I Windows 10 finnes det apper som kan fortsette å kjøre selv om appvinduet ikke er aktivt. Disse kalles vanligvis bakgrunnsapper.

Slik bestemmer du hvilke apper som kan kjøre i bakgrunnen

  1. Gå til Start og velg Innstillinger > Personvern > Bakgrunnsapper.

  2. Under Bakgrunnsapper må du passe på at La apper kjøre i bakgrunnen er slått .

  3. Under Velg hvilke apper som kan kjøre i bakgrunnen slår du individuelle apper og tjenesteinnstillinger eller av.

Slik hindrer du de fleste apper fra å kjøre i bakgrunnen

  1. Gå til Start og velg Innstillinger > Personvern > Bakgrunnsapper.

  2. Under Bakgrunnsapper må du passe på at La apper kjøre i bakgrunnen er slått av.

Unntak fra personverninnstillingene

Skrivebordsapper vises ikke i listen Velg hvilke apper som kan kjøre i bakgrunnen og påvirkes ikke av innstillingen La apper kjøre i bakgrunnen. Bruk innstillingene i skrivebordsappene for å tillate eller blokkere disse appene.

Obs!:  Hvordan vet du om en app er en skrivebordsapp? Skrivebordsapper lastes vanligvis ned fra Internett eller installeres fra et lagringsmedium (for eksempel CD-plate, DVD-plate eller USB-lagringsenhet). De startes ved hjelp av en EXE- eller DLL-fil, og de kjører vanligvis på enheten, i motsetning til nettbaserte apper (som kjører i skyen). Du kan også finne skrivebordsapper i Microsoft Store.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×