Help-informatie weergeven bij activeringsfouten in Windows

Van toepassing: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Tijdens de activering wordt gecontroleerd of uw exemplaar van Windows legitiem is en niet wordt gebruikt op meer apparaten dan op grond van de Licentievoorwaarden voor Microsoft-software is toegestaan. Dit artikel helpt u bij het oplossen van problemen en het verhelpen van algemene activeringsfouten in Windows.
 
Als u hulp nodig hebt om uw productcode te vinden, gaat u naar Uw productcode voor Windows zoeken. Voor probleemoplossingsinformatie en andere info met betrekking tot het bijwerken van Windows 10, raadpleegt u Windows 10 bijwerken: veelgestelde vragen of Problemen oplossen bij het bijwerken van Windows 10. Zie Upgraden naar Windows 10: veelgestelde vragen voor meer informatie over het upgraden naar Windows 10.
 

Als u problemen hebt bij het activeren van Windows 10, volg dan deze stappen om activeringsfouten te verhelpen:
 1. Controleer of uw apparaat up-to-date is en Windows 10 versie 1607 of nieuwer gebruikt. Typ winver in het zoekvak op de taakbalk en selecteer dan Winver in de lijst met resultaten. De versie en build van Windows worden nu weergegeven.
  Werkt u niet met Windows 10, versie 1607 of hoger? Informatie over het bijwerken van uw apparaat vindt u op Windows 10 bijwerken.
 2. Gebruik de probleemoplosser voor activeringen om eenvoudige fouten op te lossen. Zie De probleemoplosser voor activeringen proberen hieronder voor meer informatie.
 3. Als de fout zich nog steeds voordoet, zoekt u de foutcode op in de onderstaande lijst en volgt u de aanbevolen stappen om de fout op te lossen. 
 4. Controleer of het nog steeds om dezelfde fout gaat. Soms verschijnt er een andere foutcode met een ander foutbericht wanneer u de probleemoplosser voor activeringen uitvoert of een nieuwe activeringspoging doet. Als de foutcode is gewijzigd, zoekt u de nieuwe code hieronder op en volgt u de aanbevolen stappen. (Als u een foutcode krijgt die niet wordt weergegeven op deze pagina, neemt u contact op met de klantenservice.)

Werkt u nog niet met Windows 10? Zie Windows 7 of Windows 8.1 activeren

De probleemoplosser voor activeringen proberen


Als u Windows 10 versie 1607 of nieuwer hebt geïnstalleerd, kan de probleemoplosser voor activeringen mogelijk helpen bij het opnieuw activeren van Windows als u onlangs een belangrijke wijziging in de hardware hebt doorgevoerd (zoals vervanging van het moederbord) of Windows opnieuw hebt geïnstalleerd. 

U moet beheerder zijn om deze optie te kunnen gebruiken. Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie. 

Veelvoorkomende fouten oplossen


Hier volgen enkele van de meest voorkomende activeringsfouten met mogelijke oplossingen voor Windows 10Als u een foutcode krijgt die niet wordt weergegeven op deze pagina, neemt u contact op met de klantenservice.

Als u een gratis upgrade naar Windows 10 hebt uitgevoerd en uw apparaat niet is geactiveerd, controleert u of u de nieuwste versie van Windows 10 gebruikt. Deze versie bevat verbeteringen in de activering en het oplossen van activeringsfouten. Als u wilt weten hoe u Windows up-to-date houdt, raadpleegt u Windows Update: veelgestelde vragen.
 
 • Als u meer wilt weten over de werking van activering in Windows 10, raadpleegt u het artikel Windows 10 activeren.
 • Voor meer informatie over het activeren van Windows 7 of Windows 8.1, waaronder activering via een telefoon, raadpleegt u Windows 7 of Windows 8.1 activeren.
 
Fout Betekenis en oplossing

Windows heeft gerapporteerd dat de hardware van uw apparaat is gewijzigd.

0xC004F211

Er is een Windows-licentie aan uw apparaat gekoppeld. Als u aanzienlijke hardwarewijzigingen aanbrengt, zoals het vervangen van het moederbord, is Windows niet langer in staat een bijbehorende licentie te vinden wanneer u het apparaat de volgende keer opstart. Als Windows vooraf is geïnstalleerd op het apparaat en als u een wijziging hebt aangebracht zoals het vervangen van het moederbord, is een nieuwe licentie vereist.

