Procedure: Seriële poorten groter dan COM9 opgeven


Samenvatting


CreateFile() kan worden gebruikt om een ingang naar een seriële poort. "Win32 Programmer's Reference" voor 'CreateFile()' wordt genoemd de deelmodus moet 0 zijn, moet de parameter maken de OPEN_EXISTING en de sjabloon moet NULL zijn. CreateFile() is gelukt als u "COM1" door "COM9" voor de naam van het bestand. echter het bericht
INVALID_HANDLE_VALUE
wordt geretourneerd als u "COM10" of hoger. Als de naam van de poort \\.\COM10 is, is de juiste manier om op te geven van de seriële poort in een aanroep naar CreateFile() als volgt:
  CreateFile(   "\\\\.\\COM10",   // address of name of the communications device   fdwAccess,     // access (read-write) mode   0,         // share mode   NULL,        // address of security descriptor   OPEN_EXISTING,   // how to create   0,         // file attributes   NULL        // handle of file with attributes to copy  ); 
Opmerkingen: Deze syntaxis werkt ook voor poorten COM1 tot en met COM9. Bepaalde kamers kunt u kiest dat zelf de naam van de poort. Deze syntaxis werkt voor namen die ook.