U kunt geen gekoppelde bijlagen openen in Outlook: "De toegang tot de volgende mogelijk onveilige bijlagen is geblokkeerd"

Van toepassing: Outlook 2013Microsoft Outlook 2010Microsoft Office Outlook 2007

Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te ondernemen om de computer te beveiligen.

Symptomen


Wanneer u probeert een gekoppelde bestandsbijlage te openen in een Microsoft Outlook-bericht, blokkeert Outlook de toegang tot de koppeling. Wanneer dit probleem zich voordoet, kan er een soortgelijk bericht in de informatiebalk van Outlook worden weergegeven:

De toegang tot de volgende mogelijk onveilige bijlagen is geblokkeerd: bestandsnaam.


De bijlagen waarbij dit probleem zich voordoet zijn niet erg gangbaar. Ze worden meestal gemaakt met aangepaste oplossingen die gebruikmaken van Extended MAPI of het Outlook-objectmodel om functionaliteit aan een Microsoft Exchange-postbus of een lokale set Outlook-mappen toe te voegen.

Oorzaak


Dit komt doordat Outlook 2010 en Outlook 2013 standaard niet toestaan dat gekoppelde bestandsbijlagen worden geopend. Dezelfde functionaliteit is ook aan Outlook 2002, Outlook 2003 en Outlook 2007 toegevoegd door middel van een beveiligingsupdate in juli 2010.

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over deze beveiligingsupdate:

978212 MS10-045: Beveiligingsprobleem in Help en ondersteuning maakt uitvoering van externe code mogelijk


Zie het volgende bulletin van het Microsoft Security Response Center voor meer informatie:


Workaround


Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:

 • Methode 1
  Als u ontwikkelaar van een aangepaste oplossing bent waarbij gebruik wordt gemaakt van gekoppelde bestandsbijlagen, raden we u aan om over te stappen op een oplossing die geen gebruik maakt van gekoppelde bestanden. Vermijd met name het gebruik van de volgende opties voor de eigenschap PR_ATTACH_METHOD van een bijlage:
  • ATTACH_BY_REFERENCE
  • ATTACH_BY_REF_ONLY
  • ATTACH_BY_REF_RESOLVE
  Een mogelijke oplossing is om gebruik te maken van een hyperlink in de berichttekst.


 • Methode 2

  Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie, zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

  Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

  U kunt een registervermelding gebruiken om te voorkomen dat Outlook gekoppelde bestandsbijlagen blokkeert. Zo kunt u ervoor zorgen dat deze toch rechtstreeks kunnen worden geopend. We raden het gebruik van een dergelijke registervermelding echter af omdat dit ten koste gaat van de beveiliging van Outlook en de kans toeneemt dat schadelijke bijlagen kunnen worden geopend.

  U configureert de registervermelding AllowAttachByRef door een DWORD-waarde met de naam AllowAttachByRef en de waarde 1 toe te voegen. Ga als volgt te werk om deze registervermelding toe te voegen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
  2. Klik op een van de volgende registersubsleutels:


   • Outlook 2013 (versie 15.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security Of:HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security 
   • Outlook 2010 (versie 14.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security Of: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
   • Outlook 2007 (versie 12.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security Of: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
   • Outlook 2003 (versie 11.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security Of: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
   • Outlook 2002 (versie 10.0)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security Of:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
  4. Typ AllowAttachByRef als de naam van de nieuwe DWORD-waarde en druk op Enter.
  5. Klik met de rechtermuisknop op AllowAttachByRef en klik vervolgens op Wijzigen.
  6. Typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  7. Sluit de Register-editor af en start de computer opnieuw op.

  Belangrijk Met de registervermelding AllowAttachByRef schakelt u alleen bijlagen met ATTACH_BY_REFERENCE en ATTACH_BY_REF_ONLY weer in. Bijlagen met ATTACH_BY_REF_RESOLVE blijven geblokkeerd.

Meer informatie


In Outlook 2002 en eerder was het mogelijk om gekoppelde bijlagen te maken met de opdracht Bestand invoegen. Dit was echter alleen mogelijk met berichten met een RTF-indeling. Deze functie is niet meer beschikbaar in nieuwere versies van Outlook. In plaats daarvan kunt u echter hyperlinks in de berichttekst invoegen.

Via het Outlook-objectmodel kunnen gebruikers gekoppelde bijlagen maken en versturen. De gekoppelde bijlagen worden echter in een ingebedde bijlage omgezet als de berichten worden verzonden.

Omdat het aantal mogelijke scenario's erg groot is en Outlook, afhankelijk van de configuratie, ook andere soorten bijlagen blokkeert, moet u de scenario's testen om te controleren of dit probleem verband houdt met onverwacht gedrag in Outlook. Om te bepalen of een bijlage een gekoppeld bestand is, kunt u het beste een MAPI-hulpprogramma zoals MFCMAPI gebruiken om te controleren of de eigenschap PR_ATTACH_METHOD van de bijlage is ingesteld op een van de volgende waarden:
WaardeMAPI-vlag
2ATTACH_BY_REFERENCE
3ATTACH_BY_REF_RESOLVE
4ATTACH_BY_REF_ONL
Ga als volgt te werk om met MFCMAPI te bepalen of een bijlage een gekoppelde bijlage is:
 1. Start MFCMAPI.
 2. Open het menu Session en klik op Logon and Display Store Table.
 3. Dubbelklik op een van de MAPI-archieven in de lijst om dit archief te openen. Waarschijnlijk is dit het archief dat het bericht bevat met de verdachte bijlage.
 4. Vouw de mapstructuur in het navigatievenster open om de juiste map weer te geven en dubbelklik vervolgens op de naam van de map om deze te openen.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het bericht met de verdachte bijlage en klik vervolgens op Display Attachment Table.
 6. Selecteer de verdachte bijlage en ga naar de eigenschap PR_ATTACH_METHOD in de lijst met eigenschappen. In de kolommen Value en SmartView worden de gegevens weergegeven. De bijlage is een gekoppelde bijlage als de gegevens overeenkomen met een van de drie waarden in de bovenstaande tabel MAPI-vlag.
Ga voor meer informatie over MFCMAPI naar de volgende Microsoft-website: De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.


Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.