Er is een update beschikbaar voor Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate


Inleiding


Met dit updatepakket wordt een upgrade uitgevoerd van testomgevingen waarop Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate (RC) build 5.0.9688.32 of een latere build wordt uitgevoerd, naar Microsoft Dynamics CRM 2011 build 5.0.9688.583. Deze update is beschikbaar voor alle talen die door Microsoft Dynamics CRM 2011 worden ondersteund.

Meer informatie


Lees de volgende informatie voordat u een upgrade uitvoert van Microsoft Dynamics CRM 2011 RC naar Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM.

Upgrademethoden

U kunt een upgrade uitvoeren van Microsoft Dynamics CRM 2011 RC naar Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM volgens een van de volgende methoden:

 • Patch

  Upgrade van RC naar RTM met behulp van de patch. Er wordt een upgrade uitgevoerd van de Microsoft Dynamics CRM-server naar RTM. Overige wijzigingen: 
 • Indien u voorafgaand aan de upgrade een Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisatie in RC had geïmporteerd, moet u het hieronder vermelde SQL-script toepassen op de organisatie waarop een upgrade is uitgevoerd.
 • U moet het SQL-script ook toepassen op elke Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisatie die is geïmporteerd of waarop een upgrade is uitgevoerd, nadat de Microsoft Dynamics CRM-server RTM-code heeft uitgevoerd.
 • Verwijderen en koppelen aan bestaande databases

  Verwijder de RC-versie en voer het installatieproces van de RTM-versie uit met de optie koppelen aan bestaandedatabase. Overige wijzigingen: 
 • Indien u voorafgaand aan het verwijderen en opnieuw installeren Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisaties in de RC-implementatie had geïmporteerd, moet u het hieronder vermelde SQL-script toepassen op die organisaties.
 • Het script hoeft NIET te worden toegepast op nieuwe organisaties die vanuit Microsoft Dynamics CRM 4.0 in de RTM-server zijn geïmporteerd. In dit KB-artikel worden de RTM-installatiebits die de correctie bevatten, beschreven.
 • Als u organisaties probeert te importeren of te upgraden van RC naar uw RTM-server, moet u de RTM-patch op de RTM-server toepassen om uw RC-organisatie te kunnen upgraden. Dit is gedocumenteerd in KB 2511317.
 • Nieuwe installatie met importeren en upgraden

   Installeer de RTM-versie op een nieuwe server om een nieuwe implementatie te creëren. Vervolgens importeert u de bestaande RC-versie-organisatiedatabase en voert u de upgrade uit. Overige wijzigingen: 
 • Indien u voorafgaand aan het verwijderen en opnieuw installeren Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisaties in de RC-implementatie had geïmporteerd, moet u het hieronder vermelde SQL-script toepassen op die organisaties.
 • Het script hoeft NIET te worden toegepast op nieuwe organisaties die vanuit Microsoft Dynamics CRM 4.0 in de RTM-server zijn geïmporteerd. In dit KB-artikel worden de RTM-installatiebits die de correctie bevatten, beschreven.
 • Als u organisaties probeert te importeren of te upgraden van RC naar uw RTM-server, moet u de RTM-patch op de RTM-server toepassen om uw RC-organisatie te kunnen upgraden. Dit is gedocumenteerd in KB 2511317.

Het aanbevolen pad voor de upgrade vanaf Microsoft Dynamics CRM RC naar RTM is als volgt:

 1. Verwijder de RC.
 2. Installeer in de bestaande database met behulp van de RTM-bits.
 3. Pas de RTM-patch (KB 2461082) toe op de RTM-server. Hierdoor kunt u desgewenst RC-organisaties importeren. Zie KB 2511317. U heeft de patch in dit scenario niet nodig als u geen RC-organisaties hoeft te importeren.
 4. Als u een upgrade van de implementatie hebt uitgevoerd zodat deze met een RTM-server kan worden uitgevoerd, moet u zich aanmelden bij Configuratiebeheer en uw RC-organisaties upgraden van 5.0.9688.xx naar 5.0.9688.583. U kunt dit doen door uw RC-organisatie te selecteren en vervolgens in het deelvenster Acties op Upgrade uitvoeren te klikken.
 5. Voer het SQL-script van KB 2461082 uit voor Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisaties waarvoor een upgrade is uitgevoerd naar Microsoft Dynamics CRM 2011 terwijl door de server RC-bits werden gebruikt.

Het voordeel van de methode is dat Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisaties die tegen de RTM-server worden geïmporteerd het SQL-script niet nodig hebben omdat de correctie zich in de RTM-installatie bevindt.

Opmerkingen bij de upgrade

Wanneer u een upgrade uitvoert van Microsoft Dynamics CRM 2011 RC naar Microsoft Dynamics CRM 2011 RTM, moet u een upgrade uitvoeren van de server naar de RTM-versie voordat u een upgrade uitvoert van de clients.

Clients waarop de RTM-versie wordt uitgevoerd, werken niet met een server waarop de RC-versie wordt uitgevoerd. Als u een client gebruikt waarop de RTM-versie wordt uitgevoerd tegen een server waarop een oudere versie van Microsoft Dynamics CRM 2011 wordt uitgevoerd, ontstaan er fouten.

Als u een upgrade uitvoert van Microsoft Dynamics CRM 4.0 naar Microsoft Dynamics CRM 2011 RC en vervolgens de bestaande Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisaties migreert naar Microsoft Dynamics CRM 2011 RC, kunnen de standaardfilters voor het synchroniseren van contactpersonen ontbreken. In dat geval kunnen gebruikers ofwel handmatig contactfilters maken of u kunt de onderstaande scripts uitvoeren tegen uw Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisatie. Zie het gedeelte Upgrademethoden voor meer informatie.

Als u het script wilt uitvoeren, opent u SQL Server Management Studio, klikt u op Nieuwe query, selecteert u de organisatiedatabase, plakt u het hierna volgende script en klikt u op Uitvoeren.

Belangrijk Voordat u het script uitvoert, moet u een back-up maken van de Microsoft Dynamics CRM-databases.
delete from UserQueryBase where QueryType = 256 and ReturnedTypeCode = 2 and (FetchXml is null or LEN(FetchXml) = 0)

insert into UserQueryBase

(UserQueryId, Name, Description, ReturnedTypeCode, QueryType, FetchXml,

ColumnSetXml, LayoutXml, OwningBusinessUnit, ModifiedBy, ModifiedOn, CreatedBy, CreatedOn,

StatusCode, StateCode, OwnerId)

Select NEWID(), Name, Description, 2, 256, FetchXml,

ColumnSetXml, LayoutXml, OwningBusinessUnit, ModifiedBy, getutcdate(), CreatedBy, getutcdate(),

StatusCode, StateCode, OwnerId from UserQueryBase where QueryType = 16 and ReturnedTypeCode = 2 and ParentQueryId is null

Go

Buildnummer en bestandsnamen voor deze update

Het buildnummer van de updatepakketten voor de volgende onderdelen is 5.0.9688.583:
 • De Microsoft Dynamics CRM 2011-server Release Candidate
 • De Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Microsoft Office Outlook
 • De Microsoft Dynamics CRM 2011-E-mail Router
Dit zijn de bestandsnamen voor de 32-bits versies van de updatepakketten:
 • CRM2011-Client-KB2461082-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2461082-LangID-i386.exe
Dit zijn de bestandsnamen voor de 64-bits versies van de updatepakketten:
 • CRM2011-Server-KB2461082-ENU-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2461082-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2461082-LangID-amd64.exe

Update-informatie

Automatische installatie
U kunt deze update automatisch installeren met behulp van Windows Update. U kunt Windows ook zodanig instellen dat aanbevolen updates automatisch worden geïnstalleerd. Hiermee kunnen niet-kritieke problemen worden opgelost en leert u uw computer beter gebruiken. Optionele updates worden niet automatisch gedownload of geïnstalleerd.

Voor meer informatie over de diverse updates die door Microsoft worden uitgebracht, raadpleegt u de volgende websites van Microsoft: Ga als volgt te werk als u deze update wilt installeren met behulp van Windows Update:
 1. Klik op Start en typ Update in het vak Zoekopdracht starten. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op Controleren op updates en wacht terwijl door Windows wordt gecontroleerd welke updates er voor uw computer beschikbaar zijn.
 3. Als u een bericht krijgt met de melding dat er belangrijke updates beschikbaar zijn of waarin u wordt gevraagd op belangrijke updates te controleren, kunt u de belangrijke updates die u wilt installeren weergeven en selecteren
 4. Klik in de lijst op de belangrijke updates voor meer informatie. Klik om het selectievakje in te schakelen voor updates die u wilt installeren en klik op OK.
 5. Klik op Updates installeren.
 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik vervolgens op Voltooien als dat nodig is. Typ het beheerderswachtwoord in als daarom wordt gevraagd. Bevestig als u daarom wordt gevraagd.
Handmatige installatie
Ga als volgt te werk bij het handmatig installeren van deze update:
 1. Bezoek de volgende website voor de Microsoft Update-catalogus:
 2. Typ 2461082 in het vak Zoeken en klik op Zoeken.
 3. Klik op Toevoegen om de update aan het mandje toe te voegen.
 4. Klik op Downloaden.
 5. Klik op Bladeren, geef de map op waarin u het te downloaden bestand wilt toevoegen en klik op OK.
 6. Klik op Doorgaan en klik vervolgens op Ik ga akkoord om de voorwaarden van de Microsoft-softwarelicentie te accepteren.
 7. Wanneer de update is gedownload naar de door u opgegeven locatie, klikt u op Sluiten.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus:
323166 Updates met stuurprogramma's en hotfixes downloaden via de Windows Update-catalogus

Aanvullende informatie over de installatie

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, verwijdert u de tijdelijke bestanden in Windows Internet Explorer. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik in het menu Extra op Internetopties.
 3. Voer een van de volgende methoden uit die hoort bij de versie van Internet Explorer die u gebruikt:
  • In Internet Explorer 7 klikt u in het gedeelte Browsegeschiedenis op Verwijderen. Klik vervolgens in het gedeelte Tijdelijke Internet-bestanden op Verwijderen en klik op Ja.
  • In Internet Explorer 6 klikt u in het gedeelte Tijdelijke Internet-bestanden op Bestanden verwijderen en klikt u vervolgens op OK.

Vereisten

Voor het toepassen van deze update moet Microsoft Dynamics CRM 2011 zijn geïnstalleerd.

De volgende update voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is geen vereiste om deze update te kunnen installeren:
2461082 Er is een update beschikbaar voor Microsoft Dynamics CRM 2011

Computer opnieuw opstarten

Start de computer na installatie van de update desgevraagd opnieuw op.

Voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Voor meer informatie over terminologie voor hotfixes en updatepakketten voor Microsoft Business Solutions CRM-software, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

887283 Naamgevingsstandaarden voor hotfixes en updatepakketten voor Microsoft Business Solutions CRM-software

Informatie over verwijderen

Met deze update wordt een nieuwe basislijn vastgelegd voor Microsoft Dynamics CRM 2011 CRM. Deze update kan niet worden verwijderd. U moet een back-up maken van uw databases voordat u deze update installeert.

Problemen die met deze update worden opgelost

Deze update bevat correcties en wijzigingen die tussen de de RC-builds en de nieuwe basislijn-build zijn geïmplementeerd.