Foutbericht: "een script op deze pagina zorgt ervoor dat Internet Explorer langzaam draait"


Samenvatting


Omdat sommige scripts veel tijd in beslag kunnen nemen, vraagt Internet Explorer de gebruiker om te beslissen of hij wil doorgaan met het uitvoeren van het langzame script. Sommige tests en benchmarks kunnen gebruik maken van scripts die lang duren om uit te voeren. U wilt daarom de hoeveelheid tijd vergroten die verstrijkt voordat het bericht verschijnt. In Internet Explorer kan de time-outwaarde voor scripts op bepaalde clientcomputers worden gewijzigd door een registervermelding te wijzigen.

Meer informatie


Soms bevat een webpagina script dat een ongewoon lang duurt om uit te voeren. Als u een ActiveX-besturingselement op een webpagina een grote databasequery uitvoert of een heel groot bestand overbrengen scripts, hierdoor vaak aanzienlijk lang duren. Internet Explorer 3.02 lange vertraging wordt gedetecteerd en wordt de gebruiker een dialoogvenster waarin wordt als volgt gelezen:
Deze pagina bevat een script een zeer lange tijd neemt te voltooien. Om dit script nu wilt beëindigen, klikt u op Annuleren.
Het bericht gelijk voor Internet Explorer versies 4.0 t/m 8 wordt als volgt gelezen:
Een script op deze pagina wordt veroorzaakt door Internet Explorer traag. Als u doorgaat, wordt de computer reageert. Wilt u het script afbreken?
Dit mechanisme kan de gebruiker om te stoppen heeft foutief gereageerd script dat wordt uitgevoerd in een eindeloze lus of anders nogal langzaam.

In Internet Explorer 3.02 kan dit berichtvenster worden weergegeven op computers waarop Windows 95 wordt uitgevoerd. De browser versie 3.02 is specifiek op zoek om te zien als de thread script geen windows-berichten in de afgelopen vijf seconden heeft gepompt. Er is geen manier om deze time-outperiode voor Internet Explorer 3.02 opheffen. Als u een ActiveX-besturingselement met lange blokkerende bewerkingen, moet dat ActiveX-besturingselement op een besturingselement gebeurtenis mechanisme en terug naar de aanroeper werknemers of oproep PeekMessage elke vijf seconden de time-out voor opnieuw instellen.

De time-outperiode is Internet Explorer 4.0 en latere versies, niet langer een vaste waarde op basis van Windows-berichten. Internet Explorer nu het totale aantal uitgevoerde script-instructies worden bijgehouden en stelt de waarde telkens wanneer een nieuwe uitvoering van het script gestart, bijvoorbeeld vanaf een time-out of van een gebeurtenis-handler voor de huidige pagina met de script-engine is. Internet Explorer toont het dialoogvenster 'langdurig script' als deze waarde over een drempelwaarde is geraakt. Internet Explorer controleert niet op elke instructie om te zien of deze dan de limiet is. Periodiek de script-engine, controleert Internet Explorer of met het aantal instructies die worden uitgevoerd en Internet Explorer controleert of die over de limiet is. Door dit mechanisme is het mogelijk om meer dan de standaardlimiet zonder het dialoogvenster uitvoeren als de uitvoering van het gehele script is voltooid voordat u de script-engine controleert Internet Explorer.

Door ons wilt laten deze time-outwaarde in Internet Explorer versies 4.0 tot en met 8 voor u te wijzigen, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u dit probleem zelf wilt oplossen, gaat u naar de sectie "het probleem zelf oplossen".

Het probleem voor mij oplossen

U kunt dit probleem automatisch, klikt u op de knop probleem oplossen of koppeling, klikt u op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Opmerkingen
 • Deze wizard kan alleen de Engelse versie van toepassing. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u deze oplossing op een flash-drive of een CD opslaan en vervolgens uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de "is het probleem opgelost?" sectie.Het probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows


Deze time-outwaarde in Internet Explorer versies 4.0 tot en met 8, Ga als volgt te werk:
 1. Een register-Editor zoals Regedt32.exe, opent deze sleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

  Opmerking Als de stijlen-sleutel niet aanwezig is, maakt u een nieuwe sleutel met de naam stijlen.
 2. Maak een nieuwe DWORD-waarde "MaxScriptStatements" genoemd onder deze sleutel en de waarde instelt op het gewenste aantal scriptinstructies. Als u niet over welke waarde u moet instellen met deze aure, stelt u deze DWORD-waarde 0xFFFFFFFF om te voorkomen dat het dialoogvenster.
Standaard bestaat de sleutel niet. Als de sleutel niet is toegevoegd, is de standaardlimiet voor de drempelwaarde voor de time-out van het dialoogvenster 5,000,000 instructies voor Internet Explorer 4 en latere versies.

Omdat Internet Explorer versies 4.0 tot en met 8 time-out is gebaseerd op het aantal scriptinstructies die worden uitgevoerd, wordt de time-out van het dialoogvenster niet weergegeven tijdens het ActiveX-besturingselement of de toegang tot de database vertragingen. Oneindige lussen in script zal nog steeds worden gedetecteerd.

Is het probleem hiermee opgelost?

 • Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.
 • We waarderen uw feedback. Feedback te geven of te rapporteren van problemen met deze oplossing, neem een reactie achterlaten op de blog "hetprobleem voor mij oplossen" of stuur ons een
  e-mail

Referenties


Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over snelheid, veiligheid en aanpassingsvermogen van Internet Explorer 8: