Få best mulig visning på skjermen

Windows velger de beste skjerminnstillingene for PC-en basert på skjermen du bruker. Hvis du vil justere skjerminnstillingene, eller hvis de ble endret og du vil gjenopprette standardinnstillingene, kan du velge blant alternativene nedenfor.

Det er lurt å gi skjermen den oppløsningen som i utgangspunktet var ment for skjermen (kalt opprinnelig oppløsning). Hvis du vil vise skjermens opprinnelige oppløsning, kan du se skjerminnstillingene i PC-innstillinger.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Trykk eller klikk glidebryteren for oppløsning og dra til du finner oppløsningen som er merket (Anbefalt). Dette er skjermens opprinnelige oppløsning, og det er vanligvis den høyeste oppløsningen skjermen støtter.

 4. Trykk eller klikk Bruk.


Skjermer kan støtte oppløsninger som er lavere enn den opprinnelige oppløsningen, men tekst vil ikke se like skarp ut, og bildet kan bli lite, midtstilt på skjermen og vist med svart ramme eller se strukket ut.

Anbefalte skjermoppløsninger

Skjermstørrelse

Anbefalt oppløsning (i piksler)

19-tommers skjerm med standard størrelsesforhold

1280 × 1024

20-tommers skjerm med standard størrelsesforhold

1600 × 1200

20- og 22-tommers skjerm i bredformat

1680 × 1050

24-tommers skjerm i bredformat

1920 × 1200


Skjermstørrelse for bærbar datamaskin

Anbefalt oppløsning (i piksler)

13- til 15-tommers skjerm med standard størrelsesforhold for bærbar datamaskin

1400 × 1050

13- til 15-tommers skjerm i bredformat for bærbar datamaskin

1280 × 800

17-tommers skjerm i bredformat for bærbar datamaskin

1680 × 1050

Tavleskjerm

1360 × 768


Du kan angi lysstyrken og kontrasten for de fleste skjermer ved hjelp av knapper eller andre kontroller på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvordan du justerer lysstyrken og kontrasten på skjermen, ser du i håndboken eller går til produsentens nettsted. Du kan også se om PC-en har automatisk innstilling av lysstyrke. Hvis du har en bærbar datamaskin, kan du justere lysstyrken i Windows.


Justere lysstyrken automatisk

På noen PC-er justeres skjermens lysstyrke automatisk etter hvor mye lys det er i rommet der PC-en brukes. Følg disse trinnene for å se om PC-en har denne typen justering.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Kontroller at glidebryteren Juster skjermlysstyrken automatisk er slått på.

  (Hvis du ikke vil at skjermlysstyrken skal endres automatisk, trykker eller klikker du glidebryteren Juster skjermlysstyrken automatisk for å slå den av.)

 4. Trykk eller klikk Bruk.


Obs!

Denne innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte PCer.


Slik justerer du lysstyrken for en skjerm for bærbar datamaskin

Når det gjelder skjermer på bærbare maskiner, kan du justere lysstyrken i Strømalternativer i Windows.

 1. Åpne Strømalternativer ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker mus, ved å peke på øvre høyre hjørne av skjermen, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Strømalternativer i søkeboksen og trykke eller klikke Strømalternativer.

 2. Trykk eller klikk Endre planinnstillinger under planen du vil endre.

 3. På siden Endre innstillinger for planen velger du lysstyrkeinnstillingene du vil bruke når PC-en kjører på batteri (hvis tilgjengelig), og når den kjører på nettstrøm.


Merk

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, kan du også prøve å justere lysstyrken ved å holde nede Fn-tasten og deretter trykke tilsvarende funksjonstast for å øke (Reduser lysstyrke-knappen) eller redusere (Få veibeskrivelser og alternative ruter) lysstyrken på skjermen.
Hvis du bruker mer enn én skjerm, kan du identifisere skjermene som er koblet til, gjenkjenne en annen skjerm, endre skjermretningen, velge hva som vises på hver skjerm, og velge hvilken skjerm som skal være hovedskjermen.


Identifisere skjermene

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Trykk eller klikk Identifiser.

Gjenkjenne en annen skjerm

Hvis en annen skjerm har blitt koblet til PC-en, men Windows klarer ikke å gjenkjenne den automatisk, kan du gjenkjenne den manuelt i PC-innstillinger.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Trykk eller klikk Gjenkjenn.

Endre skjermretningen

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Velg skjermretningen du vil bruke, i Retning-listen.

Velge hva som vises på hver skjerm

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. Velg ett av følgende i Flere skjermer-listen:

  • Utvid Du ser én sammenhengende visning som strekker seg over alle skjermene.

  • Duplikat. Du ser det samme på begge skjermene.

  • Vis bare på 1. Du ser bare visningen på den første skjermen.

  • Vis bare på 2. Du ser bare visningen på den andre skjermen.

Velge hovedskjerm

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk PC og enheter, og trykk eller klikk deretter Skjerm.

 3. I forhåndsvisningsbildet trykker eller klikker du skjermen du vil bruke som hovedskjermen, for å velge den.

 4. Merk av for Bruk denne skjermen som hovedskjerm.

Tips!

På alle skjermer kan du bruke de fire hjørnene til å åpne startskjermen, perler og nylig brukte apper.

Du kan bare ha startskjermen og apper fra Windows Store på én skjerm om gangen. Når du åpner startskjermen, perlene eller nylige apper på en annen skjerm, vil også apper fra Windows Store bli flyttet til den samme skjermen.Hvis tekst og andre elementer (som ikoner) på skrivebordet er for små, kan du gjøre dem større uten å endre skjermoppløsningen.

 1. Åpne Skjermoppløsning ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, ved å peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Gjør tekst større i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Gjør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Dra glidebryteren til elementene i forhåndsvisningsbildet har den ønskede størrelsen.

