FIX: Reclame is niet gepland op een client met System Center Configuration Manager 2007 SP2 wordt uitgevoerd als de clientcomputer wordt gestart of in het onderhoudsvenster awakens

Van toepassing: Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

Symptomen


Neem het volgende scenario:
  • U kunt een onderhoudsvenster configureren voor een client voor Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2).
  • U configureert een advertentie worden uitgevoerd op de clientcomputer in het onderhoudsvenster.
  • De clientcomputer wordt gestart of awakens uit de slaapstand in het onderhoudsvenster.
In dit scenario wordt de advertentie niet uitgevoerd in het onderhoudsvenster zoals gepland.

Oorzaak


Het probleem wordt veroorzaakt door een timingprobleem optreedt tussen het venster servicemanager en de manager kan worden uitgevoerd. Zowel de service venster en de uitvoering van beheer starten wanneer de clientcomputer kunt u snel weer in het onderhoudsvenster. In dit geval boekt de servicemanager venster een venster start de gebeurtenis. Vanwege de timingprobleem, de manager kan worden uitgevoerd in het initialisatieproces en missers van het venster manager de gebeurtenis. De advertentie is daarom niet uit te voeren in het onderhoudsvenster gepland.

Oplossing


Dit probleem op te lossen installeert u het pakket met hotfixes dat is beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base:
2516517 Volgorde van de taken niet uitgevoerd als er veel werk van de Software installeren in System Center Configuration Manager 2007 SP2

Workaround


U kunt dit probleem omzeilen, gebruikt u een van de volgende methoden:
  • Het onderhoudsvenster voor de client verwijderen.
  • Start of activeert de clientcomputer voordat het onderhoudsvenster wordt gestart.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.