U kunt een nieuwe Windows-licentie aanschaffen door Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering en dan Naar Microsoft Store te selecteren.
 Activeringsinstellingen openen

Als u een productcode voor Windows hebt die u op uw apparaat hebt gebruikt voordat de hardwarewijziging plaatsvond, voert u deze in door achtereenvolgens Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering  en vervolgens Productcode wijzigen te selecteren. 

Bovendien biedt Microsoft een uitzonderingspad voor het overbrengen van een Windows-licentie na een hardwarewijziging. U moet zijn aangemeld bij hetzelfde Microsoft-account voordat u de hardwarewijziging kunt doorvoeren en het uitzonderingspad kunt gebruiken.  

U kunt toegang krijgen tot dit uitzonderingspad door achtereenvolgens Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering  te selecteren en vervolgens Problemen oplossen te selecteren. Als de probleemoplosser het probleem niet kan oplossen, ziet u een koppeling voor opnieuw activeren na een hardwarewijziging. Selecteer deze om dit pad te volgen. Zie Windows 10 opnieuw activeren na een hardwarewijziging voor meer informatie. 

De productcode die op dit apparaat is gebruikt, werkt niet met deze versie van Windows. U moet mogelijk contact opnemen met de Store of het bedrijf waar u Windows hebt gekocht, een andere productcode invoeren of naar de Store gaan om een legitieme versie van Windows aan te schaffen.

0xC004F212 

Wanneer u Windows 10 opnieuw selecteert met behulp van een digitale licentie, wordt u gevraagd om te kiezen welke editie u wilt installeren. Als u een andere editie kiest dan die waarvoor u een geldige licentie hebt, wordt mogelijk deze fout weergegeven.  

Als u denkt de verkeerde editie te hebben geïnstalleerd, selecteert u Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering  en vervolgens Problemen oplossen. Als de probleemoplosser een geldige digitale licentie voor Windows 10 detecteert voor een editie die momenteel niet is geïnstalleerd, wordt u hierover geïnformeerd en wordt getoond hoe u de juiste editie kunt installeren.
 Activeringsinstellingen openen

Windows heeft gerapporteerd dat er geen geldige productcode op uw apparaat is gevonden. 

0xC004F213

Er is een Windows-licentie aan uw apparaat gekoppeld. Als u aanzienlijke hardwarewijzigingen aanbrengt, zoals het vervangen van het moederbord, is Windows niet langer in staat een bijbehorende licentie te vinden wanneer u het apparaat de volgende keer opstart. Als Windows vooraf is geïnstalleerd op het apparaat en als u een wijziging hebt aangebracht zoals het vervangen van het moederbord, is een nieuwe licentie vereist.

U kunt een nieuwe Windows-licentie aanschaffen door Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering en dan Naar Microsoft Store te selecteren.
 Activeringsinstellingen openen

Als u een productcode voor Windows hebt die u op uw apparaat hebt gebruikt voordat de hardwarewijziging plaatsvond, voert u deze in door achtereenvolgens Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering  en vervolgens Productcode wijzigen te selecteren. 

Bovendien biedt Microsoft een uitzonderingspad voor het overbrengen van een Windows-licentie na een hardwarewijziging. U moet zijn aangemeld bij hetzelfde Microsoft-account voordat u de hardwarewijziging kunt doorvoeren en het uitzonderingspad kunt gebruiken.  

U kunt toegang krijgen tot dit uitzonderingspad door achtereenvolgens Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering  te selecteren en vervolgens Problemen oplossen te selecteren. Als de probleemoplosser het probleem niet kan oplossen, ziet u een koppeling voor opnieuw activeren na een hardwarewijziging. Selecteer deze om dit pad te volgen. Zie Windows 10 opnieuw activeren na een hardwarewijziging voor meer informatie. 

Waarschuwing 'De licentie van Windows verloopt binnenkort'

Dit kan gebeuren als u een client met volumelicentie hebt geïnstalleerd. Clients met Windows 10 Pro-volumelicentie worden gebruikt door grote organisaties die Windows 10 implementeren op honderden of duizenden computers.

In een dergelijke situatie wordt activering gewoonlijk beheerd door uw organisatie en moet u contact opnemen met uw systeembeheerder voor hulp. Zie voor meer informatie Problemen met vervallen Windows-licenties oplossen.

