Aktivere Windows 10 på nytt etter en endring i maskinvaren

Aktivering bidrar til å bekrefte at eksemplaret ditt av Windows er ekte og ikke er brukt på flere enheter enn lisensvilkårene for Microsoft-programvare tillater.

Når du installerer Windows 10, knyttes den digitale lisensen til enhetens maskinvare. Hvis du gjør betydelige maskinvareendringer på enheten, for eksempel ved å bytte ut hovedkortet, finner ikke Windows lenger en lisens som passer til enheten din, og du må aktivere Windows på nytt for å få det til å kjøre.  

Du må ha en digital lisens eller en produktnøkkel for å kunne aktivere Windows. Hvis du vil finne ut hvilken du trenger, kan du se "Hvilken aktiveringsmetode bruker jeg, en digital lisens eller en produktnøkkel? under Aktivere Windows 10. Deretter bruker du følgende informasjon for å forberede maskinvareendringer og aktivere Windows 10 på nytt.

Klargjøre Windows 10-enheten for endring av maskinvaren

Først følger du denne fremgangsmåten for å finne ut om Windows 10 allerede er aktivert. 

Velg Start-knappen og deretter Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .

Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis du ikke er aktivert, kan du fullføre aktiveringsprosessen med fremgangsmåten du ser på aktiveringssiden. Hvis du får en feilmelding mens du aktiverer, kan du se Få hjelp med aktiveringsfeil i Windows.

Når du har bekreftet at Windows 10 er aktivert, følger du denne fremgangsmåten:

I Windows 10 (versjon 1607 eller nyere) er det viktig at du kobler Microsoft-kontoen din med den digitale lisensen for Windows 10 på enheten. Ved å knytte Microsoft-kontoen din til den digitale lisensen kan du aktivere Windows på nytt ved hjelp av feilsøkingen for aktivering etter at du har gjort en større maskinvareendring.

Finn først ut om Microsoft-kontoen (Hva er en Microsoft-konto?) er knyttet til den digitale lisensen for Windows 10. Hvis du vil finne det ut, velger du Start-knappen og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  og så Aktivering . Statusmeldingen for aktivering forteller deg om kontoen din er tilkoblet eller ikke.

Åpne Aktiveringsinnstillinger  

Aktiveringsstatus

Beskrivelse

Windows er aktivert med en digital lisens

Dette betyr at Microsoft-kontoen din ikke er koblet til den digitale lisensen din.

Følg instruksjonene for å legge til en konto

Windows er aktivert med en digital lisens som er koblet til Microsoft-kontoen

Dette betyr at Microsoft-kontoen din allerede er koblet til den digitale lisensen din.

Du trenger ikke gjøre noe mer. Du er klar til å bruke feilsøkingen for aktivering.

Hvis Microsoft-kontoen din ikke er koblet til den digitale lisensen, følger du fremgangsmåten for å legge til en konto:

 1. Logg på som administrator for å legge til Microsoft-kontoen. Du kan bekrefte at du bruker en administratorkonto, ved å velge Start-knappen og deretter Innstillinger  > Kontoer  > Din informasjon . Under navnet ditt ser du Administrator. Hvis du ikke er administrator, kan du se Opprette en lokal bruker- eller administratorkonto
  Gå til informasjon i Innstillinger

 2. Bekreft at administratorkontoen også er Microsoft-kontoen din ved å merke av for å se om en e-postadresse vises over Administrator. Hvis en e-postadresse vises, er dette en Microsoft-konto. Hvis ikke er du logget på med en lokal konto. Hvis du ennå ikke har en Microsoft-konto, kan du se Slik oppretter du en ny Microsoft-konto.

 3. Når du har bekreftet at du er administrator og bruker Microsoft-kontoen din, går du tilbake til Aktivering-siden, velger Legg til en konto, skriver inn Microsoft-konto og passord og velger deretter Logg på.

Når Microsoft-kontoen er lagt til, endres meldingen på Aktivering-siden til: Windows er aktivert med en digital lisens som er koblet til Microsoft-kontoen.

