Wanneer u Terminal Services op toepassings server modus inschakelt, werken sommige Programma's mogelijk niet meer


Dit artikel is van toepassing op Windows 2000. Ondersteuning voor Windows 2000 is beëindigd op 13 juli 2010. Het centrum voor oplossingen voor de beëindiging van ondersteuning voor Windows 2000 kan een beginpunt vormen bij het bepalen van uw strategie voor de migratie van Windows 2000. Ga voor meer informatie naar Microsoft Ondersteuning-levenscyclusbeleid.

Samenvatting


Twee methoden voor het in-of uitschakelen van de Terminal Services-modus hebben nadelige gevolgen voor de Programma's die worden uitgevoerd op een Terminal Services-server. De eerste methode is door te schakelen tussen de modus voor extern beheer en de toepassings server modus. De tweede is door het onderdeel Terminal Services uit te schakelen of te verwijderen. Beide methoden kunnen ertoe leiden dat sommige Programma's niet beginnen of niet werken zoals bedoeld. In dit artikel vindt u informatie over de manier waarop u Programma's installeert op een server met de rol van Terminal Server.

Meer informatie


Plan uw omgeving zorgvuldig. Nadat u ervoor hebt gekozen om Terminal Services te installeren, moet u de modus kiezen waarin Terminal Services worden gebruikt.

Terminal Services-modi

De modus voor extern beheer is ontworpen voor gebruik van de Terminal Services-client als een beheerprogramma. Hiermee kunt u een verbinding met lage bandbreedte gebruiken om serverbeheertaken uit te voeren. Dit heeft geen invloed op de prestaties van Microsoft back Soft back-upservices of services. Dit kan echter slechts twee verbindingen met een server tot stand hebben via Remote Desktop Protocol (RDP). U kunt op elk gewenst moment Terminal Services toevoegen in de modus voor extern beheer, maar u wordt aangeraden Terminal Services te installeren wanneer u de server bouwt. De modus toepassings server is bedoeld voor Programma's voor eindgebruikers. Als u de modus toepassings server kiest, worden extra objecten die nodig zijn voor het beheren van meerdere gebruikers tegelijk uitgevoerd. Dit is van invloed op de prestaties van de Office-Programma's of-services. Er gelden geen beperkingen voor de verbinding. U dient echter licenties te kopen en de Terminal Services Licensing-service uit te voeren om verbinding te maken met een Terminal Services-server. Als u een groot aantal gebruikers ondersteunt in de modus toepassings server, raden we u aan dat de server een speciale Terminal Server is die geen extra taken uitvoert. Hoewel andere services tegelijk kunnen worden uitgevoerd, kan dit van invloed zijn op de algehele systeemprestaties.

Modi wijzigen

Nadat u de modus van de bewerking hebt gekozen, werkt het wijzigen of uitschakelen van de Terminal Services-modus mogelijk dat Programma's niet werken zoals verwacht. Als dit probleem zich voordoet, moet u de Programma's opnieuw installeren. Opmerking Als u de toegang tot servers wilt verhinderen via RDP, wijzigt of verwijdert u machtigingen in de RDP-TCP-eigenschappen, die zich bevinden in het configuratieprogramma voor Terminal Services. Als u in de modus voor extern beheer van Terminal Services kiest, is het niet mogelijk om speciaal programma te installeren of te configureren. Als u ervoor kiest om Terminal Services te installeren in de modus toepassings server, is het installeren van Programma's een beetje verschillend. Wijzigingen in het besturingssysteem om toegang voor meerdere gebruikers in te schakelen achter de GEBRUIKERSINTERFACE. U wordt geadviseerd om de rol van Terminal Services te installeren voordat u Programma's installeert die u beschikbaar wilt stellen met behulp van Terminal Services. Als u de rol van Terminal Services installeert nadat u een programma hebt geïnstalleerd, werkt het programma mogelijk niet correct in een omgeving met meerdere gebruikers. In dit scenario kunt u dit probleem oplossen door het programma te verwijderen en opnieuw te installeren. U moet een Terminal Services-server in de installatiemodus voor het installeren of verwijderen van Programma's op de server plaatsen. Met het hulpprogramma Software in het Configuratiescherm of met behulp van de installatietoepassing op het onderdeel Terminal server in het Configuratiescherm kunt u een Terminal Services-server in de installatiemodus plaatsen.Opmerking De installatietoepassing op het hulpprogramma Terminal Server is beschikbaar wanneer u de functie Terminal Services installeert. Wanneer de installatie is voltooid, wordt de Terminal Server-server via de installatietoepassing voor het hulpprogramma Terminal server overgeschakeld naar de uitvoermodus. U kunt ook de opdracht gebruiker wijzigen gebruiken om een Terminal Server-server over te schakelen naar de modus installeren. Voer de volgende stappen uit als u een Terminal Services-server wilt omzetten in de installatiemodus.Opmerking Als u de huidige modus op de Terminal Server-server wilt bepalen, voert u de opdracht change user/query opnieuw uit bij de opdrachtprompt.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ cmdin het vak openen en klik vervolgens op OK.
 3. Typ bij de opdrachtprompt change user/installen druk op ENTER. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Gebruikerssessie is klaar om toepassingen te installeren.
 4. Typ Exiten druk vervolgens op ENTER.
 5. De gewenste Programma's toevoegen of verwijderen.
Ga als volgt te werk als u wilt overstappen op een Terminal Services-server en de uitvoermodus:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ cmdin het vak openen en klik vervolgens op OK.
 3. Typ bij de opdrachtprompt change user/iexecutesen druk op ENTER. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Gebruikerssessie is klaar om toepassingen te installeren.
 4. Typ exit en druk vervolgens op ENTER.
Wanneer u Programma's installeert in de installatiemodus, worden alle registervermeldingen bijgehouden en worden de HKEY_CURRENT_USER gegevens in hoofdzaak geschreven naar de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install
Wanneer u klaar bent met het installeren van het programma, kunt u door op Voltooien te klikken of door op change user/executete klikken, het systeem gaat terug naar de uitvoermodus. De registerinformatie die tijdens de installatie naar het HKEY_CURRENT_USER registeronderdeel is geschreven, wordt voor elke gebruiker weggeschreven naar het HKEY_CURRENT_USER registeronderdeel. Als u een programma hebt geïnstalleerd voordat u de functie voor Terminal Services hebt toegevoegd, is het systeem niet ' ' bezig ' naar de register schrijfbewerkingen van de installatie en werden registervermeldingen niet naar de juiste Gebruikersregister sleutels geschreven. Daarom moet u het programma opnieuw installeren in de installatiemodus voor het programma goed werken.

Verwijzingen


Als u meer wilt weten over het gebruik van de opdracht gebruiker wijzigen om te schakelen naar de installatiemodus in Windows 2000 Terminal Services, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
320185 De opdracht gebruiker wijzigen gebruiken om te schakelen naar de installatiemodus in Windows 2000 Terminal Services