U hebt niet de mogelijkheid om Windows 7 SP1 te downloaden als u via Windows Update controleert of er updates zijn

Van toepassing: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Symptomen


Als u via Windows Update controleert of er updates zijn, hebt u in bepaalde gevallen niet de mogelijkheid om Windows 7 Service Pack 1 (SP1) te downloaden.

Oorzaak


In bepaalde gevallen kan de installatie van Windows 7 SP1 mislukken. Om dit te voorkomen, wordt Windows 7 SP1 niet aangeboden via Windows Update als een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn op uw computer:
 • Windows SP1 al is geïnstalleerd of een voorlopige versie van Windows 7 SP1 is niet nog verwijderd.
 • U moet eerst een andere update installeren voordat Windows 7 SP1 wordt aangeboden.
 • Een programma op uw computer verhindert dat Windows 7 SP1 wordt geïnstalleerd.
 • Systeembestanden die nodig zijn om Windows 7 SP1 te installeren, ontbreken op uw computer.

Oplossing


U kunt dit probleem oplossen door de stappen in de onderstaande methoden te volgen, te beginnen met methode 1. Als het probleem niet wordt verholpen met methode 1, gaat u verder met methode 2.
 

Methode 1: Controleren of Windows 7 SP1 niet al is geïnstalleerd en of u geen voorlopige versie van Windows 7 SP1 hebt

Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start
  windows icon
  , klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Controleer de sectie Windows-versie:
  1. Als Service Pack 1 wordt vermeld, is Windows 7 SP1 al op uw computer geïnstalleerd.
  2. Als er een versienummer (bijvoorbeeld v.153 of v.720) achter Service Pack 1 wordt vermeld, is er een voorlopige versie van Windows 7 SP1 op uw computer geïnstalleerd. U moet deze verwijderen voordat de definitieve versie van SP1 via Windows Update wordt aangeboden. Zie voor meer informatie

   Windows 7 SP1 verwijderen.

Methode 2: Controleren of er updates beschikbaar zijn

Mogelijk moeten de updates 2454826, 2534366 en 2533552 op uw computer worden geïnstalleerd voordat Windows 7 SP1 via Windows Update wordt aangeboden.

Ga als volgt te werk om deze updates via Windows Update te installeren:
 1. Klik op Start
  windows icon
  , klik op Alle programma's en klik op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op Controleren op updates en wacht terwijl via Windows Update wordt gecontroleerd welke updates er voor uw computer beschikbaar zijn.
 3. Als er belangrijke updates worden weergegeven, klikt u op Updates installeren.
  Notice icon
  Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.
 4. Start nadat de installatie is voltooid de computer opnieuw op wanneer dat wordt gevraagd.
 5. Ga naar Windows Update om te controleren of Windows 7 SP1 nu wel wordt aangeboden.
U kunt update 2454826, 2534366 en 2533552 ook downloaden via het Microsoft Downloadcentrum. Klik voor meer informatie over deze updates en over het installeren van deze updates op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2534366 Windows 7 SP1-installatie mislukt op een machine waarop alle taalpakketten zijn geïnstalleerd Fout 0xC0000009A
2533552 Er is een update beschikbaar waarmee foutbericht 0xC0000034 wordt voorkomen wanneer u probeert Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1 te installeren
2454826 Er is een update met nieuwe functies en prestatieverbeteringen beschikbaar voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Methode 3: Controleren of er geen incompatibele versie van SafeCentral op uw computer is geïnstalleerd

Windows SP1 wordt mogelijk niet weergegeven in Windows Update als bepaalde versies van SafeCentral op uw computer zijn geïnstalleerd. SafeCentral is een beveiligingsprogramma van SafeCentral, Inc.

Als u werkt met SafeCentral versie 2.9.0.0 of een eerdere versie moet u SafeCentral bijwerken voordat u Windows 7 SP1 kunt installeren.

Ga als volgt te werk om te controleren of SafeCentral is geïnstalleerd:
 1. Klik achtereenvolgens op Start
  windows icon
  , Configuratiescherm, Programma's en Programma's en onderdelen.
 2. Zoek in de lijst met programma's naar SafeCentral. Als SafeCentral 2.9.0.0 of een eerdere versie is geïnstalleerd, gaat u naar de website van
  SafeCentral voor meer informatie.

Methode 4: Controleren of u het geïntegreerde grafische stuurprogramma Igdkmd32.sys of Igdkmd64.sys van Intel hebt en of u het stuurprogramma hebt bijgewerkt

Windows 7 SP1 wordt niet weergegeven in Windows Update als u een van de volgende bestanden op uw computer hebt:
 • Igdkmd32.sys (32-bits), versie 8.15.10.2104 tot en met 8.15.10.2141
 • Igdkmd64.sys (64-bits), versie 8.15.10.2104 tot en met 8.15.10.2141
Van deze stuurprogramma's is bekend dat ze problemen veroorzaken met bepaalde toepassingen die gebruikmaken van D2D (Direct2D). Als u deze stuurprogramma's bijvoorbeeld samen met Windows Live Mail gebruikt, kan Windows Live Mail onder bepaalde omstandigheden onverwacht worden beëindigd.

Ga als volgt te werk om te controleren of er een Intel Integrated Graphics-stuurprogramma aanwezig is en wat de versie van dit stuurprogramma is:
 1. Start het diagnostisch hulpprogramma voor DirectX. Klik hiertoe op Start
  windows icon
  , typ dxdiag in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk op Enter.
 2. Open het tabblad Beeldscherm.
 3. Noteer de naam en de versie van het stuurprogramma.
 4. Als u het Intel Integrated Graphics-stuurprogramma hebt met een versienummer van 8.15.10.2104 tot en met 8.15.10.2141, gaat u naar de website van de fabrikant om te controleren of er een nieuw stuurprogramma beschikbaar is.
U kunt update 2454826 ook downloaden via het Microsoft Downloadcentrum. Met deze update worden prestatie- en functieverbeteringen doorgevoerd die van belang kunnen zijn voor de oplossing van dit probleem. Klik voor meer informatie over deze update en over het installeren van deze update op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2454826 Er is een update met nieuwe functies en prestatieverbeteringen beschikbaar voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Methode 5: Controleren of u niet vLite hebt gebruikt om uw installatie van Windows 7 aan te passen

vLite is een programma van derden dat wordt gebruikt om een installatie van Windows 7 aan te passen. Van vLite is bekend dat het bepaalde Windows-onderdelen verwijdert. Als u vLite hebt gebruikt om uw installatie van Windows 7 aan te passen, wordt in Windows Update niet de mogelijkheid aangeboden om Windows 7 SP1 te installeren.

Zie het onderwerp
Waarom krijg ik een foutbericht dat onderdelen ontbreken bij de installatie van SP1 voor Windows 7.

Zie Informatie over het installeren van Windows 7 Service Pack 1 (SP1) voor meer informatie over het verkrijgen van een zelfstandige versie van Windows 7 SP1.

Stappen om het vLite-probleem te omzeilen

Als u alle stappen in dit artikel hebt doorlopen en Windows 7 SP1 nog steeds niet wordt aangeboden via Windows Update, kunt u het vLite-probleem omzeilen door Windows 7 SP1 te installeren via het
Microsoft Downloadcentrum.

Belangrijk De aanbevolen methode om Windows 7 SP1 te installeren, is via Windows Update. Zie voor meer informatie over het installeren van Windows 7 SP1 via Windows Update het onderwerp
Installeer SP1 voor Windows 7. Als u besluit het probleem te omzeilen door het servicepack via het Microsoft Downloadcentrum te installeren, moet u bepaalde stappen uitvoeren voordat u Windows 7 Service Pack 1 via het Microsoft Downloadcentrum installeert. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
2505743 Stappen die u moet uitvoeren voordat u Windows 7 Service Pack 1 via het Microsoft Downloadcentrum installeert

Belangrijk Als u de stappen in Knowledge Base-artikel 2505743 niet uitvoert, kunnen er problemen optreden bij het installeren van het servicepack via het Microsoft Downloadcentrum.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestatie of de betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie. 

Methode 6: Windows 7 SP1 downloaden via het Microsoft Downloadcentrum

Als u alle bovenstaande methoden hebt geprobeerd en Windows 7 SP1 nog steeds niet wordt aangeboden via Windows Update, downloadt u Windows 7 SP1 via het Microsoft Downloadcentrum: