Vise og navigere i oppgavene dine (lærere)

Vis tilordnede, returnerte og kladdeoppgaver i Oppgaver-appen. Du kan se dem etter klasse, eller se dem på tvers av alle klassene dine. Ved å velge en hvilken som helst oppgave kan du rangere den, gjøre endringer eller se oppgaven fra studentens perspektiv. Vis alle karakterer ved å velge Karakterer-appen.

Vis og sorter oppgaver innen en klasse

Gå til det ønskede klasseteamet, og velg deretter Oppgaver

Oppgaveapp åpnet i et klasseteam.

Tips!: Bruk søkefeltet til å søke etter en oppgave etter nøkkelord.

Tildelt arbeid

Som standard vises alle oppgaver du har sendt til elever eller som er planlagt å tilordne senere, etter forfallsdato under Tilordnet. Velg Last inn forrige og Last inn mer for å bla gjennom listen. 

Ved å velge en oppgave åpnes karakterruten, der du kan rangere arbeid som studentene har levert inn og returnere arbeidet sitt.

Flere alternativer-rullegardinmenyen med alternativer for å skjule elevnavn, Redigere oppgave, Elevvisning og Slett oppgave vist.

  • Velg Flere alternativer Flere alternativer-knappen>Rediger oppgave for å gjøre endringer i oppgaven. 

  • Velg Flere alternativer Flere alternativer-knappen>elevvisning for å forhåndsvise oppgaven fra en elevs perspektiv. En liste over elevoppgaver som skal vurderes, graderes og sendes tilbake.

Vis returnerte og utkast til oppgaver

Velg Kladd eller Returnert for å vise kladdede eller returnerte oppgaver.

Oppgaveapp åpnet i et klasseteam.  

Obs!: Oppgaver anses som "returnert" når alle av dem er returnert til studentene dine. Når elevene levere inn ekstra arbeid eller du returnerer arbeid for revisjon, vises oppgaven i Tilordnet-listen på nytt for å varsle deg om at det er arbeid du ikke har gjennomgått ennå.

Filtrer oppgaver etter kategori

Hvis du har lagt til kategorier i oppgavene dine, for eksempel «lekser» eller «se gjennom», kan du filtrere på oppgave listen. 

Hvis du vil vise alle oppgavene med én kategori, velger du alle kategorier og velger kategorien du ønsker å vise.

Filtrer etter oppgavekategori.

Vise karakterer

Vis fullført og ufullstendig karakterarbeid ved å velge Karakterer-fanen i klasseteamet.

Karakterer-appen åpnes i et klasseteam.
 

Du vil se at oppgavene vises i rader og elevene i en kolonne. Oppgaver er bestilt etter forfallsdato, med den nærmeste datoen i begynnelsen. Rull videre for å fortsette å vise oppgaver.


Full visning av Karakterer-fanen
Hver celle gir deg informasjon om elevens status med oppgaven eller eventuelle poeng du allerede har returnert.

  • Klikk på en celle for å redigere poeng eller iverksette tiltak for en elevs oppgave.

    Åpne elevarbeid

  • Velg en oppgavens firkant for å åpne den.

  • Velg studentens navn for å se detaljer om karakterene og fremdriften i klassen din så langt.

Vise oppgaver på tvers av klasser

Hvis du vil vise oppgaver på tvers av alle klasser, velger du oppdrag fra App-feltet. Velg en oppgave for å gjøre endringer eller starte karaktergradering.

Oppgaveappen på applinjen.

  • Velg Last inn forrige eller Last inn mer for å laste inn flere tilordninger.

  • Velg Kladd, Tilordnet eller Returnert for å vise tildelinger etter status.

  • Velg Opprett for å opprette en ny oppgave for en klasse fra dette skjermbildet.

Obs!: Ser du ikke en eldre oppgave? Gå til individuelle klasseteam, og gå til Oppgaver-fanen for å laste inn flere oppgaver.

Lær mer

Se gjennom oppgaver

Opprette oppgaver

Flere ressurser for lærere

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×