 3. Trykk eller klikk Bruk.

  Du vil se endringen neste gang du logger på Windows.


Merk

Dette vil kanskje ikke være tilgjengelig for enkelte skjermer.


Du kan også endre tekststørrelse for bestemte elementer i Windows, som tittellinjer for vinduer eller verktøytips, uten å endre noe annet på skrivebordet.

 1. Åpne Skjermoppløsning ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, ved å peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Gjør tekst større i søkeboksen og deretter trykke eller klikke Gjør tekst og andre elementer større eller mindre.

 2. Under Bare endre tekststørrelse velger du elementet du vil endre, og en tekststørrelse. Hvis du ønsker fet tekst, merker du av for Fet.

 3. Trykk eller klikk Bruk.

  Du vil se endringen neste gang du logger på Windows.


ClearType-teknologien i Windows gjør at teksten på skjermen vises så tydelig og klart som mulig, og den bidrar også til at det blir enklere å lese tekst over lang tid. Hvis teksten på skjermen ser merkelig ut, kontrollerer du at ClearType er aktivert.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker du mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn ClearType i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Juster ClearType-tekst.

 3. Kontroller at det er merket av for Slå på ClearType, og trykk eller klikk deretter Neste. Trykk eller klikk eksempelteksten som ser best ut, på hver side.

 4. På den siste siden i justeringen trykker eller klikker du Fullfør for å lagre innstillingene. Administratortillatelse kreves Du vil kanskje bli bedt om å oppgi et administratorpassord eller om å bekrefte valget.


Skjermfargekalibrering hjelper deg med å forbedre skjermfargen og sørge for at fargene gjengis nøyaktig på skjermen.


Bruke skjermfargekalibrering

 1. Åpne Skjermfargekalibrering ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Kalibrer skjerm i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Kalibrer skjermfarge. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å oppgi et administratorpassord eller om å bekrefte valget.

 2. På siden Velkommen til skjermfargekalibrering trykker eller klikker du Neste for å fortsette.

 3. På siden Angi grunnleggende fargeinnstillinger trykker du Meny-knappen på skjermen (den vises sannsynligvis på framsiden av skjermen). En skjermmeny vises. Bruk skjermknappene til å navigere på skjermmenyen for å bekrefte (eller justere) én eller flere av følgende innstillinger:

  • Finn fargemenyen som lar deg velge fargemodus, og velg deretter sRGB for skjermen.

  • Hvis du ser alternativet for å velge en fargetemperatur (også kalt hvitbalanse) i stedet for en fargemodus, setter du fargetemperaturen til D65 (eller 6500).

  • Finn menyen for å angi gamma. Sett gamma til 2.2, som er standardinnstillingen.

  • Hvis du ikke finner noen av disse innstillingene, leter du etter en innstilling på skjermmenyen der du kan tilbakestille skjermen til standardfargeinnstillingene fra fabrikken, og deretter velger du det alternativet.

  Hvis de grunnleggende fargeinnstillingene ikke vises på skjermmenyen, trykker eller klikker du Neste for å fortsette.

  Obs!

  Meny- og skjermknapper varierer med modell og leverandør. Hvis du vil ha hjelp med å bruke knappene på skjermen, kan du se i håndboken eller gå til produsentens webområde.


 4. Følg instruksjonene på skjermen på hver side i Skjermfargekalibrering, og trykk eller klikk Neste når du er ferdig. Listen nedenfor viser mer informasjon om hver av innstillingene.

  • Gamma. Denne innstillingen bidrar til at detaljer, som fargenyanser og skyggelegging, ser riktige ut på skjermen.

  • Lysstyrke. Denne innstillingen avgjør hvordan mørke farger og skygger vises på skjermen. Du kan justere lysstyrken slik at mørke farger vises nøyaktig. På den måten kan du fortsatt se skygger, kanter og andre detaljer på mørkere bilder. Hvis lysstyrken er satt for høyt, vil mørke farger vises lyse og grå. Hvis du vil justere lysstyrkeinnstillinger, ser du etter en Lysstyrke-knapp eller en Meny-knapp på skjermen. Hvis du bruker en bærbar datamaskin, kan du prøve å justere lysstyrken ved å holde nede Fn-tasten og deretter trykke tilsvarende funksjonstast for å øke (Reduser lysstyrke-knappen) eller redusere (Få veibeskrivelser og alternative ruter) lysstyrken på skjermen.

  • Kontrast. Denne innstillingen avgjør hvordan hvitt og lyse farger vises på skjermen. Du kan justere kontrasten slik at uthevelser på bilder vises nøyaktig. Hvis du vil endre kontrastinnstillinger, ser du etter en Kontrast-knapp eller en Meny-knapp på skjermen. (Bærbare datamaskiner har vanligvis ikke kontrastkontroller.)

  • Fargebalanse. Denne innstillingen forbedrer visningen av grånyanser på skjermen.

 5. Trykk eller klikk Forrige kalibrering på siden Du har opprettet en ny kalibrering for å vise den gamle skjermkalibreringen. Trykk eller klikk deretter Gjeldende kalibrering for å vise den nye skjermkalibreringen.

 6. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken kalibrering du vil bruke:

  • Trykk eller klikk Fullfør for å bruke den nye kalibreringen.

  • Trykk eller klikk Avbryt for å bruke den forrige kalibreringen.

 7. Velg om du vil bruke ClearType-tekstjustering til å sørge for at teksten vises tydelig med den nye kalibreringen.


Obs!

Hvis du har en skjermkalibreringsenhet og -programvare, er det lurt å bruke dem i stedet for Skjermfargekalibrering fordi de gir bedre kalibreringsresultater.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×