FIX: "Er zijn meerdere hoofdelementen" Fout bij het exporteren van de bindingen van de locatie ontvangen in BizTalk Server Administration Console

Van toepassing: BizTalk Server Branch 2010BizTalk Server Developer 2010BizTalk Server Enterprise 2010

Symptomen


Neem het volgende scenario:
  • U hebt een computer met Microsoft BizTalk Server 2009 of BizTalk Server 2010.
  • U kunt de volgende configuratiegegevens voor ondersteuning van Windows Communication Foundation (WCF) toevoegen aan het element < serviceBehaviors > in het bestand Machine.config:
    <behavior name="WindowsAuthenticationBehavior"> <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/> <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/> <serviceCredentials> <windowsAuthentication includeWindowsGroups="true" allowAnonymousLogons="false"/> </serviceCredentials> <serviceAuthorization principalPermissionMode="UseWindowsGroups"/> </behavior>
    Opmerking Het Machine.config-bestand wordt opgeslagen in de volgende map:
    %Systemdrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\
  • U maakt een WCF gebaseerde locatie ontvangt in een BizTalk-toepassing.
  • U probeert de bindingen van de locatie ontvangen in BizTalk Server 2009 of BizTalk Server 2010 Administration Console exporteren.
In dit scenario mislukt het exporteren en u ontvangt een foutbericht met de volgende strekking weergegeven:
Er zijn meerdere hoofdelementen. Regel 1, positie 49. (System.Xml)
Nadat u dit foutbericht weergegeven wordt als u de configuratiegegevens in het element < serviceBehaviors > verwijderen, de uitvoer nog steeds in gebreke blijft extra exportbewerkingen.

Oorzaak


Dit probleem treedt op vanwege een fout in de WCF-gebaseerde adapter.

Oplossing


Cumulatieve update informatie

BizTalk Server 2010voor meer informatie over het verkrijgen van het cumulatieve updatepakket klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2497789 Cumulatieve updatepakket 1 voor de BizTalk-2010
BizTalk Server 2009 De hotfix om dit probleem is opgenomen in de cumulatieve updatepakket 2 voor BizTalk Server 2009. Voor meer informatie over het verkrijgen van het cumulatieve updatepakket, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2497794 Cumulatieve updatepakket 2 voor BizTalk Server 2009

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie


Voor meer informatie over hotfixes voor BizTalk Server klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informatie over hotfixes voor BizTalk Server