0x803f7001 

Als foutcode 0x803F7001 wordt weergegeven, betekent dit dat er geen geldige Windows 10-licentie kon worden gevonden om Windows op uw apparaat te activeren. U kunt Windows als volgt activeren:

 1. Selecteer Start  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering .
 2. Als u een geldige productcode hebt, selecteert u Productcode wijzigen en voert u de productcode van 25 tekens in. Als u geen geldige productcode hebt, selecteert u Naar de Microsoft Store en volgt u de instructies voor het kopen van een digitale licentie voor Windows.
  Activeringsinstellingen openen

Als u hulp nodig hebt om uw productcode te vinden, gaat u naar Uw productcode voor Windows zoeken.

Zie voor meer informatie over hoe u problemen met foutcode 0x803F7001 Windows 10-activeringsfout 0x803F7001 corrigeren.

0x800704cF

Deze fout betekent dat er geen geldige Windows-licentie is gevonden voor uw apparaat.

U hebt een geldige productcode nodig om Windows te activeren. De productcode staat in de e-mail die u ter bevestiging hebt ontvangen na aankoop van Windows, in de verpakking van uw apparaat of op het Certificaat Van Echtheid (CVE) dat is aangebracht op de achterzijde of onderzijde van uw apparaat

Als u hulp nodig hebt om uw productcode te vinden, gaat u naar Uw productcode voor Windows zoeken.

Als u een geldige productcode hebt, gebruikt u deze om Windows te activeren: 
 
 1. Selecteer Start > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering .
 2. Selecteer Productcode wijzigen en voer de productcode van 25 tekens in.
  Activeringsinstellingen openen
Als u een grote wijziging hebt aangebracht aan de hardware van uw apparaat, zoals het vervangen van het moederbord, kunt u de probleemoplosser voor activeringen van Windows uitvoeren die zich op de pagina met activeringsinstellingen bevindt. Houd er rekening mee dat u kan worden gevraagd het activeringsproces opnieuw te doorlopen. Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie.
 
 
0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Deze fouten kunnen verschillende oorzaken hebben:
 
 • U hebt een productcode ingevoerd die niet kan worden gebruikt om Windows te activeren. Voer een andere productcode in of koop een nieuwe productcode.
 • U hebt een upgrade uitgevoerd naar Windows 10, maar de activeringsservers zijn bezet. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf een geactiveerd exemplaar van Windows 7 of Windows 8.1, wordt uw exemplaar van Windows 10 automatisch geactiveerd. U kunt ook even wachten en vervolgens Activeren selecteren. Als u problemen blijft ondervinden met het activeren, neemt u contact op met de klantondersteuning.
 • U bent overgestapt op Windows 10 met de aanbieding voor een gratis upgrade, maar Windows 10 wordt niet geactiveerd na opnieuw te zijn geïnstalleerd. Uw exemplaar van Windows 10 zou automatisch moeten worden geactiveerd, zolang u geen ingrijpende wijzigingen in de hardware voor het apparaat hebt aangebracht (zoals vervanging van het moederbord). Als u problemen blijft ondervinden met het activeren, neemt u contact op met de klantondersteuning.
 
0xC004C003

U ziet deze fout mogelijk omdat de productcode voor Windows 10 die u hebt ingevoerd niet geldig is. Productcodes zijn uniek en toegewezen aan een specifieke gebruiker om op één apparaat te installeren. Als een sleutel is gebruikt (of u hebt geprobeerd deze te gebruiken) op meerdere apparaten, wordt hij gemarkeerd als niet geldig. Om Windows te activeren, moet u een andere productcode voor Windows gebruiken die uniek is voor uw apparaat.   

Als u een apparaat hebt gekocht bij een reseller van Windows 10 en verwacht dat de sleutel geldig is, neem dan contact op met de reseller. Als u uw apparaat hebt gekocht met Windows 10 vooraf geïnstalleerd en u deze activeringsfout ziet wanneer u het apparaat de eerste keer inschakelt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat. 

Als uw ervaring met uw apparaat afwijkt van de hierboven genoemde, probeert u het volgende: 

 • Voer de probleemoplosser voor activering van Windows 10 uit: selecteer Start > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering  en selecteer vervolgens Problemen oplossen
  Activeringsinstellingen openen

 • Controleer of u een gedrukt exemplaar van uw Windows-productcode van 25 tekens hebt die u kunt invoeren voor het activeren van Windows 10. 

 • Als uw apparaat onlangs is gerepareerd in een onafhankelijk reparatiecentrum, neemt u contact met hen op om te zien of de reparaties een nieuwe licentie voor Windows 10 vereisen. 

 • Als het apparaat nieuw is en nooit eerder geactiveerd, neemt u contact op met de fabrikant van uw apparaat. 

0xC004F034
Deze fout kan worden weergegeven als u een ongeldige productcode hebt ingevoerd of een productcode voor een andere versie van Windows.
 
Voer een geldige productcode in die overeenkomt met de versie van Windows 10 die op uw apparaat is geïnstalleerd.
 
Als Windows is geïnstalleerd op een apparaat dat verbinding maakt met een KMS-server (Key Management Service), neemt u contact op met de ondersteuningsmedewerker van uw organisatie voor meer informatie over het activeren van Windows.
0xC004F210
Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode hebt ingevoerd voor een andere versie van Windows dan de versie die op uw apparaat is geïnstalleerd. Deze fout kan ook worden weergegeven als u eerder een upgrade hebt uitgevoerd naar Windows 10, maar de huidige versie van Windows die op uw apparaat is geïnstalleerd, niet overeenkomt met uw digitale licentie.
 
Voer een geldige productcode in die overeenkomt met de versie van Windows die op uw apparaat is geïnstalleerd, of installeer de versie van Windows 10 die overeenkomt met uw digitale licentie opnieuw.
 
Als Windows 10 (versie 1607 of nieuwer) op uw apparaat staat, kunt u met behulp van de probleemoplosser voor activering de juiste versie van Windows op het apparaat installeren. Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie.
0xC004E016, 0xC004F210
Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode voor een andere versie of editie van Windows hebt ingevoerd. Een productcode voor de Enterprise-editie van Windows 10 kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt om de Windows 10 Home- of Windows 10 Core-edities te activeren.
 
Voer een productcode in die overeenkomt met de versie en editie van Windows die is geïnstalleerd op uw apparaat of koop een nieuw exemplaar van Windows in de Microsoft Store.
0xC004FC03
Deze fout kan worden weergegeven als u geen verbinding hebt met internet of als vanwege de firewallinstellingen het activeringsproces niet online kan worden uitgevoerd door Windows.
 
Controleer of u bent verbonden met internet en of uw firewall de activering van Windows niet blokkeert. Als u nog steeds problemen ondervindt, activeert u Windows via de telefoon. Typ SLUI 04 in het zoekvak op de taakbalk, selecteer SLUI 04 in de lijst met resultaten en volg de instructies op het scherm om Windows te activeren.
 

 

0xC004E028 Deze fout wordt mogelijk weergegeven als u een apparaat probeert te activeren waarvan de activering al is gestart. Uw apparaat moet worden geactiveerd nadat de eerste aanvraag is voltooid.
0x8007267C Deze fout kan worden weergegeven als u geen verbinding met internet hebt of de activeringsserver tijdelijk niet beschikbaar is. Controleer of u bent verbonden met internet en of uw firewall de activering van Windows niet blokkeert.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014 Als de activeringsserver tijdelijk niet beschikbaar is, wordt uw exemplaar van Windows automatisch geactiveerd zodra de service weer online is.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Deze fout kan worden weergegeven als de productcode al wordt gebruikt op een ander apparaat of als deze op meer apparaten wordt gebruikt dan volgens de Licentievoorwaarden voor Microsoft-software is toegestaan. Als u dit probleem wilt oplossen, moet u een productcode kopen voor de afzonderlijke apparaten, zodat u Windows op deze apparaten kunt activeren.
 
Als u Windows 10 gebruikt, kunt u Windows kopen in de Microsoft Store:
 
 1. Selecteer Start > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering .
 2. Selecteer Naar de Microsoft Store, en volg de instructies voor het kopen van Windows 10.
  Activeringsinstellingen openen
 
0xC004F00F
Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode voor de Enterprise-editie van Windows hebt ingevoerd om Windows 10 Home of Windows 10 Pro te activeren. Voer een productcode in die overeenkomt met de editie van Windows op uw apparaat.
 
