INFO: Beschadigde Normal.dot veroorzaakt fouten bij het automatiseren van Word


Samenvatting


Een of meer ongeldige Normal.dot-sjabloonbestanden veroorzaken een van de volgende fouten bij een out-of-process-automatiseringsclient:
HRESULT: 0x8001010A
VB-fout: -2147417846
"Het berichtenfilter heeft aangegeven dat de toepassing bezet is"
HRESULT: 0x800A175D
VB-fout: 5981
"De opslagruimte voor macro's kan niet worden geopend"
HRESULT: 0x800A142D
VB-fout: 5165
"Het bestaande [vierkant] kan niet worden geopend"

Meer informatie


Het sjabloonbestand Normal.dot dat wordt gebruikt door Word is beschadigd. Als u een van de problemen tegenkomt die worden beschreven in de sectie Samenvatting, kunt u de sjabloon Normal.dot tijdelijk een andere naam geven om vast te stellen of het probleem hierdoor wordt veroorzaakt.

Als u de naam van de sjabloon Normal.dot wijzigt, wordt voor diverse opties de standaardinstelling hersteld. Dit geldt onder andere voor aangepaste opmaakprofielen, aangepaste werkbalken, macro's en AutoTekst-fragmenten. Het is verstandig om het bestand Normal.dot een andere naam te geven en het niet te verwijderen. U kunt de instellingen dan gemakkelijk herstellen als blijkt dat de sjabloon niet beschadigd is.

Bij bepaalde typen installaties van Word worden meerdere geldige Normal.dot-bestanden gegenereerd, bijvoorbeeld als er meerdere versies van Word of meerdere gebruikersprofielen actief zijn op dezelfde computer. In deze situaties moet u alert zijn om te voorkomen dat u de naam van de verkeerde versie van Normal.dot wijzigt.

Ga als volgt te werk om de naam van het bestand Normal.dot te wijzigen:
 1. Sluit alle exemplaren van Word af en sluit ook WordMail af.
 2. Klik op Start op de taakbalk van Windows, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 3. Typ Normal.dot in het vak Naam.
 4. Selecteer in het vak Zoeken in de lokale vaste schijf (of de locatie van een andere gebruikerssjabloon als u Word uitvoert vanaf een netwerkserver).
 5. Klik op Nu zoeken om het bestand te zoeken.
 6. Klik met de rechtermuisknop op elk exemplaar van het bestand Normal.dot dat in het dialoogvenster Zoeken wordt weergegeven. Klik op Naam wijzigen in het snelmenu. Geef een nieuwe naam op voor het bestand, bijvoorbeeld OudNormal.dot of Normal-1.dot.
 7. Minimaliseer het dialoogvenster Zoeken.
 8. Start de automatiseringsclient opnieuw om Word te starten.

Als Word nu wel op de juiste wijze start, hebt u het probleem opgelost. In dat geval wordt het probleem veroorzaakt door een beschadigde sjabloon Normal.dot. U moet waarschijnlijk enkele instellingen wijzigen om uw favoriete opties te herstellen. Als het bestand Normal.dot waarvan u de naam hebt gewijzigd, aangepaste elementen bevat, zoals stijlen, macro's of AutoTekst- fragmenten die u niet gemakkelijk opnieuw kunt maken, kunt u deze kopiëren vanuit het oude bestand Normal.dot naar het nieuwe bestand Normal.dot. Hiervoor gebruikt u Beheer.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van Beheer, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Office-assistent.
 2. Typ Beheer gebruiken.
 3. Klik op Zoeken.
 4. Klik op Instellingen gebruiken van een ander document of andere sjabloon.

Als u werkbalkaanpassingen hebt opgeslagen in een aangepaste werkbalk, kunt u deze kopiëren met Beheer. Als u de aanpassingen echter hebt aangebracht in een van de ingebouwde werkbalken van Word, moet u deze helaas opnieuw aanbrengen nadat u de naam van de sjabloon hebt gewijzigd. Deze wijzigingen kunt u niet kopiëren met Beheer.

(c) Microsoft Corporation 1999. Alle rechten voorbehouden. Bijdragen: Chris Jensen, Microsoft Corporation.

Referenties


Voor meer informatie over de foutberichten klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

173547 Word: Foutbericht: Het document kan niet worden geopend
189439 Word97: Foutbericht in Word: 'Kan bestaand <vierkantje-symbool> niet openen'
224338 PRB: Fout 800A175D - De opslagruimte voor macro's kan niet worden geopend
246018 BUG: Automatiseringsfout 8001010A bij het automatiseren van Word 2000
272347 Office 98: Visual Basic-foutberichten wanneer u Office-programma of Visual Basic Editor start of een macro uitvoert