Schijf voor systeemherstel maken

Van toepassing: Windows 7

Met de opties voor systeemherstel kunt u Windows herstellen wanneer er zich een ernstige fout voordoet. Als u opties voor systeemherstel wilt gebruiken, moet u beschikken over een Windows-installatieschijf of toegang hebben tot de herstelopties die door de fabrikant van uw computer zijn verstrekt. Als u over geen van deze opties beschikt, kunt u een systeemherstelschijf maken om toegang te krijgen tot opties voor systeemherstel.
 
 

De computer opstarten vanaf een installatieschijf van Windows 7 of vanaf een USB-flashstation

Mogelijk moet u de computer opstarten of opstarten met de installatieschijf van Windows 7 of een USB-flashstation als u het volgende wilt doen:

 

  • Windows 7 installeren of opnieuw installeren.
  • Herstel Windows 7 met een ernstige fout. Als Windows helemaal niet wordt gestart op uw computer, kunt u Opstartherstel en andere hulpprogramma's openen via het menu opties voor Systeemherstel op de installatieschijf of het USB-flashstation van Windows 7. Deze hulpprogramma's kunnen u helpen om Windows 7 opnieuw te starten.