Dumpchk. exe gebruiken voor het controleren van een geheugendumpbestand


Zie 315271 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.

Samenvatting


Dumpchk is een opdrachtregelhulpprogramma waarmee u kunt controleren of een bestand met een geheugendump correct is gemaakt. Voor Dumpchk is geen toegang tot symbolen vereist. U kunt hulpprogramma's voor foutopsporing voor Windows-producten downloaden van de volgende Microsoft-website:Dumpchk bevindt zich op de volgende locaties:
 • Windows NT 4,0 CD-ROM:
  Support\Debug\<Platform>\Dumpchk.exe
 • Windows 2000 CD-ROM: Installeer de ondersteuningsprogramma's door Setup. exe uit te voeren in de map Support\Tools op de CD-ROM. Dumpchk. exe is standaard geïnstalleerd in de map Program Files\Support hulpmiddelen.

Meer informatie


Dumpchk biedt de volgende schakelopties voor de opdrachtregel:
  DUMPCHK [options] <CrashDumpFile>   -? Display the command syntax.   -p Prints the header only (with no validation).   -v Specifies verbose mode.   -q Performs a quick test. Not available in the Windows 2000. 
Extra schakelopties die alleen beschikbaar zijn in de versie van Windows 2000 Dumpchk. exe:
  -c Do dump validation.  -x Extra file validation. Takes several minutes.  -e Do dump exam.  -y <Path> Set the symbol search path for dump exam.    If the symbol search path is empty, the CD-ROM    is used for symbols.  -b <Path> Set the image search path for dump exam.    If the symbol search path is empty, <SystemRoot>\system32    is used for symbols.  -k <File> Set the name of the kernel to File.  -h <File> Set the name of the hal to File. 
In Dumpchk wordt enkele basisinformatie weergegeven uit het geheugendumpbestand en worden vervolgens alle virtuele en fysieke adressen in het bestand geverifieerd. Als er fouten zijn gevonden in het geheugendumpbestand, worden deze in de Dumpchk-rapporten opgenomen. Hieronder ziet u een voorbeeld van de uitvoer van een opdracht van Dumpchk:
  Filename . . . . . . .memory.dmp  Signature. . . . . . .PAGE  ValidDump. . . . . . .DUMP  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  DirectoryTableBase . .0x00030000  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000  PsLoadedModuleList . .0x801463d0  PsActiveProcessHead. .0x801462c8  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000  ExceptionCode. . . . .0x80000003  ExceptionFlags . . . .0x00000001  ExceptionAddress . . .0x80146e1c  NumberOfRuns . . . . .0x3  NumberOfPages. . . . .0x1f5e  Run #1   BasePage . . . . . .0x1   PageCount. . . . . .0x9e  Run #2   BasePage . . . . . .0x100   PageCount. . . . . .0xec0  Run #3   BasePage . . . . . .0x1000   PageCount. . . . . .0x1000  **************  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList  **************  **************  **************--> Performing a complete check (^C to end)  **************  **************  **************--> Validating all physical addresses  **************  **************  **************--> Validating all virtual addresses  **************  **************  **************--> This dump file is good!  ************** 
Als er een fout optreedt in een deel van de hierboven weergegeven uitvoer, is het dumpbestand beschadigd en kan de analyse niet worden uitgevoerd. In dit voorbeeld is de belangrijkste informatie (van een oogpunt van foutopsporing) het volgende:
  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000 
Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen welke fout met de kernel-STOP fout is opgetreden en tot op zekere hoogte de versie van Windows die wordt gebruikt. De informatie in dit artikel is afkomstig uit de Windows NT Resource Kit. Zie voor meer informatie over Dumpchk. exe en andere hulpprogramma's voor foutopsporing de bijlage A in de Windows NT 3,51 Resource Kit update en update 2.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
119490 Het crashdump-bestand controleren voor beschadigd