0xC004C020
Deze fout treedt op wanneer een volumelicentie (een licentie die door een organisatie bij Microsoft is aangeschaft om Windows op meerdere apparaten te installeren) op meer apparaten wordt gebruikt dan volgens de Licentievoorwaarden voor Microsoft-software is toegestaan. Als u dit probleem wilt oplossen, is mogelijk een andere productcode nodig om Windows op uw apparaat te activeren. Neem voor meer informatie contact op met de ondersteuningsmedewerker in uw organisatie.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Deze fout kan worden weergegeven als u een productcode voor de Enterprise-editie van Windows hebt ingevoerd om Windows 10 Home of Windows 10 Pro te activeren. Voer een productcode in die overeenkomt met de editie van Windows op uw apparaat.
 • Deze fout kan ook worden weergegeven als u uw werkapparaat probeert te activeren terwijl u geen verbinding hebt met het netwerk van uw bedrijf. Als u wel met het bedrijfsnetwerk bent verbonden en deze fout nog steeds wordt weergegeven, moet u mogelijk de netwerkinstellingen wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met de ondersteuningsmedewerker in uw organisatie. 
 • Als uw organisatie geen ondersteuningsmedewerker heeft, moet u mogelijk uw productcode opnieuw invoeren:
 1. Selecteer Start > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering
 2. Selecteer Productcode wijzigen en typ vervolgens de productcode van 25 tekens.
  Activeringsinstellingen openen
Administrator permission required
 Mogelijk wordt u gevraagd om een beheerderswachtwoord of om uw keuze te bevestigen.
0x80072F8F
Deze fout kan worden weergegeven als de datum en tijd van het apparaat niet juist zijn of als Windows problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een verbinding met de onlineactiveringsservice, zodat uw productcode niet kan worden gecontroleerd.
 
U kunt de datum en tijd controleren door Start > Instellingen  > Tijd en taal > Datum en tijd.
De datum en tijd controleren in de Instellingen
 
Uw internetverbinding controleren:
 1. Typ Probleemoplosser voor netwerken in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Netwerkproblemen identificeren en oplossen in de lijst met resultaten.
 2. Volg de instructies om eventuele problemen met het netwerk op te lossen.
Als de probleemoplosser voor netwerken geen problemen met uw netwerkverbinding vindt, kunt u uw apparaat opnieuw opstarten om te zien of het probleem hiermee is opgelost.
 
0xC004E003
Deze fout kan worden weergegeven nadat u software van derden hebt geïnstalleerd die systeembestanden heeft gewijzigd. Windows-activering heeft bepaalde systeembestanden nodig om de activering te voltooien. U kunt proberen om de systeembestanden te herstellen naar een eerdere staat. Op die manier verwijdert u software die na dit tijdstip is geïnstalleerd, zonder dat dit van invloed is op uw persoonlijke bestanden.
 
Zie voor meer informatie de sectie over het herstellen vanaf een systeemherstelpunt in Herstelopties in Windows 10.
0x80004005
Als u de probleemoplosser voor activering wilt gebruiken, selecteert u de Startknop  > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering en tot slot Probleemoplosser. Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie over de probleemoplosser.
Als dat niet werkt, moet u uw apparaat mogelijk opnieuw instellen. Zie de sectie in Herstelopties in Windows 10 voor meer informatie.
0x87e10bc6
Er is een fout opgetreden met onze activeringsserver of licentieservice. Wacht een paar minuten en probeer vervolgens de volgende stappen voor herstel van de Windows 10 Pro-licentie: selecteer Start > Instellingen  > Bijwerken en beveiliging  > Activering en vervolgens Problemen oplossen om de probleemoplosser Activering uit te voeren.
Activeringsinstellingen openen
 
Wanneer de probleemoplosser is voltooid, selecteert u Ga naar Microsoft Store om de Microsoft Store-app te starten. Als de Microsoft Store-app aangeeft dat er een probleem is, selecteert u Opnieuw proberen. Na een paar minuten ziet u een bericht waarin u wordt bedankt voor het activeren van een legitieme versie van Windows, gevolgd door een ander bericht dat Windows is geactiveerd.
 
Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie over de probleemoplosser.
0x80070652

Deze fout kan optreden als de update-onderdelen ontbreken of beschadigd zijn op de computer. Deze fout kan ook optreden als gevolg van een slechte netwerkverbinding op het systeem.

Gebruik de Windows Update-probleemoplosser om te controleren op beschadigde of ontbrekende updates of onderdelen. Het uitvoeren van de probleemoplosser kan u in sommige gevallen helpen het probleem op te lossen.

Controleer ook de sterkte van uw internetverbinding.

Alle overige foutcodes Ga naar Windows Help, typ de foutcode in het vak Zoeken naar hulp in de rechterbovenhoek en voer de zoekopdracht uit. Blader zorgvuldig door de lijst met zoekresultaten om ervoor te zorgen dat u alleen de oplossingen probeert die van toepassing zijn op uw situatie.