Tekst hardop voorlezen met Verteller

Van toepassing: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1


U kunt Verteller op verschillende manieren starten. Veel mensen geven de voorkeur aan deze vier manieren:
Bekijk een video over hoe u tekst hardop kunt laten voorlezen door Verteller. (Voor ondertiteling in uw taal tikt of klikt u op de knop Ondertiteling
Closed Captioning button
.)

Verteller is een schermlezer die tekst op het scherm hardop voorleest en gebeurtenissen, zoals foutberichten, beschrijft zodat u de pc zonder beeldscherm kunt gebruiken.


Verteller starten

U kunt Verteller op verschillende manieren starten. Veel mensen geven de voorkeur aan deze vier manieren:

 • Op een toetsenbord drukt u op de Windows-logotoets + Enter.
 • Druk op een tablet op de toets met het Windows-logo en tegelijk op de toets Volume omhoog.
 • Tik of klik in het aanmeldingsscherm op de knop Toegankelijkheid
  Ease of Access button
  in de linkerbenedenhoek en kies Verteller.
 • Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden, tik op Instellingen en tik daarna op Pc-instellingen wijzigen.
  (Ga, als u een muis gebruikt, naar de rechterbovenkant van het scherm, beweeg de muis naar beneden, klik op Instellingen en vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.) Tik of klik op Toegankelijkheid, tik of klik op Verteller en verplaats vervolgens de schuifregelaar onder Verteller om deze functie in te schakelen.

Verteller afsluiten

U kunt Verteller op verschillende manieren afsluiten. Veel mensen geven de voorkeur aan deze twee sneltoetsen:

 • Op een toetsenbord drukt u op de Windows-logotoets + Enter.
 • Druk op een tablet op de toets met het Windows-logo en tegelijk op de toets Volume omhoog.


Nieuwe aanraakbewegingen

Windows 8.1 en Windows RT 8.1 hebben nieuwe acties en locaties voor veelgebruikte opdrachten. Hieronder vindt u enkele belangrijke aanraakbewegingen om u op weg te helpen.

AanraakbewegingHandeling
Swipe vanaf de rechterkant met één vinger naar binnenDe charms (Zoeken, Delen, Start, Apparaten, Instellingen) openen
Swipe vanaf de linkerkant met één vinger naar binnenSchakelen tussen apps, en apps naar de zijkant verplaatsen en sluiten
Swipe vanaf de boven- of onderkant met één vinger naar binnenApp-opdrachten zoals Opslaan, Bewerken en Verwijderen weergeven


Nieuwe sneltoetsen

Windows 8.1 en Windows RT 8.1 hebben ook nieuwe sneltoetsen. Hier volgen enkele handige sneltoetsen.

SneltoetsHandeling
Windows-logotoets + C De charms (Zoeken, Delen, Start, Apparaten, Instellingen) openen
Windows-logotoets  + Z App-opdrachten zoals Opslaan, Bewerken en Verwijderen weergeven
Windows-logotoets  + puntApps naar de zijkant verplaatsen
Windows-logotoets  + Tab of Alt + Tab Schakelen tussen apps

Verteller-instellingen

U kunt instellingen voor Verteller wijzigen bij Pc-instellingen. U kunt deze instellingen als volgt vinden:

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Instellingen en daarna op Pc-instellingen wijzigen.
  (Ga, als u een muis gebruikt, naar de rechterbovenkant van het scherm, beweeg de muis naar beneden, klik op Instellingen en daarna op Pc-instellingen wijzigen.)
 2. Tik of klik op Toegankelijkheid en wijzig een of meer van de volgende instellingen.

Luisteren naar wat er op het scherm staat

 • Verteller. Gebruik deze schuifregelaar om Verteller in of uit te schakelen.
 • Verteller automatisch starten. U kunt ervoor kiezen om Verteller automatisch te starten telkens wanneer u zich aanmeldt.

Stem

 • Een stem kiezen. In deze vervolgkeuzelijst kunt u verschillende soorten stemmen kiezen in Verteller, als deze beschikbaar zijn in uw taal.
 • Snelheid. Met deze schuifregelaar wijzigt u de snelheid van de stem.
 • Toonhoogte. Met deze schuifregelaar wijzigt u de toonhoogte van de stem.

Geluiden

 • Tips voor de besturingselementen en knoppen voorlezen. U kunt kiezen of Verteller tips voorleest over het werken met algemene onderdelen zoals knoppen, koppelingen, lijstitems en schuifregelaars.
 • Tekens die u typt. U kunt kiezen of u de toetsen die u indrukt, door Verteller wilt laten voorlezen.
 • Woorden die u typt. U kunt kiezen of u de woorden die u typt door Verteller wilt laten voorlezen.
 • Het volume van andere apps verlagen als Verteller wordt uitgevoerd. Met deze optie kunt u andere toepassingen stiller maken, zodat u Verteller beter kunt horen.
 • Audiohints afspelen. Met deze optie kunt u extra geluiden in- of uitschakelen die door Verteller worden afgespeeld wanneer u bepaalde acties uitvoert.

Cursor en toetsen

 • De cursor markeren. Met deze optie kunt u het vak dat de positie van Verteller op uw scherm markeert, weergeven of verbergen.
 • Verteller laten volgen door de invoegpositie. Met deze optie kunt u het vak dat de positie van Verteller op uw scherm markeert, weergeven of verbergen.
 • Toetsen op het schermtoetsenbord activeren als ik mijn vinger van het toetsenbord haal. Als de aanraakmodus beschikbaar is, kunt u deze instelling inschakelen zodat u sneller kunt typen op het schermtoetsenbord. Met deze instelling kunt u slepen om een item te zoeken en vervolgens uw vinger optillen om zo de toets in te drukken.

Toetsenbordopdrachten

Toetsenbordsneltoets Handeling
 Ctrl Stoppen met voorlezen
 Windows-logotoets + Enter Verteller afsluiten
 CapsLock + spatie Primaire actie uitvoeren
 CapsLock + pijl-rechts Naar volgende item
 CapsLock + pijl-links Naar vorige item
 CapsLock + Pijl-omhoog Weergave wijzigen
 CapsLock + Pijl-omlaag Weergave wijzigen
 CapsLock + A Uitgebreidheidsmodus wijzigen
 CapsLock + F1 Lijst met opdrachten weergeven
 CapsLock + F2 Opdrachten voor huidige item weergeven
 CapsLock + F3 Naar volgende cel in rij gaan
 CapsLock + Shift + F3 Naar vorige cel in rij gaan
 CapsLock + F4 Naar volgende cel in kolom gaan
 CapsLock + Shift + F4 Naar vorige cel in kolom gaan
 CapsLock + F5 Lezen bij welke rij en kolom Verteller is
 CapsLock + F6 Naar tabelcel
 CapsLock + F7 Huidige kolom voorlezen
 CapsLock + F8 Huidige rij voorlezen
 CapsLock + F9 Huidige koptekst van kolom voorlezen
 CapsLock + F10 Huidige koptekst van rij voorlezen
 CapsLock + F11 Aanraakmodus in-/uitschakelen
 CapsLock + F12 Toetsaanslagaankondigingen in-/uitschakelen
 CapsLock + Z Verteller-toets vergrendelen
 CapsLock + X Toetsen doorgeven aan app
 CapsLock + V Laatste fragment herhalen
 CapsLock + Page Up Stemvolume verhogen
 CapsLock + Page Down Stemvolume verlagen
 CapsLock + Plus Stemsnelheid verhogen
 CapsLock + minteken Stemsnelheid verlagen
 CapsLock + D Item voorlezen
 CapsLock + F Item voorlezen, geavanceerd
 CapsLock + S Item voorlezen, gespeld of gedetailleerd voorlezen in het Japans of Koreaans
 CapsLock + W Venster voorlezen
 CapsLock + R Alle items in containergebied voorlezen
 CapsLock + Q Naar laatste item in containergebied
 CapsLock + G Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen
 CapsLock + T Verteller-cursor naar aanwijzer verplaatsen
 CapsLock + Tilde Focus op item instellen
 CapsLock + Backspace Eén item terug gaan
 CapsLock + Insert Naar gekoppeld item
 CapsLock + M Beginnen met voorlezen
 CapsLock + haakje sluiten Tekst voorlezen vanaf het begin tot aan cursor
 CapsLock + 0 (nul) Tekstkenmerken voorlezen
 CapsLock + H Document voorlezen
 CapsLock + U Volgende pagina voorlezen
 CapsLock + Ctrl + U Huidige pagina voorlezen
 CapsLock + Shift + U Vorige pagina voorlezen
 CapsLock + I Volgende alinea voorlezen
 CapsLock + Ctrl + I Huidige alinea voorlezen
 CapsLock + Shift + I Vorige alinea voorlezen
 CapsLock + O Volgende regel voorlezen
 CapsLock + Ctrl + O Huidige regel voorlezen
 CapsLock + Shift + O Vorige regel voorlezen
 CapsLock + P Volgend woord voorlezen
 CapsLock + Ctrl + P Huidig woord voorlezen
 CapsLock + Shift + P Vorig woord voorlezen
 CapsLock + haakje openen Volgend teken voorlezen
 CapsLock + Ctrl + haakje openen Huidig teken voorlezen
 CapsLock + Shift + haakje openen Vorig teken voorlezen
 CapsLock + J Naar volgende kop
 CapsLock + Shift + J Naar vorige kop
 CapsLock + K Naar volgende tabel
 CapsLock + Shift + K Naar vorige tabel
 CapsLock + L Naar volgende koppeling
 CapsLock + Shift + L Naar vorige koppeling
 CapsLock + Y Naar het begin van de tekst
 CapsLock + B Naar het einde van de tekst
 CapsLock + C Huidige datum/tijd voorlezen


Aanraakopdracht

Als u over een nieuwe pc beschikt die vier of meer aanraakpunten ondersteunt, kunt u uw pc besturen met behulp van aanraakopdrachten.        

