SmartArt-grafikk er en visuell fremstilling av informasjon og ideer. Du kan opprette SmartArt-grafikk ved å velge et oppsett som passer til meldingen. Enkelte oppsett (for eksempel organisasjonskart og Venn-diagrammer) viser bestemte typer informasjon, mens andre ganske enkelt forbedrer utseendet på en punktmerket liste.

Hvis du kombinerer med andre funksjoner, som for eksempel temaer, kan SmartArt-grafikk hjelpe deg å lage profesjonelle illustrasjoner med noen få museklikk.

I denne artikkelen:

Oversikt over SmartArt-grafikk

Du kan opprette en SmartArt-grafikk i Excel, PowerPoint, Word eller i en e-postmelding i Outlook. SmartArt-knappen er på Sett inn-fanen, og avhengig av skjermstørrelsen kan det se ut som ett av følgende:

SmartArt-knapp i full størrelse SmartArt-knapp i redusert størrelse Liten SmartArt-knapp uten tekstetikett

Andre Office-programmer tillater ikke opprettelse av SmartArt-grafikk, men du kan kopiere og lime inn SmartArt-grafikk som bilder i disse programmene.

Du kan endre utseendet på SmartArt-grafikk ved å endre fyllet i figuren eller teksten ved å legge til effekter som for eksempel skygger, gjenspeilinger, nyanser eller myke kanter, eller du kan legge til tredimensjonale (3D) effekter, som skråkanter eller rotasjoner.

Du kan lære mye mer om hvordan du arbeider med SmartArt-grafikk ved å lese relatert informasjon, som vises nederst i denne artikkelen.

Ting å huske på når du velger et oppsett

Når du velger et oppsett for SmartArt-grafikk, bør du tenke over hva du vil formidle, og om du vil at informasjonen skal vises på en bestemt måte. Som en del av denne prosessen, blir du bedt om å velge en type når du skal opprette en SmartArt-grafikk, for eksempel Prosess, Hierarki eller Relasjon. En type ligner på en kategori av SmartArt-grafikk, og hver type inneholder flere ulike oppsett.

Fordi det er raskt og enkelt å bytte oppsett, kan du prøve deg frem med forskjellige oppsett (fra forskjellige typer) inntil du finner det som best illustrerer beskjeden din.

Alternativene i boksen Velg en SmartArt-grafikk

Tabellen nedenfor viser eksempler på noen vanlige bruksområder for SmartArt-grafikk og de beste SmartArt-typene du kan vurdere for hvert bruksområde.

Hvis du vil

Bruk denne typen

Vise ikke-sammenhengende informasjon.

Liste

Vise trinn i en prosess eller tidslinje.

Prosess

Vise en uavbrutt prosess.

Kretsdiagram

Opprette et organisasjonskart.

Hierarki

Vise et beslutningstre.

Hierarki

Illustrere forbindelser.

Relasjon

Vise hvordan deler er relatert til en helhet.

Matrise

Bruke bilder til å formidle eller utheve innhold. (Ikke tilgjengelig i Office 2007)

Bilde

Vise proporsjonale relasjoner med den største komponenten øverst eller nederst.

Pyramidediagram

Hvis du vil ha mer veiledning om hvordan du velger riktig SmartArt-grafikk-oppsett og mer informasjon om hver oppsettype, kan du se Velg SmartArt-grafikk.

Om tekstruten

Bruk tekstruten til å skrive inn og redigere teksten som vises i SmartArt-grafikk. Tekstruten vises til venstre for SmartArt-grafikk. Når du legger til og redigerer innholdet i tekstruten, oppdateres SmartArt-grafikk automatisk – figurer legges til eller fjernes ved behov.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

Når du oppretter en SmartArt-grafikk, fylles SmartArt-grafikk og tekstruten med plassholdertekst som du kan erstatte med informasjon. Øverst i tekstruten kan du redigere teksten som vises i SmartArt-grafikk. Nederst i tekstruten kan du lese en beskrivelse av SmartArt-grafikk.

I SmartArt-grafikk som inneholder et bestemt antall figurer, vises bare noe av teksten i tekstruten i SmartArt-grafikk. Tekst, bilder eller annet innhold som ikke vises, identifiseres i tekstruten med en rød X. Dette innholdet er fremdeles tilgjengelig hvis du bytter til et annet oppsett, men hvis du beholder og lukker det samme oppsettet, lagres ikke informasjonen, for å ivareta personvernet ditt.

Tekstrute med røde X-er

Tekstruten fungerer som en disposisjon eller en punktmerket liste, som tilordner informasjon direkte til SmartArt-grafikk. Hver SmartArt-grafikk definerer sin egen tilordning mellom punktene i tekstruten og figursettet i SmartArt-grafikk.

Hvis du vil opprette en ny linje med punktmerket tekst i tekstruten, trykker du på Enter. Hvis du vil rykke inn en linje i tekstruten, merker du linjen du vil rykke inn, og deretter klikker du på Senk nivå, og klikker på Utforming-fanen under SmartArt-verktøy. Hvis du vil bruke negativt innrykk på en linje, klikker du på Hev nivå. Du kan også trykke på Tab for å rykke inn, eller Skift+Tab for å bruke negativt innrykk i tekstruten.

Hvis du ikke ser fanene SmartArt-verktøy eller Utforming, dobbeltklikker du på SmartArt-grafikk.

Avhengig av oppsettet du velger, representeres hvert punkt i tekstruten i SmartArt-grafikk enten som en ny figur eller som et punkt i en figur. Legg for eksempel merke til hvordan den samme teksten er tilordnet forskjellig i de to SmartArt-grafikk under. Underpunktene i det første eksemplet vises som separate figurer. Underpunktene i det andre eksemplet vises som punkt i figuren.

