Ongeldige vermeldingen verwijderen uit het hulpmiddel software


Belangrijk: dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Voordat u het register wijzigt, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor informatie over het maken van een back-up van het register en het herstellen ervan, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting


Als u een programma wilt toevoegen, verwijderen of wijzigen op een computer met Windows 2000, gebruikt u het hulpprogramma Software in het Configuratiescherm. Af en toe kan een programma niet volledig worden verwijderd en wordt er mogelijk een verwijzing naar het programma bewaard in het dialoogvenster geïnstalleerde Programma's . Wanneer u een programma wijzigt of verwijdert, kan dit resulteren in een aantal berichten over bestanden die niet kunnen worden gevonden, maar die nodig zijn om de wijziging te voltooien of te verwijderen. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze ongeldige vermeldingen verwijdert van het hulpmiddel software.

Meer informatie


Waarschuwing: als u de Register-editor onjuist gebruikt, kunt u ernstige problemen veroorzaken waarbij u het besturingssysteem wellicht opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat u problemen kunt oplossen die voortvloeien uit de Register-editor onjuist. Gebruik de Register-editor op eigen risico.Met de volgende stappen worden alleen de registervermeldingen verwijderd die betrekking hebben op een programma zoals weergegeven in het hulpprogramma Software. Als u een programma dat niet volledig is verwijderd, helemaal wilt verwijderen door te klikken op de knop wijzigen/verwijderen in het hulpprogramma Software, moet u de fysieke directorystructuur op de schijf en in het register ook wissen. Wees zeer voorzichtig wanneer u een van deze taken uitvoert. U kunt als volgt een programmaverwijzing verwijderen die zichtbaar is in het hulpprogramma voor het verwijderen van software:
  1. Start de Register-editor (Regedit. exe).
  2. Ga naar de volgende sleutel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  3. Ga naar de sleutel die u wilt verwijderen door de naam te zoeken van de sleutelnaam die door het programma is gemaakt. Als de naam van de sleutel niet zichtbaar is, bladert u door elke sleutel en noteert u de waarde voor DisplayName. Dit is de tekenreeks die wordt weergegeven in het hulpprogramma voor software.
  4. Gebruik het menu register en exporteer de geselecteerde registersleutel om een back-up te maken. Sla het. reg-bestand op een veilige locatie op als u het op een later tijdstip moet importeren.
  5. De geselecteerde registersleutel en de waarden verwijderen. Verwijder de volledige Verwijder code niet.
  6. Sluit de Register-editor af.
  7. Controleer of de verwijzing in het hulpprogramma Invoegtoepassingen en software niet meer zichtbaar is.
Mogelijk moet u contact opnemen met de fabrikant van het programma dat u wilt verwijderen, als u de schijf en registervermeldingen moet opruimen. Met de bovenstaande procedure worden niet alle bestanden en registervermeldingen verwijderd die door het programma worden gebruikt, wordt alleen de verwijzing naar het hulpprogramma Software verwijderd.