De kosten van een eindproduct dat is gemaakt in een 'Stuklijst' is kleiner dan verwacht in Microsoft Dynamics SL


Symptomen


Neem het volgende scenario in de stuklijst in Microsoft Dynamics SL 7.0:
  • U kunt een nieuwe stuklijst maken in het scherm Bill van materiaal onderhoud (11.250.00) .
  • Tijdens het invoeren van de productie in het scherm Post onderdeel (11.011.00) , moet u een extra voorraad-ID met een waarderingsmethode LIFO, FIFO of specifieke kosten-ID voor de stuklijst toevoegen.
  • U de waarde in het vak verwerken op Release nuin het scherm Post productie (11.010.00) en u klikt op Voltooien .
  • Afdrukken van het rapport Voorraadwaardering (10.620.00) of de lijst Proefbalans voorraad (10.630.00) en u het gerede product onderzoeken.
In dit geval ziet u dat de kosten die is berekend voor de ID van het afgewerkte goed voorraad kleiner is dan verwacht. U verwacht dat de kosten die is berekend, zijn dat de som van alle kosten die ging in de stuklijst en overhead, bewerkingsplannen moet worden opgenomen in deze kosten en de totale kosten van de onderdelen.

Oplossing


Informatie over de hotfix voor Microsoft Dynamics SL

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende Microsoft Dynamics SL Service Pack waarin deze hotfix zoals opgegeven in de sectie 'Status' in dit artikel.

Klik op de link 'weergeven en aanvragen hotfix downloads' aan het begin van dit artikel kunt u de hotfix voor dit probleem.

Opmerking Als andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u wellicht een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. U maakt een afzonderlijk serviceverzoek indienen, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.


Microsoft Dynamics SL 7.0 featurepack 1 (FP1)
Gewijzigde bestanden
Datum
Bestandsversie
1101000.exe08 - sep-20107.03.40908.00
1040000.exe08 - sep-20107.03.40908.00

Informatie over de installatie

Deze hotfix installeren door de installatie-instructies die zijn opgenomen in de hotfix downloaden.

Vereisten

Zie de installatie-instructies die zijn opgenomen in de hotfix downloaden voor meer informatie over de vereisten voor deze hotfix is opgenomen.

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd, de computer opnieuw opstarten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Dit probleem is gerapporteerd als nummer 21758.


Meer informatie


Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven