Oversikt

Denne kumulative oppdateringen erstatter tidligere utgitte kumulative oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste kumulative oppdateringen.

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har installert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere kumulativ oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil se en liste over kumulative oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019, kan du se utgitte kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulative oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

Når du oppgraderer til Utgivelsesbølge 2 for Business Central 2019 (versjon 15), kan du se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for å se hvilke Business Central 15-versjoner som er kompatible med denne kumulative oppdateringen.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne kumulative oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne kumulative oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner

ID 

Tittel 

387122

Bakgrunnsoppgaver fra jobbkøoppføringer kjører uendelig og forblir i arbeid når du skriver ut filutdata, for eksempel XPS eller PDF.

386120

Poster er ikke riktig sortert i en underside når det er flere undersider med listedeler.

391257

Feltet øverst til høyre på sidene er skjult når du er i fokus med en bred skjerm som bruker en høy skaleringsfaktor.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

387381

Feilmeldingen MS-5084-EMAIL_DEFMRG vises i brødteksten i e-postmeldingen når du logger et segment.

Administrasjon

COD 5051 COD 5052

390508

Godkjenningsforespørsler som avvises, genererer ikke en e-postmelding når du bruker arbeidsflytbrukergrupper.

Administrasjon

COD 1535

388597

Betalingstoleransen beregnes ikke på riktig måte i betalingsavstemmingsjournalen når du bruker en valuta.

Kontantstyring

TAB 1294

390727

Dokumentnummeret fra de brukte postene fjernes ikke når du annullerer og eksporterer en betalingskladd.

Kontantstyring

COD 367

391696

Når du prøver å tilbakestille overføringsdatoen for en direkte debetsamling med en annen status enn Ny, fullføres handlingen, men ingenting skjer.

Kontantstyring

PAG 1208

388631

Rapporten med egendefinert Word-oppsett viser ikke det riktige Totalbeløp-feltet når en utstedt påminnelse inkluderer merverdiavgift.

Økonomi

REP 117

391271

Kontantrabattprosenten vises ikke på riktig måte i salgsfakturarapportene når du bruker handlingen Send via e-post.

Økonomi

REP 1304 REP 1305 REP 1306

392187

Feilmeldingen «Prøvde å dividere med null». Vises når du bruker rapporten Oppdater servicekontraktpriser.

Økonomi

REP 6031

393825

Kladden inneholder ikke noen felt i standardvisningen.

Økonomi

PAG 311 TAB 263 COD 11002 PAG 1 REP 11013 TAB 79 REP 11413

393049

«Salgsforsendelseshodet finnes ikke. " vises når du bruker hent oppføringer-funksjonen i kladden.

Økonomi

TAB 263

390412

Du kan registrere aktivaposter med flere desimaler enn angitt i avrundingspresisjonen når du bruker RapidStart- eller Rediger-funksjonen i Excel.

Aktiva

TAB 5621

392345

Kolonnen Publisert forsendelsesdato har uriktige datoer i rapporten Service – faktura.

Integrasjon

REP 5911

393813

E-postlogging sluttet å fungere etter en endring i Exchange Online.

Integrasjon

COD 5064

391465

Når du endrer Vis etter-filteret i lageranalyserapporten, oppdateres ikke Vis matrise-funksjonen med filteret på riktig måte.

Beholdning

PAG 7119

390313

Får den samme informasjonen vist når du velger linjenummeret manuelt eller bruker slå opp på forbruksjournalnivået.

Produksjon

TAB 83

394578

Systemet fungerer ikke som forventet når du angir et vareleverandørnummer.

Kjøp

TAB 99

389319

En forskuddsfaktura med priser inkludert MVA og valgte komprimer forskuddsbetalingsfelt fører til forskjeller i mva-poster på den endelige fakturaen.

Salg

COD 80 COD 90

390381

Når du oppretter en ordre med en forskuddsbetaling, oppdateres ikke linjene på riktig måte hvis du endrer til priser som inkluderer MVA.

Salg

TAB 36 TAB 38

390083

Lagerplukkingen kan ikke opprettes når du bruker den dedikerte intervallen.

Lager

COD 7314 TAB 7326

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

CH – Sveits 

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

392474

Et feil beløp vises i Tilbud-listen på grunn av tilbudsvarianter i den sveitsiske versjonen.

Salg

TAB 36

CZ- Tsjekkisk 

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

391408

Lengden på feltet Nr. Seriekobling – Beskrivelse-feltet i den tsjekkiske versjonen.

Økonomi

TAB 11799 PAG 11799

391730

Feilmeldingen vises for overføringer i beregningen av kladden i den tsjekkiske versjonen.

Økonomi

REP 594

392844

Feilmeldingen vises når du skriver ut innkjøpsordrearkivet i den tsjekkiske versjonen.

Kjøp

TAB 39 REP 416

392845

Feil rapportvalg når du skriver ut forhåndsfakturaer i den tsjekkiske versjonen.

Kjøp

TAB122 TAB124 COD11771 PAG138 PAG140 PAG146

392850

Beskrivelse-feltet i Phys. Invt. Opptelling av dokumenter skrives ikke ut på riktig måte i den tsjekkiske versjonen.

Lager

REP 31074

DE – Tyskland

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

391772

TestFIELD-kontrollen tillater ikke at du angir opprinnelsesland/opprinnelsesområde for forsendelser på en journallinje for en kladd i den tyske versjonen.

Økonomi

TAB 263

391779

PARTNER-MVA-ID-en er alltid den samme på kladder for landet, selv om det er en vanlig forsendelse til et firma (lokal landskode), en forsendelse til en privat person (QN) eller en tredjepartshandel (QV) i den tyske versjonen.

Økonomi

TAB 263

391786

PARTNER-MVA-ID-en fra en kladdelinje for en kladd som er en kvittering, skrives til XML-filen i den tyske versjonen.

Økonomi

TAB 263

393845

Rapporten De for sjekkliste for utsjekking av 2018 kontrollerer ikke opprinnelsesland eller PARTNER-MVA-ID-en for forsendelser i den tyske versjonen.

Økonomi

PAG 311 TAB 263 COD 11002 PAG 1 REP 11013 TAB 79 REP 11413

393852

Landskoden for landet for landet i landet der landet er opprinnelsesland, mangler i XML-landskoden i den tyske versjonen.

Økonomi

PAG 311 TAB 263 COD 11002 PAG 1 REP 11013 TAB 79 REP 11413

393858

Informasjonen i kladdelinjene for kladden for 2019 vises ikke riktig i rapporten De for sjekkliste for 2019 i den tyske versjonen.

Økonomi

PAG 311 TAB 263 COD 11002 PAG 1 REP 11013 TAB 79 REP 11413

394382

Radnumre eksporteres ikke til Elster VAT XML-filen i stigende rekkefølge i den tyske versjonen.

Økonomi

Utvidelser: Elster

ES – Spania 

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

391434

«Para ClaveRegimenEspecialOTrascendencia igual a 14 y única, la FechaOperacion es obligatoria y debe ser posterior a la FechaExpedicionFacturaEmisor» vises hvis du sender inn en SII-kredittnotat med spesialnøkkelen 14 i den spanske versjonen.

Salg

COD 10750

IT – Italia 

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

391415

Nye alternativer for feltet Ikke-avgiftspliktig inntektstype er i den italienske versjonen.

Økonomi

PAG 12112 PAG 12210 TAB 12116 TAB 12210

391515

En feilmelding vises når du prøver å eksportere en E-faktura hvis den økonomiske koden i firmainformasjonen inneholder mer enn 11 tegn i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12179 COD 12184

391524

Hvis den utvidede teksten eller standard tekstlinjene inneholder mer enn 60 tegn, gjentas <RiferimentoTesto>-koden for XML-filen for e-faktura, og filen avvises i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12179 COD 12184

391793

Hvis du eksporterer en salgsfaktura for en ekstern kunde, skal ikke den økonomiske koden eksporteres i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12179 COD 12184

392702

Fakturaprosjekt- og betalingsmiddelkodene rapporteres ikke i XML-filen for e-faktura for salgsfakturaer utstedt med G/L-kontoene i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12184

392709

Feil variabeltilordninger i eksport av elektronisk faktura i den italienske versjonen.

