Datums voor terugkerende facturering voor uw Microsoft-abonnement

Van toepassing: Microsoft AccountMicrosoft Store

Microsoft wijzigt op het moment de manier waarop verlengingsdatums voor abonnementen en factureringsdatums worden ingesteld. Voor uw abonnement geldt een van de volgende schema’s:

Schema 1

De factureringsdatum voor uw account is ingesteld op de dag waarop u voor het eerst iets hebt gekocht met uw account. Vanaf die dag is dat de datum waarop we kosten via uw betalingsoptie in rekening brengen wanneer er een uitstaand saldo is, zoals maandelijkse abonnementskosten.

Voorbeeld: als u uw eerste app op 25 juli in de Microsoft Store koopt, is de factureringsdatum voor uw account de 25e van de maand. Er worden alleen kosten in rekening gebracht in het geval van openstaande of achterstallige bedragen of bedragen die verband houden met een verlenging.

De verlengingsdatum voor een abonnement gaat in op de dag dat u zich abonneert. Vanaf dat moment is dat de dag waarop uw abonnement wordt verlengd. Die datum kan voor elk abonnement anders zijn.

Schema 2

Voorbeeld: stel dat de factureringsdatum voor uw account de bovengenoemde datum is, dus de 25e van de maand. Als u op 1 september een maandabonnement afsluit, wordt dit verlengd op 1 oktober en worden de kosten via uw betalingsoptie in rekening gebracht op de factureringsdatum voor uw account, dus 25 oktober.

Als u meerdere abonnementen hebt die tussen twee factureringsdatums voor uw account worden verlengd, worden de kosten voor de abonnementen op dezelfde datum in rekening gebracht bij uw betalingsoptie(s).

Uw abonnement wordt verlengd en gefactureerd op dezelfde dag.

Saldo’s voor beide schema’s beheren

Achterstallige bedragen

Wanneer een bedrag 'achterstallig' is, hebben we wel geprobeerd kosten via uw betalingsoptie in rekening te brengen, maar is dat niet gelukt. We blijven het proberen en als het dan nog steeds niet lukt, wordt het abonnement geannuleerd.

Als u een achterstallig bedrag onmiddellijk wilt betalen , meldt u zich aan op de pagina Services en abonnementen, selecteert u Nu betalen voor het abonnement en volgt u de instructies.

Openstaande bedragen

'Openstaand' betekent dat uw abonnement op basis van de voorwaarden is verlengd. Er zijn echter nog geen kosten in rekening gebracht via uw betalingsoptie.

Meer informatie

Als u een abonnement niet terugvindt in uw account, zie dan Betalen voor een Microsoft-abonnement met verstreken betaaltermijn

Als u een Microsoft-abonnementen wilt uitschakelen (met inbegrip van Xbox Live en Office 365), zie dan Terugkerende facturering voor een Microsoft-abonnement annuleren of uitschakelen.

Als u wilt wijzigen hoe u betaalt voor een abonnement op Xbox Live, Office 365 of een ander Microsoft-product, raadpleegt u De betalingsmethode voor een Microsoft-abonnement wijzigen.

U kunt abonnement op Office 365 en al uw andere Microsoft-abonnementen op één plek beheren. Zie Account en facturering

Als u de status van uw Office 365-abonnement wilt controleren, raadpleegt u Controleren wanneer uw Office 365-abonnement verloopt.