Foutberichten van opdrachtprompt omleiden: STDERR/STDOUT


Samenvatting


Bij het omleiden van de uitvoer van een toepassing met behulp van de ' > ' een symbool, een foutberichten nog steeds afdrukken op het scherm. Dit komt doordat de foutberichten worden vaak verzonden naar de standaardfoutenlijst stroom in plaats van de standaard van stroom.


Uitvoer van een opdracht of een consoletoepassing (opdrachtprompt) wordt vaak verzonden naar twee afzonderlijke stromen. De reguliere uitvoer wordt verzonden naar standaard uit (STDOUT) en de foutberichten zijn Standard Error (STDERR) verzonden. Wanneer het omleiden van console-uitvoer met behulp van de ">"-symbool, u alleen STDOUT omleidt. Om te kunnen omleiden STDERR Geef "2 >" voor het omleidingsteken plaatsen. Hiermee selecteert u de tweede uitvoerstroom STDERR is.

VOORBEELD

De opdracht 'dir file.xxx"(waarbij file.xxx niet bestaat), wordt de volgende uitvoer weergegeven:
Volume in station F is dat snoep suikerriet volumenummer is 34EC-0876


Bestand niet gevonden
Als u de uitvoer naar NUL apparaat gebruikt omleiden ' dir file.xxx > nul ", ziet u nog steeds het foutbericht worden weergegeven:
Bestand niet gevonden
Als het foutbericht omleiden naar NUL, gebruik de volgende opdracht:
   dir file.xxx 2> nul
Of u kunt de uitvoer omleiden naar één locatie en de fouten naar het andere.
   dir file.xxx > output.msg 2> output.err
U kunt de fouten en de standaard uitvoer naar een bestand afdrukken met behulp van de opdracht 'en 1' om de uitvoer voor STDERR naar STDOUT en vervolgens verzenden van de uitvoer van STDOUT naar een bestand:

   dir file.xxx 1> output.msg 2>&1