Aanraakopdracht Handeling

Een vinger naar links/rechts swipen

Naar volgende of vorige item gaan

Een vinger omhoog/omlaag swipen

Verplaatsingsstap wijzigen

Tikken of slepen met één vinger

Lezen wat zich onder uw vinger bevindt

Dubbeltikken met een vinger

Primaire actie activeren

Drie keer tikken met een vinger

Secundaire actie activeren

Met vier vingers naar links/rechts/boven/beneden swipen

Schuiven

Tikken met twee vingers

Voorlezer laten stoppen met voorlezen

Dubbeltikken met twee vingers

Snelmenu weergeven

Een vinger op het scherm vasthouden en tikken met een andere vinger

Primaire actie activeren

Een vinger op het scherm vasthouden en dubbeltikken met een andere vinger

Secundaire actie activeren

Met drie vingers naar links/rechts swipen

Tab vooruit en achteruit

Met drie vingers naar boven swipen

Huidig venster voorlezen

Met drie vingers naar beneden swipen

Verkenbare tekst beginnen voor te lezen

Tikken met drie vingers

Uitgebreidheidsmodus wijzigen

Dubbeltikken met drie vingers

Tekstkenmerken voorlezen

Eén vinger op het scherm vasthouden en met twee andere vingers tikken

Beginnen met slepen of extra toetsopties

Met vier vingers naar links/rechts swipen

Verteller-cursor verplaatsen naar begin/einde van eenheid

Met vier vingers naar boven/naar beneden swipen

Automatisch zoomen in- of uitschakelen:

Tikken met vier vingers

Opdrachten voor huidige item weergeven

Dubbeltikken met vier vingers

Zoekmodus in-/uitschakelen

Drie keer tikken met vier vingers

Lijst met Verteller-opdrachten weergeven


Windows 7


Windows wordt geleverd met Verteller, een eenvoudige schermlezer die tekst op het scherm hardop voorleest en enkele gebeurtenissen beschrijft (zoals een foutbericht dat verschijnt) die zich voordoen tijdens het gebruik van de computer.

Verteller is niet beschikbaar in alle talen. Als de stappen hieronder niet werken, is Verteller dan ook niet beschikbaar voor uw taal.

 1. U opent Verteller door op de knop Start te klikken en in het zoekvak het woord Verteller te typen. Klik in de lijst met resultaten op Verteller
 2. Gebruik de sneltoetsen in de volgende tabel om aan te geven welke tekst Verteller moet voorlezen:


  SneltoetsHandeling
  Ctrl + Shift + EnterInformatie over het huidige item voorlezen
  Ctrl + Shift + spatiebalkHet hele geselecteerde venster voorlezen
  Ctrl + Alt + spatiebalkDe items voorlezen die in het huidige venster zijn geselecteerd
  Insert + Ctrl + GEen beschrijving voorlezen van de items die worden weergegeven naast het geselecteerde element
  CtrlVerteller laten stoppen met voorlezen van tekst
  Insert + QDe cursor achteruit verplaatsen naar het begin van een eerdere tekst die een andere opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van een vet woord verplaatst naar het begin van een niet-vet woord dat eraan voorafgaat.
  Insert + WDe cursor verplaatsen naar het begin van de volgende tekst die andere opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld van een vet woord verplaatst naar het begin van een niet-vet woord dat erna volgt.
  Insert + EDe cursor achteruit verplaatsen naar het begin van een tekst die dezelfde opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld vanuit het midden van een vet woord naar het begin van dat woord verplaatst.
  Insert + RDe cursor verplaatsen naar het einde van een tekst die dezelfde opmaak heeft. De cursor wordt bijvoorbeeld verplaatst vanuit het midden van een vet woord naar het einde van dat woord.
  Insert + F2Alle tekst selecteren die dezelfde opmaak heeft als het teken bij de cursor
  Insert + F3Het huidige teken voorlezen
  Insert + F4Het huidige woord voorlezen
  Insert + F5De huidige regel voorlezen
  Insert + F6De huidige alinea voorlezen
  Insert + F7De huidige pagina voorlezen
  Insert + F8Het huidige document voorlezen