytter til forrige dokumentvindu når mer enn ett dokument er åpent.

F7,

 • F7 alene: viser dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

 • SKIFT+F7: viser oppgaveruten Synonymordbok.

 • KOMMANDO+SKIFT+F7: oppdaterer den koblede informasjonen i et Kildedokument i Word.

 • TILVALG+F7: finner neste stave- eller grammatikkfeil.

 • TILVALG+SKIFT+F7: åpner ordlisten.

F8

 • F8 alene *: utvider det merkede området. Hvis et ord for eksempel er merket, utvides utvalgsstørrelsen til én setning.

 • SKIFT+F8 *: reduserer det merkede området. Hvis for eksempel et avsnitt er merket, reduseres utvalgsstørrelsen til én setning.

 • KOMMANDO+SKIFT+F8: aktiverer og deaktiverer utvid merkemodus. I utvidelsesmerkingsmodus utvider piltastene det merkede området.

 • OPTION+F8: viser makrodialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene *: oppdaterer de valgte feltene.

 • SKIFT+F9 *: veksler mellom en feltkode og resultatet.

 • KOMMANDO+F9: setter inn et tomt felt.

 • KOMMANDO+SKIFT+F9: Koble fra gjeldende felt.

 • TILVALG+F9: veksler mellom alle feltkoder og resultatene.

 • TILVALG+SKIFT+F9: kjører GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt som viser feltresultater.

F10

 • SKIFT+F10 *: viser hurtigmenyen for det valgte elementet.

F11

 • F11 alene *: flytter til neste felt.

 • SKIFT+F11 *: flytter til forrige felt.

 • KOMMANDO+F11: låser gjeldende felt.

 • KOMMANDO+SKIFT+F11: låser opp gjeldende felt.

 • Option+F11: åpner Redigeringsprogrammet Microsoft Visual Basic for Applications, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

Til toppen av siden

Endre innstillinger for funksjonstasten

 1. Velg SystemvalgApple-menyen.

 2. Velg Tastatur.

 3. Tastatur-fanen merker du av Bruk alle F1, F2-tastene osv. som standard funksjonstaster.

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Word for iOS.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på macOS-datamaskinen, fungerer de samme tastekombinasjonene med Word for iOS et eksternt tastatur også. Hurtigtastene som er oppført i denne artikkelen, er de eneste som fungerer i denne versjonen av Word.

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke Søk. Trykk på KOMMANDO+F, og skriv deretter inn søkeordene.

I dette emnet

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Finn tekst.

KOMMANDO+F

Flytte markøren opp ett avsnitt.

TILVALG+pil opp

Flytte markøren ned ett avsnitt.

TILVALG+pil ned

Flytte markøren ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte markøren ett ord mot høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

KOMMANDO+PIL HØYRE

Merk tekst.

Skift+piltaster

Merk avsnittet ovenfor.

SKIFT+TILVALG+PIL OPP

Merk avsnittet nedenfor.

SKIFT+TILVALG+PIL NED

Merk ordet til venstre.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merk ordet til høyre.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

SKIFT+KOMMANDO+PIL VENSTRE

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT+KOMMANDO+PIL HØYRE

Merke alt dokumentinnhold.

KOMMANDO+A

Til toppen av siden

Redigere og formatere dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

Kommando+Z

Gjør om forrige handling, hvis mulig.

Kommando+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommando+X

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

Kommando+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

Kommando+V

Bruke fet skrift på den merkede teksten.

Kommando+B

Sette merket tekst i kursiv.

Kommando+I

Understreke merket tekst.

Kommando+U

Sette inn et linjeskift.

Skift+Enter

Til toppen av siden

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Word for Android.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på Windows-datamaskinen, fungerer de samme tastekombinasjonene med Word for Android bruke et eksternt tastatur også. Hurtigtastene som er oppført i denne artikkelen, er de eneste som fungerer i denne versjonen av Word.

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke Søk. Trykk CTRL+F, og skriv deretter inn søkeordene.

I dette emnet

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Finn tekst.

Ctrl+F

Flytte markøren opp ett avsnitt.

ALT + pil opp

Flytte markøren ned ett avsnitt.

ALT+Pil ned

Flytte markøren ett ord mot venstre.

ALT + pil venstre

Flytte markøren ett ord mot høyre.

ALT + pil høyre

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

CTRL+PIL HØYRE

Merk tekst.

Skift+piltaster

Merk avsnittet ovenfor.

SKIFT+ALT+PIL OPP

Merk avsnittet nedenfor.

SKIFT+ALT+PIL NED

Merk ordet til venstre.

SKIFT+ALT+PIL VENSTRE

Merk ordet til høyre.

SKIFT+ALT+PIL HØYRE

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merke alt dokumentinnhold.

CTRL + A

Til toppen av siden

Redigere og formatere dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om forrige handling, hvis mulig.

CTRL+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL + V

Bruke fet skrift på den merkede teksten.

CTRL+B

Sette merket tekst i kursiv.

CTRL+I

Understreke merket tekst.

CTRL+U

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Til toppen av siden

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Word Mobile.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på Windows-datamaskinen, fungerer de samme tastekombinasjonene med Word Mobile bruke et eksternt tastatur også. Hurtigtastene som er oppført i denne artikkelen, er de eneste som fungerer i denne versjonen av Word.

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke Søk. Trykk CTRL+F, og skriv deretter inn søkeordene.

I dette emnet

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Åpne et dokument.

CTRL+O

Lagre eller synkroniser dokumentet.

CTRL+S

Bla gjennom fristilte figurer, for eksempel tekstbokser eller bilder.

CTRL+ALT+5, og deretter TAB gjentatte ganger

Avslutte navigasjonen for fristilte figurer, og gå tilbake til vanlig navigasjon.

ESC

Merk tekst.

Skift+piltaster

Merke alt dokumentinnhold.

CTRL + A

Til toppen av siden

Redigere og formatere dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om forrige handling, hvis mulig.

CTRL+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL + V

Dupliser den merkede figuren eller bildet.

CTRL+D

Bruke fet skrift på den merkede teksten.

CTRL+B

Sette merket tekst i kursiv.

CTRL+I

Understreke merket tekst.

CTRL+U

Kopier formateringen fra den merkede teksten.

Ctrl+Shift+C

Rykk inn avsnittet.

CTRL + M

Juster avsnittet.

CTRL+J

Juster avsnittet mot venstre.

CTRL + L

Juster avsnittet mot høyre.

CTRL + R

Midtstill avsnittet.

Ctrl+E

Til toppen av siden

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i Word for nettet windows.

Obs!: 

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke Søk. Trykk CTRL+F, og skriv deretter inn søkeordene.

 • Når du bruker Word for nettet, kan du finne en kommando raskt ved å trykke på ALT+Q for å gå til Fortell meg det,i Fortell meg det ,kan du bare skrive inn et ord eller navnet på en kommando du vil bruke (bare tilgjengelig i redigeringsvisningen). Fortell meg det søker etter relaterte alternativer, og inneholder en liste. Bruk PIL OPP og PIL NED for å velge en kommando, og trykk deretter ENTER.

 • Når du bruker Word for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Word for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de mest brukte hurtigtastene i Word for nettet.

Hvis du vil

Trykk

Åpne en PDF-basert visning som er merket for å arbeide med skjermlesere, i lesevisning.

Tab til Tilgjengelighetsmodus-knappen, og trykk ENTER

Finn tekst i lesevisningen.

CTRL+F eller F3

Finn tekst i Redigering-visningen.

CTRL+F eller CTRL+G

Søke etter og erstatte tekst i redigeringsvisningen.

CTRL+H

Skjul oppgaveruten hvis den er åpen.

ESC

Bytt til Zoom-kontrollen.

Trykk på ALT+Windows-logotasten+W på et Windows-tastatur, og deretter Q

Skriv ut dokumentet.

Ctrl+P

Gå til neste landemerkeområde.

Ctrl+F6

Gå til Fortell meg det-boksen.

ALT+Q

Til toppen av siden

Hurtigtaster på båndet

Word for nettet tilbyr nå tilgangstaster, som er hurtigtaster for å navigere i båndet. Hvis du har brukt tilgangstastene for å spare tid i Word for stasjonære datamaskiner, vil du oppleve at tilgangstastene er svært like i Word for nettet

I Word for nettet begynner alle tilgangstastene med ALT+Windows-logotasten, og deretter legger du til en bokstav for båndfanen. Hvis du for eksempel vil gå til Se gjennom-fanen, trykker du alt+Windows-logotasten+R.

Hvis du bruker Word for nettet på en Mac-datamaskin, trykker du på CTRL+TILVALG for å starte.

Båndet i redigeringsvisningen i WordOnline viser tilgangstaster.
 • Hvis du vil gå til båndet, trykker du på ALT+Windows-logotasten eller trykker CTRL+F6 til du kommer til Hjem-fanen.

 • Hvis du vil flytte mellom fanene på båndet, trykker du på TAB.

 • Hvis du vil skjule båndet slik at du har mer plass til å arbeide, trykker du CTRL+F3. Gjenta for å vise båndet igjen.

Gå til tilgangstastene for båndet

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk

Åpne Fortell meg det-boksen på båndet for å skrive inn et søkeord.

ALT+Windows-logotasten, Q

Åpne Fil-fanen for å bruke Backstage-visningen.

ALT+Windows-logotasten, F

Åpne Hjem-fanen for å formatere tekst og bruke Søk-verktøyet.

ALT+Windows-logotasten, H

Åpne Sett inn-fanen for å sette inn et bilde, en kobling, en kommentar, topptekst eller bunntekst eller et sidetall. Du kan også få tilgang til Symbol-galleriet.

ALT+Windows-logotasten, N

Åpne Sideoppsett-fanen for å angi sidemarger, papirretning og størrelse og avsnittsavstand.

ALT+Windows-logotasten, A

Åpne Referanser-fanen for å sette inn en innholdsfortegnelse, fotnoter eller sluttnoter.

ALT+Windows-logotasten, S

Åpne Se gjennom-fanen for å kontrollere stavemåten, legge til kommentarer eller spore og se gjennom endringer i dokumentet.

ALT+Windows-logotasten, R

Åpne Visning-fanen for å velge en visning, åpne navigasjonsruten,redigere toppteksten & bunntekst og zoome dokumentvisningen.

ALT+Windows-logotasten, W

Til toppen av siden

Arbeid i båndfanene og -menyene

Følgende snarveier kan spare tid når du arbeider med båndfanene og båndmenyene.

Hvis du vil

Trykk

Velg den aktive fanen på båndet, og aktiver tilgangstastene.

ALT+Windows-logotasten. Hvis du vil flytte til en annen fane, bruker du en tilgangstast eller TAB-tasten.

Når en båndfane er valgt, flytter du fokus til fanekommandoene.

Enter, og deretter TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Aktiver en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Skjul eller utvid båndet.

CTRL+F3

Til toppen av siden

Navigere i dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Flytte markøren ett ord mot høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

Home

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

END

Flytt markøren til begynnelsen av dokumentet.

CTRL+HOME

Flytt markøren til slutten av dokumentet.

CTRL + END

Merk tekst.

Skift+piltaster

Merk ordet til høyre.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk ordet til venstre.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Merk avsnittet ovenfor.

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Merk avsnittet nedenfor.

SKIFT+CTRL+PIL NED

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

Skift+Home

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT + END

Velg fra gjeldende posisjon til begynnelsen av dokumentet.

SKIFT+CTRL+HOME

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av dokumentet.

SKIFT + CTRL + END

Merke alt dokumentinnhold.

CTRL + A

Til toppen av siden

Redigere og formatere dokumentet

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopier det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lim inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL + V

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om forrige handling.

CTRL+Y

Redusere skriftstørrelsen.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Bruke fet skrift på den merkede teksten.

CTRL+B

Sette merket tekst i kursiv.

CTRL+I

Understreke merket tekst.

CTRL+U

Juster avsnittet mot venstre.

CTRL + L

Juster avsnittet mot høyre.

CTRL + R

Midtstill avsnittet.

Ctrl+E

Juster avsnittet.

CTRL+J

Opprette en punktliste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Opprette en nummerert liste.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Til toppen av siden

Arbeide med kommentarer

Følgende hurtigtaster fungerer bare når Kommentar-ruten er åpen og valgt (eller «i fokus» hvis du bruker en skjermleser).

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule Kommentar-ruten.

ALT+Windows-logotasten, R, K

legge til en ny kommentar

CTRL+ALT+M

Gå til neste kommentartråd, eller neste svar i en utvidet kommentartråd.

Pil ned

Gå til forrige kommentartråd.

Pil opp

Utvid gjeldende kommentartråd.

Pil høyre

Skjule gjeldende kommentartråd.

Pil venstre

Gå til svarboksen når fokus er på en kommentar.

TAB-tast, TAB-tast, ENTER

Rediger en kommentar eller et svar når fokus er på kommentaren eller svaret.

TAB, ENTER

Legg inn en kommentar/svar, eller lagre en redigering.

Ctrl+Enter

Forkast en kladdekommentar/svar eller rediger.

ESC

Til toppen av siden

Se også

Hjelpesenter for Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×