Oversikt

Denne kumulative oppdateringen erstatter tidligere utgitte kumulative oppdateringer. Du bør alltid installere den nyeste kumulative oppdateringen. Denne oppdateringen løser også et Sikkerhetsproblem i XSS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CVE-2021-36946.

Det kan være nødvendig å oppdatere lisensen etter at du har installert denne hurtigreparasjonen for å få tilgang til nye objekter som er inkludert i denne eller en tidligere kumulativ oppdatering. (Dette gjelder bare for kundelisenser.)

Hvis du vil se en liste over kumulative oppdateringer som ble utgitt for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019, kan du se utgitte kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulative oppdateringer er ment for nye og eksisterende kunder som kjører kumulative oppdateringer for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

Når du oppgraderer til Utgivelsesbølge 2 for Business Central 2019 (versjon 15), kan du se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for å se hvilke Business Central 15-versjoner som er kompatible med denne kumulative oppdateringen.

Viktig

Vi anbefaler at du kontakter Microsoft Dynamics-partneren før du installerer hurtigreparasjoner eller oppdateringer. Det er viktig å kontrollere at miljøet er kompatibelt med hurtigreparasjonene eller oppdateringene som skal installeres. En hurtigreparasjon eller oppdatering kan forårsake interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter som fungerer sammen med Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsningen.

Problemer som er løst i denne kumulative oppdateringen

Følgende problemer er løst i denne kumulative oppdateringen.

Plattformhurtigreparasjoner

ID

Tittel

400778

Notater og koblinger mangler i programområder.

405642

Pålogging er nødvendig hver gang du bytter firma i iOS-appen.

401649

Microsoft Dynamics NAV Universal iOS-appen krever pålogging hver gang.

Hurtigreparasjoner for programmer 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

401360

Endringsloggen sammenligner endringer fra feil firma.

Administrasjon

COD 423

402197

Felttilordningsdefinisjonen bør inkludere Datautjevelg. Filter for linjedef.kode ved sletting.

Kontantstyring

TAB 1224

397537

Advarselen om toleranse for kontantrabatt vises ikke når du bruker gjelder for dokumentet. Skriv inn -Nei. til å bruke en faktura i toleranseperioden for kontantrabatt.

Økonomi

TAB 81

399839

Kolonneoverskriften skal legges til i periodefilteret når du konfigurerer prøvesaldo for småbedrifter.

Økonomi

PAG 1393

401994

Det totale beløpet for påminnelsen er ikke riktig når én av fakturaene er forfalt for antall dager som er mindre enn løpeperioden på første nivå.

Økonomi

COD 392

403638

Feil bildetekst brukes for et felt i Kostnadspost-tabellen.

Økonomi

TAB 1104

403952

Feilmeldinger når du bruker EU-mva-registreringsnr. Valideringstjeneste.

Økonomi

COD 249 TAB 36 COD 11798 TAB 31000

405338

Feilmelding om inkonsekvens når du prøver å legge ut en salgsfaktura med utenlandsk valuta.

Økonomi

COD 80 COD 90 TAB 49

405400

MVA-beløpet NOK kan være forskjellig før og etter du har postert hvis fakturaen for utenlandsk valuta er postert fra en journal.

Økonomi

TAB 81

406066

«Det finnes ingen kunde. Post i filteret.» Feilmelding når du kjører en MVA-DEKLARasjonsdisk etter at poster med funksjonen Juster MVA for kontantrabatt er aktivert.

Økonomi

REP 88

401404

Feilmelding i avskrivningstablåkoden når du prøver å endre avskrivningstablået for et aktiva.

Aktiva

PAG 5600

401399

Utløpsdatoen for kontrakten for linjene endres ikke tilsvarende etter at du har endret utløpsdatoen for servicekontrakten i hodet.

Beholdning

PAG 6050 PAG 6052

404454

Lengden på strengen er 22, men den må være mindre enn eller lik 20 tegn. Feilmelding når du angir Elementnr. Filtrer i rapporten Juster kostnad – vareposter.

Beholdning

REP 795

403460

Den faktiske kostnaden kan ikke posteres fullstendig til det totale VIA-kostnadsbeløpet etter at du har brukt funksjonen beregn VIA.

Jobber

COD 1000

400910

«Detaljert leverandør-ledg. Oppføringen finnes allerede. Identifikasjonsfelt og verdier: Løpenummer.='XXXX'", feilmelding når du prøver å oppheve bruk av oppføringer.

Kjøp

REP 595 TAB 379 TAB 380

404869

Ant. til Faktura er 0 etter at varene er mottatt når du oppdaterer verktøytips i salgs- og kjøpsoppsettet.

Kjøp

PAG 459 PAG 460

403995

Dokumentdatoen er forskjellig fra bokføringsdatoen i MVA-poster etter at du har opphevet betalingen med en faktura med en kontantrabatt.

Salg

COD 12

404686

Feltet Lukket av løpenr. fungerer ikke som de skal i mva-poster etter at du har kjørt lukking og postert mva-betalingsdato.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 20

402334

Sporingslinjen på lagerforsendelsesnivå oppdateres ikke når du registrerer delvis plukking hvis Ikke fyll ut antall. alternativet For å håndtere er angitt på opprettingsnivå for valg.

Lager

COD 7307 TAB 5767

405935

Standard promafaktura for salg skriver ikke ut antall eller beløp når kunder bruker WMS.

Lager

REP 1302

406137

Standard leveringstid for sikkerhet bør ikke vurderes for direkte levering.

Lager

TAB 39

Hurtigreparasjoner for lokale programmer 

APAC

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

401235

Ugyldige poster for kildeskatt når du opphever bruk av oppføringer i APAC-versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

COD 12

BE - Belgia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405688

Flere programmer for CODA i den belgiske versjonen.

Økonomi

TAB 2000041

CH – Sveits

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404809

Feilmeldingen Du kan ikke endre mva-produktposteringsgruppen når du prøver å endre forsendelsesdatoen i en ordre med forskuddsbetalinger i den sveitsiske versjonen.

Økonomi

TAB 37 TAB 39

DE – Tyskland

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

403111

Bare startdatoen sendes til datofilteret på PAG 474 når PAG 474 åpnes fra en del av ELSTER-utvidelsen i den tyske versjonen.

Økonomi

Utvidelser: Elster

ES – Spania 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

402592

Feilmeldingen Factura duplicada i SII når du legger ut flere fakturaer sendt til SII i den spanske versjonen.

Økonomi

COD 10753 COD 231 COD 13

403106

En operasjon er ikke deklarert i rapport 349, men deklareres riktig i SII på grunn av et intrakommunitetssalg for en fransk kunde med spansk adresse i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 10710

403927

Resterende urealiserte grunntall og gjenstående urealiserte beløp er igjen åpne i mva-postene etter at du har brukt mva-kontantbetalinger ved hjelp av Urealisert MVA-type som prosent i den spanske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

COD 12

FI – Finland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

400692

Bankreferansen er ikke merket med 001 etter at den er importert i den finske versjonen.

Kontantstyring

REP 3200000

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

395832

Kildeskatten beregnes ikke på riktig måte når leverandørfakturaen utstedes for en kjøpsfaktura som delvis er brukt i den italienske versjonen.

Økonomi

TAB 12182 TAB 12185

404686

Feltet Lukket av løpenr. fungerer ikke som de skal i MVA-poster når du har kjørt lukking og postert mva-betalingsdato i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 20

404191

CodiceFornitura-elementet eksporterer ikke riktig verdi i XML-filen for periodisk MVA-betalingskommunikasjon i den italienske versjonen.

MVA/merverdiavgift/Intrastat

REP 12150

MX – Mexico

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

403504

Operasjonstypen er ikke standard i kjøpsdokumenter som beskrevet i verktøytipsene i den meksikanske versjonen.

Økonomi

Utvidelser: MX_DIOT

NL – Nederland 

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405527

Inntektene for et land utenfor EU vises på ICP-deklarasjonen i den nederlandske versjonen.

Økonomi

REP 11404

Forskriftsmessige funksjoner 

Lokale forskriftsmessige funksjoner 

IT – Italia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404972

Skattemyndighetens doc. nr. -feltet skal forstørres i den italienske versjonen.

Økonomistyring

COD 12130 COD 12183 COD 744 COD 9998 PAG 740 REP 12129 REP 12193 TAB 740 COD 12131

NO – Norge

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

405032

Forbedringer for SAF-T i den norske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: NorwegianSAFT

UK – Storbritannia

ID

Tittel

Funksjonsområde

Endrede objekter

404260

Overskriftene for hindring av svindel kan angis automatisk uten at du har interaksjon med brukeren i den britiske versjonen.

Økonomistyring

Utvidelser: UKMakingTaxDigital

Løsning

Slik får du tak i Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-filer

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

Kumulativ oppdatering CU 26 for Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Oppdatering lokalt

Hvilken hurtigreparasjonspakke som skal lastes ned

Denne kumulative oppdateringen har flere hurtigreparasjonspakker. Velg og last ned en av følgende pakker avhengig av landversjonen av Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-databasen.

Land

Hurtigreparasjonspakke

AT – Østerrike

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU – Australia

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-pakken

BE - Belgia

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE-pakken

CA – Canada

Last ned CA-pakken CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

CH – Sveits

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- Tsjekkisk

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-pakken

DE – Tyskland

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK – Danmark

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-pakken

ES – Spania

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-pakken

FI – Finland

Last ned FI-pakken CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

FR – Frankrike

Last ned FR-pakken CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

IS - Island

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT – Italia

Last ned IT-pakken CU 26 Dynamics 365 Business Central våren 2019

NA – Nord-Amerika

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA-pakken

NL – Nederland

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-pakken

NO – Norge

Last ned NO-pakken CU 26 Dynamics 365 Business Central Våren 2019

NZ - New Zealand

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ-pakken

RU – Russland

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU-pakken

SE – Sverige

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE pakken

UK – Storbritannia

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK-pakken

Alle andre land

Last ned CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-pakken

Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se Slik installerer du en kumulativ oppdatering for Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installert for å kunne bruke denne hurtigreparasjonen.

Mer informasjon

Se mer informasjon om terminologi for programvareoppdateringog Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen Gjelder for.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×