Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken.

Van toepassing: Windows 10

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de navigatie- en leesmodus met de naam scanmodus. In de scanmodus kunt u met behulp van de pijltoetsen navigeren door apps, e-mail en internet. U kunt ook algemene toetscombinaties gebruiken om tekst te lezen en direct naar koppen, koppelingen, tabellen en oriëntatiepunten te gaan.

Basisbeginselen voor de scanmodus

Druk op Verteller + spatiebalk om de scanmodus in of uit te schakelen.

Als de scanmodus is ingeschakeld, kunt u met de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag door apps en webpagina's navigeren. Druk op Enter of de spatiebalk om een item te activeren dat u wilt gebruiken, zoals een knop in een app, een koppeling op een webpagina of een tekstvak.

De scanmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer u Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome en Firefox gebruikt. De scanmodus wordt ook automatisch ingeschakeld wanneer u een Windows-app opent waar u deze modus eerder had ingeschakeld.

Als u de scanmodus uitschakelt voor een app, blijft deze voor die app uitgeschakeld totdat u de modus opnieuw inschakelt. De scanmodus wordt automatisch uitgeschakeld in bewerkingsvelden zodat u tekst kunt invoeren. Druk nogmaals op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om het bewerkingsveld te verlaten en de scanmodus te hervatten.

Scanmodusopdrachten

Wanneer de scanmodus is ingeschakeld, gebruikt u de volgende toetsen om door apps en webpagina's te navigeren.

Opmerking: Als u stille stopplaatsen hoort in de scanmodus, komt dit mogelijk doordat Verteller bij leestekens is gestopt. Als u wilt dat Verteller informatie geeft over interpunctie, verhoogt u de uitgebreidheid van de interpunctie door te drukken op Verteller + Alt + plusteken (+) of minteken (-).

Toetscombinatie Actie
Verteller + spatiebalk Scanmodus in- of uitschakelen
Enter
Spatiebalk
Primaire actie
Shift + Enter
Shift + spatiebalk
Secundaire actie
Startpagina Eerste teken van een regel selecteren en lezen
End Laatste teken van een regel selecteren en lezen
P Volgende alinea voorlezen
Shift + P Vorige alinea lezen
Ctrl + Pijl-omlaag Volgende regel lezen
Ctr l+ Pijl-omhoog Vorige regel lezen
Ctrl + Pijl-rechts Volgend woord lezen
Ctrl + Pijl-links Vorig woord lezen
Pijl-rechts Volgend teken lezen
Pijl-links Vorig teken lezen
Ctrl + Home Eerste regel van een tekst selecteren en voorlezen
Ctrl + End Laatste regel van een tekst selecteren en voorlezen
Pijl-omlaag Naar volgende tekst of item springen
Pijl-omhoog Naar vorige tekst of item springen
1 Naar volgende kop op niveau 1 springen
Shift + 1 Naar vorige kop op niveau 1 springen
2 Naar volgende kop op niveau 2 springen
Shift + 2 Naar vorige kop op niveau 2 springen
3 Naar volgende kop op niveau 3 springen
Shift + 3 Naar vorige kop op niveau 3 springen
4 Naar volgende kop op niveau 4 springen
Shift + 4 Naar vorige kop op niveau 4 springen
5 Naar volgende kop op niveau 5 springen
Shift + 5 Naar vorige kop op niveau 5 springen
6 Naar volgende kop op niveau 6 springen
Shift + 6 Naar vorige kop op niveau 6 springen
7 Naar volgende kop op niveau 7 springen
Shift + 7 Naar vorige kop op niveau 7 springen
8 Naar volgende kop op niveau 8 springen
Shift + 8 Naar vorige kop op niveau 8 springen
9 Naar volgende kop op niveau 9 springen
Shift + 9 Naar vorige kop op niveau 9 springen
B Naar de volgende knop springen
Shift + B Naar de vorige knop springen
C Naar de volgende keuzelijst met invoervak springen
Shift + C Naar de vorige keuzelijst met invoervak springen
D Naar volgend oriëntatiepunt springen
Shift + D Naar vorig oriëntatiepunt springen
E Naar het volgende invoervak springen
Shift + E Naar het vorige invoervak springen
F Naar het volgende formulierveld springen
Shift + F Naar het vorige formulierveld springen
H Naar volgende kop springen
Shift + H Naar vorige kop springen
I Naar volgend item springen
Shift + I Naar vorig item springen
K Naar volgende koppeling springen
Shift + K Naar vorige koppeling springen
R Naar volgende keuzerondje springen
Shift + R Naar vorige keuzerondje springen
T Naar volgende tabel springen
Shift + T Naar vorige tabel springen
X Naar volgende selectievakje springen
Shift + X Naar vorige selectievakje springen

 

Tekst selecteren in scanmodus

Gebruik deze opdrachten wanneer u tekst uit gebieden met inhoud zoals websites of e-mails wilt kopiëren.

Toetscombinatie Actie
Shift + Pijl-rechts Huidig teken selecteren
Shift + Pijl-links Vorig teken selecteren
Ctrl + Shift + Pijl-rechts Huidig woord selecteren
Ctrl + Shift + Pijl-links Vorig woord selecteren
Shift + Pijl-omlaag Huidige regel selecteren
Shift + Pijl-omhoog Vorige regel selecteren
Ctrl + Shift + Pijl-omlaag Huidige alinea selecteren
Ctrl + Shift + Pijl-omhoog Vorige alinea selecteren
Shift + Home Selecteren tot begin van regel
Shift + End Selecteren tot einde van regel
Ctrl + Shift + Home Selecteren tot begin van document
Ctrl + Shift + End Selecteren tot einde van document
Shift + Page Down Huidige pagina selecteren
Shift + Page Up Vorige pagina selecteren
F9 Begin of einde van een tekstblok markeren
F10 Alle tekst tussen een markering en het huidige punt selecteren
Ctrl + C Selectie kopiëren
Ctrl + X Selectie knippen
Ctrl + V Selectie plakken
Ctrl + A Alles selecteren
Verteller + Shift + Pijl-omlaag Selectie lezen
Verteller + Shift + Pijl-omlaag twee keer snel Selectie spellen


Vervolgens: Hoofdstuk 4: Tekst lezen

Terug naar de inhoudsopgave