Kontroller at utgaven, Windows 10 Home eller Windows 10 Pro, er den samme før og etter maskinvareendringen. Den digitale lisensen og produktnøkkelen blir bare aktivert på nytt hvis utgaven fortsatt er den samme. 

Du kan se hvilken versjon du har, på den samme Aktivering-siden der du kontrollerte aktiveringsstatusen. Hvis du vil sjekke hvilken utgave du har, velger du Start-knappen og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .

Sjekk hvilken utgave av Windows du har

Hvis du brukte en produktnøkkel for å få tilgang til Windows 10, må du ha nøkkelen på nytt etter endring av maskinvaren. Hvis du vil finne ut hvordan du finner produktnøkkelen din, kan du se Finn produktnøkkelen for Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon om produktnøkler og digitale lisenser, kan du se Aktiver Windows 10.

Aktivere Windows 10 på nytt etter en endring i maskinvaren

Når du er klar til å aktivere på nytt, må du kontrollere at enheten er koblet til Internett, og deretter følger du trinnene for enten en digital lisens eller en produktnøkkel.

Du må først legge til Microsoft-kontoen din og koble kontoen din til den digitale lisensen på enheten. Når du har koblet til Microsoft-kontoen din, kan du kjøre feilsøking for aktivering for å aktivere Windows 10 på nytt.   

Denne feilsøkingen er bare tilgjengelig hvis Windows 10-eksemplaret (versjon 1607 eller nyere) ikke er aktivert. 

Slik bruker du feilsøking for aktivering:

 1. Logg på som administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en lokal bruker- eller administratorkonto i Windows 10

 2. Velg Start-knappen og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  > Feilsøk . Feilsøkingsprogrammet viser meldingen Windows kan ikke aktiveres på enheten.

  Åpne Aktiveringsinnstillinger

 3. Velg Jeg endret nylig maskinvaren på denne enheten, og velg deretter Neste.

 4. Skriv inn tilknyttet Microsoft-konto og passord, og velg deretter Logg på. Feilsøkingen fungerer bare med den tilkoblede Microsoft-kontoen.

 5. Fra listen over enheter som er knyttet til Microsoft-konto, velger du avmerkingsboksen ved siden av Dette er enheten jeg bruker akkurat nå. 

 6. Velg Aktiver.

Hvis du ikke ser enheten du bruker, i listen over resultater, kontrollerer du at du er logget på med den samme Microsoft-kontoen som du har knyttet til den digitale lisensen for Windows 10 på enheten.

Hvis du vil fortsatt opplever feil under aktiveringen, kan du se Fa hjelp med Windows-aktiveringsfeil og finne feilen du får.

Hvis du ikke koblet Microsoft-kontoen din til den digitale lisensen før maskinvareendringen OG brukte en produktnøkkel til å oppgradere til Windows 10, fortsetter du til neste del.

Hvis Windows 10 ikke var forhåndsinstallert på enheten da du kjøpte den, og du brukte en produktnøkkel til å oppgradere til Windows 10, må du ha den samme produktnøkkelen etter endring av maskinvaren.  

Klikk på Start-knappen, og klikk deretter på Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet   > Aktivering > Endre produktnøkkel og skriv inn produktnøkkelen.

Skriv inn produktnøkkelen i Innstillinger

Hvis du har installert et forhandlereksemplar av Windows 10 på enheten med en Windows 10-produktnøkkel, og deretter endret maskinvaren, følger du den samme prosessen ved hjelp av produktnøkkelen for Windows 10.

Hvis du fortsatt opplever feil under aktiveringen, kan du se Få hjelp med feil ved Windows-aktivering og finn feilen du får.

Hvis du ikke har en produktnøkkel eller digital lisens

Hvis du ikke har en produktnøkkel eller en digital lisens, kan du kjøpe en digital Windows 10-lisens når installasjonen er fullført. Følg denne fremgangsmåten for å foreta et kjøp:

Velg Start-knappen og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering . Velg deretter Gå til Store for å gå til Microsoft Store-appen, der du kan kjøpe en digital lisens for Windows 10.

Gå til butikken

Trenger du mer hjelp?

Hvis du vil ha mer hjelp til å aktivere Windows på nytt på enheten, kan du kontakte kundestøtte

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×