Een RBAC-rol toegewezen gebruiker wijzigt onbedoeld postbuseigenschappen die buiten het bereik rol beheren in een omgeving met Exchange Server 2010


Symptomen


Overweeg het volgende scenario:
  • U maakt een roltoewijzing management in een omgeving met Microsoft Exchange Server 2010.
  • U toewijzen de E-mailontvangers rol aan een rol toegewezen gebruiker.
  • U draagwijdte de van de functie toewijzen aan een organisatie-eenheid.
  • De rol toegewezen gebruiker probeert om eigenschappen voor postvak die buiten het bereik rol management met behulp van de cmdlet Set-CalendarProcessing te wijzigen.
In dit scenario kunt de rol toegewezen gebruiker onverwacht wijzigen de eigenschappen van het postvak is.

Oorzaak


Dit probleem treedt op omdat er geen controle van de scope rol op basis van Access Control RBAC () als de cmdlet Set-CalendarProcessing Exchange Server 2010 worden uitgevoerd.

Oplossing


Dit probleem oplossen door de volgende updatepakket te installeren:
2579150 Beschrijving van Update Rollup 4 voor Exchange Server 2010 servicepack 1

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie


Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over rollen gebaseerd toegangsbeheer:Voor meer informatie over beheer roltoewijzingen, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de cmdlet Set-CalendarProcessing :Voor meer informatie over de rol van de Geadresseerden , gaat u naar de volgende Microsoft-website: