Het klikken op het pictogram op de taakbalk gaat niet naar het programma


Symptomen


Als er meerdere Programma's worden uitgevoerd in de modus voor volledig scherm of als een open programma de taakbalk bedekt, kunt u mogelijk niet overstappen op een ander programma door op de Windows-toets te drukken en vervolgens op het pictogram van het programma op de taakbalk te klikken.

Oorzaak


Dit probleem kan zich voordoen als het selectievakje altijd op voorgrond niet is geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen van taakbalk.

Oplossing


Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen:
  1. Druk op ALT + TAB om naar een ander programma te schakelen.
  2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op taakbalk & menu Start.
  3. Schakel op het tabblad taakbalkopties het selectievakje altijd op voorgrond in om het te selecteren en klik vervolgens op OK.
  4. Druk op CTRL + ESC en dubbelklik op het pictogram van het andere programma.