Hierarkiliste - SmartArt-grafikk som viser punkttegn i tekstruten, men ikke i figurer

Grunnleggende prosess – SmartArt-grafikk som viser punktmerker i tekstruten som punktmerker i en figur.

Tips:   Hvis du ikke vil ha hele teksten i separate figurer, bytter du til et annet oppsett som viser all teksten som punkter.

Hvis du bruker et oppsett for organisasjonskart med en assistentfigur, vises assistentfiguren som et punkt med en tilknyttet linje.

Tekstruten viser punkttegn for figurer av typen overordnet, underordnet og assistent.

Du kan bruke tegnformatering, for eksempel skrift, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv og understreking, på teksten i SmartArt-grafikk ved å bruke formateringen på tekst i tekstruten, og den gjenspeiles i SmartArt-grafikk. Når skriftstørrelsen i én figur krymper fordi du legger til mer tekst i figuren, krymper også all annen tekst i resten av figurene i SmartArt-grafikk til samme størrelse for å holde SmartArt-grafikk konsekvent og profesjonell.

Etter at du har valgt et oppsett, kan du bevege musepekeren over de ulike oppsettene som vises på Utforming-fanen, og bruke Direkte forhåndsvisning for å se hvordan innholdet vil se ut med dette oppsettet.

Stil, farge og effekter for SmartArt-grafikk

Det finnes to gallerier under SmartArt-verktøy på fanen Utforming du kan bruke til å endre utseendet til SmartArt-grafikk raskt: SmartArt-stiler og Endre farger.

SmartArt-stiler inkluderer figurfyll, kantlinjer, skygger, linjestiler, graderinger og tredimensjonale (3D) perspektiver, og disse brukes på hele SmartArt-grafikk. Du kan også bruke en stil for en enkeltfigur på én eller flere figurer i SmartArt-grafikk.

Det andre galleriet, Endre farger, inneholder en rekke forskjellige fargealternativer for SmartArt-grafikk. Hvert alternativ bruker én eller flere temafarger på forskjellig måte på figurene i SmartArt-grafikk.

Når du holder pekeren over et miniatyrbilde i et av disse galleriene, kan du forhåndsvise hvordan en SmartArt-stil eller fargevariasjon påvirker SmartArt-grafikk før du faktisk bruker den.

SmartArt-stiler og fargekombinasjoner er utformet for å fremheve innholdet. Hvis du for eksempel bruker en 3D-SmartArt-stil med perspektiv, kan du se alle på samme nivået.

Organisasjonskart-oppsett med hvitt omriss

Du kan også bruke en 3D-SmartArt-stil med perspektiv for å fremheve en tidslinje inn i fremtiden.

Enkel tidslinje med fugleperspektiv

Tips:   3D-SmartArt-stiler, spesielt scenesammenhengende 3D, er best å bruke med måte for å unngå å ta oppmerksomheten bort fra meldingen du vil formidle. 3D-SmartArt-stiler fungerer ofte bra for den første siden i et dokument eller den første siden i en presentasjon.

Hvis du vil fremheve bestemte trinn i en SmartArt-grafikk av Prosess-typen, kan du bruke hvilken som helst av kombinasjonene under Fargerik.

Oppsettet Grunnleggende prosess med fargerike aksentfarger 5 til 6

Hvis du har SmartArt-grafikk av typen Kretsdiagram, kan du bruke hvilket som helst av alternativene for Uthevet til å fremheve sirkelbevegelsen. Disse fargene beveger seg langs en gradering til den midtre figuren, og går deretter tilbake til den første figuren.

Oppsettet Kontinuerlig krets med Gradert område - Strek 3

Når du velger farger, bør du også vurdere om du vil at målgruppen skal kunne skrive ut SmartArt-grafikk eller vise den på nettet.

Tips:   Hvis et bilde er den del av bakgrunnslysbildet, fungerer fargekombinasjoner med Gjennomsiktig i navnet best for å gi dokumentet en mer raffinert utforming.

Når du setter inn SmartArt-grafikk i dokumentet uten å angi et tema, vil grafikktemaet samsvare med det som er brukt i resten av innholdet i dokumentet. Hvis du endrer tema for dokumentet, oppdateres utseendet på SmartArt-grafikk automatisk.

Nesten alle delene av en SmartArt-grafikk kan tilpasses. Hvis stilgalleriet for SmartArt ikke har den ønskede kombinasjonen av fyll, linjer og effekter, kan du bruke en stil for en enkeltfigur eller tilpasse figuren selv. Du kan også flytte rundt på figurer og endre størrelse på dem. Du finner de fleste alternativene for tilpasning under SmartArt-verktøyFormat-fanen.

Du kan bytte til et annet oppsett selv etter at du har tilpasset SmartArt-grafikk, og de fleste av tilpasningene beholdes. Hvis du vil fjerne all formateringen og begynne på nytt, kan du klikke på Tilbakestill grafikk i Tilbakestill-gruppen på Utforming-fanen.

Tilbakestill grafikk-knappen

Animasjoner i SmartArt-grafikk

Du kan du legge til en animasjon i SmartArt-grafikk eller legge til en enkeltfigur i SmartArt-grafikk i PowerPoint. Du kan for eksempel få en figur til å fly raskt inn fra én side av skjermen, eller la den tones sakte inn.

Animasjonene som er tilgjengelige, avhenger av oppsettet du velger for SmartArt-grafikk, men du kan alltids animere alle figurene samtidig eller én figur om gangen.

Finn ut mer om animasjon ved å lese Animere SmartArt-grafikk.

Se også

Velge SmartArt-grafikk

Opprette SmartArt-grafikk

Animere SmartArt-grafikken

Gjenopprette standardoppsett og farge på SmartArt-grafikken

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×