"SCANREG/Restore" opdracht kan register niet terugzetten

Van toepassing: Windows

Symptomen


Wanneer u het register terugzetten met de opdracht SCANREG /RESTORE achter de opdrachtprompt in MS-DOS-modus, verschijnt een foutbericht dat aangeeft dat het register niet is hersteld.

Oorzaak


Dit probleem kan optreden als een programma van derden (zoals Norton Unerase) van het station heeft vergrendeld toegang schijf.

Oplossing


Om dit probleem te omzeilen:
  1. Start de computer opnieuw op. Druk op en houd CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu wordt weergegeven.
  2. Kies Bevestiging van elke stapen alleen Himem.syswordt geladen. Druk bij alle andere vragen.
  3. Voer de opdracht SCANREG /RESTORE.

Status


Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie


Himem.sys is niet vereist voor het uitvoeren van Scanreg.exe, maar het is vereist voor Scandisk.exe en andere hulpprogramma's die nodig zijn. Het is mogelijk niet veilig om het station te ontgrendelen. De derde producten die worden beschreven in dit artikel worden geproduceerd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft biedt geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.