Økonomi

COD 12184

393032

Du kan sende inn en e-faktura for en kunde med bare den økonomiske koden i den italienske versjonen.

Salg

COD 12179 COD 12184

395145

Ikke-fradragsberettiget MVA beregnes feil når du bruker utsettelsesmalen i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

COD 1004 COD 12

NL – Nederland 

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

391296

Når du posterer en betaling fra bank-/girokladden, posteres hele betalingsbeløpet til finanskontoen for betalingstoleranse i den nederlandske versjonen.

Kontantstyring

TAB 11400

390417

Feil en-US-bildetekst for Elec. Listeside for avgiftsdeklarasjon i den nederlandske versjonen.

Økonomi

PAG 11412

391228

Når du posterer en betaling fra bank-/girokladden, brukes fakturaen fullstendig, selv om betalingstoleransebeløpet skal stå åpent som det gjenstående beløpet i den nederlandske versjonen.

Økonomi

TAB 11400

391765

MVA-ID-en for partnere er alltid den samme i kladder i den nederlandske versjonen.

Økonomi

TAB 263

391818

Opprinnelsesland er skrevet til landskoden for landet i landet i den nederlandske versjonen.

Økonomi

REP 11413

393832

Når du posterer en betaling fra bank-/girokladden, brukes fakturaen fullstendig, selv om betalingstoleransebeløpet skal stå åpent som det gjenstående beløpet i den nederlandske versjonen.

Økonomi

PAG 311 TAB 263 COD 11002 PAG 1 REP 11013 TAB 79 REP 11413

393839

Ulike kontroller av transaksjonstypen og transaksjonsspesifikasjonen for kladder i den nederlandske versjonen.

Økonomi

PAG 311 TAB 263 COD 11002 PAG 1 REP 11013 TAB 79 REP 11413

393049

«Salgsforsendelseshodet finnes ikke. " vises når du bruker hent oppføringer-funksjonen i kladden i den nederlandske versjonen.

Økonomi

TAB 263

394824

Flere rettelser i den nederlandske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 11413

Lokale forskriftsmessige funksjoner 

BE - Belgia

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

393186

File Domiciliation of Message1 og Message 2 er i eksporten av SEPA Direct Debit (DD) i den belgiske versjonen.

Økonomistyring

COD 1231 TAB 1208 XML 1010 COD 1232

IT – Italia 

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

394034

Flere endringer for den italienske E-faktureringsfunksjonaliteten.

Økonomistyring

COD 12182 PAG 741 REP 12195 TAB 741 TAB 81 COD 12

394883

Endringer i den italienske unike sertifiseringen 2021.

Økonomistyring

COD 12132

NA – Nord-Amerika

ID  

Tittel  

Funksjonsområde  

Endrede objekter 

392317

Feltet Forskuddsbeløp Inkluder mva-feltet med den delvise frakt- og forskuddskreditnotaen i den nordamerikanske versjonen.

Økonomistyring

COD 398 COD 442 COD 80 TAB 36

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Kumulativ oppdatering CU 23 for Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Update lokalt

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne kumulative oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU – Australia

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-pakken

BE - Belgia

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE-pakken

CA – Canada

Last ned CA-pakken CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

CH – Sveits

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- Tsjekkisk

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-pakken

DE – Tyskland

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-pakken

ES – Spania

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-pakken

FI – Finland

Last ned FI-pakken CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

FR – Frankrike

Last ned FR-pakken CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

IS - Island

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT – Italia

Last ned IT-pakken CU 23 Dynamics 365 Business Central våren 2019

NA – Nord-Amerika

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA-pakken

NL – Nederland

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-pakken

NO – Norge

Last ned NO-pakken CU 23 Dynamics 365 Business Central våren 2019

NZ - New Zealand

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ-pakken

RU – Russland

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU-pakken

SE – Sverige

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE-pakken

UK – Storbritannia

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK-pakken

Alle andre land

Last ned CU 23 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-pakken

Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringog Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×