De correctieposten zijn niet gegroepeerd in het maandelijkse rapport of kwartaalbericht zoals verwacht wanneer u afdrukken en exporteren van de posten in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Italiaans (it).

Symptomen


Wanneer u afdrukken correctieposten die zijn gerelateerd aan de goederen (geen service) in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV de rapporten exporteren en de bestanden niet zijn gegroepeerd in het maandelijkse rapport of kwartaalbericht zoals verwacht.
Dit probleem treedt op in de volgende producten:
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de trigger OnAfterGetRecord in de Intrastat-dagboekregel in het rapport (501) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...    SupplUnits := "Intrastat Jnl. Line".Quantity;

  // Delete the following lines.
  { "Intra - form Buffer".RESET;
  IF "Intra - form Buffer".GET(
  "Intrastat Jnl. Line"."VAT Registration No.","Intrastat Jnl. Line"."Transaction Type",
  "Intrastat Jnl. Line"."Tariff No.","Intrastat Jnl. Line"."Group Code","Intrastat Jnl. Line"."Transport Method",
  "Intrastat Jnl. Line"."Transaction Specification",CountryOriginCode,"Intrastat Jnl. Line".Area,
  "Intrastat Jnl. Line"."Corrective entry")
  THEN BEGIN
  "Intra - form Buffer".Amount := "Intra - form Buffer".Amount + "Intrastat Jnl. Line".Amount;
  "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" := "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" +
  "Intrastat Jnl. Line"."Source Currency Amount";
  "Intra - form Buffer"."Total Weight" := "Intra - form Buffer"."Total Weight" + "Intrastat Jnl. Line"."Total Weight";
  "Intra - form Buffer"."Statistical Value" := "Intra - form Buffer"."Statistical Value" +
  "Intrastat Jnl. Line"."Statistical Value";
  "Intra - form Buffer".Quantity := "Intra - form Buffer".Quantity + SupplUnits;
  "Intra - form Buffer".MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  "Intra - form Buffer".TRANSFERFIELDS("Intrastat Jnl. Line");
  "Intra - form Buffer"."Country of Origin Code" := CountryOriginCode;
  "Intra - form Buffer".Quantity := SupplUnits;
  "Intra - form Buffer"."No." := 0;
  "Intra - form Buffer"."User ID" := USERID;
  "Intra - form Buffer".INSERT;
  END; }
  // End of the deleted lines.

  END ELSE BEGIN // Corrective Entry
  ...
  Nieuwe code 1
  ... SupplUnits := "Intrastat Jnl. Line".Quantity;

  END ELSE BEGIN // Corrective Entry
  ...
  Bestaande code 2
  ...    LineNo := LineNo +1;

  // Delete the following lines.
  "Intra - form Buffer".TRANSFERFIELDS("Intrastat Jnl. Line");
  "Intra - form Buffer"."Country of Origin Code" := CountryOriginCode;
  "Intra - form Buffer".Quantity := SupplUnits;
  "Intra - form Buffer"."User ID" := USERID;
  "Intra - form Buffer"."No." := LineNo;
  "Intra - form Buffer".INSERT;
  END
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...
  Vervangende code 2
  ...   LineNo := LineNo +1;

  // Add the following lines.
  END;
  GroupIntraJnlLineIntoBuffer;
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 2. In het rapport (501), klikt u op weergave in het menu, in de C/AL Globals, met de volgende functie toe te voegen op het tabblad functie: GroupIntraJnlLineIntoBuffer. Vervolgens de code toevoegen in de gemaakte GroupIntraJnlLineIntoBuffer functie als volgt:
  "Intra - form Buffer".RESET;IF "Intra - form Buffer".GET(
  "Intrastat Jnl. Line"."VAT Registration No.","Intrastat Jnl. Line"."Transaction Type",
  "Intrastat Jnl. Line"."Tariff No.","Intrastat Jnl. Line"."Group Code","Intrastat Jnl. Line"."Transport Method",
  "Intrastat Jnl. Line"."Transaction Specification",CountryOriginCode,"Intrastat Jnl. Line".Area,
  "Intrastat Jnl. Line"."Corrective entry",0,"Intrastat Jnl. Line"."Service Tariff No.")
  THEN BEGIN
  "Intra - form Buffer".Amount := "Intra - form Buffer".Amount + "Intrastat Jnl. Line".Amount;
  "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" := "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" +
  "Intrastat Jnl. Line"."Source Currency Amount";
  "Intra - form Buffer"."Total Weight" := "Intra - form Buffer"."Total Weight" + "Intrastat Jnl. Line"."Total Weight";
  "Intra - form Buffer"."Statistical Value" := "Intra - form Buffer"."Statistical Value" +
  "Intrastat Jnl. Line"."Statistical Value";
  "Intra - form Buffer".Quantity := "Intra - form Buffer".Quantity + SupplUnits;
  "Intra - form Buffer".MODIFY;
  END ELSE BEGIN
  "Intra - form Buffer".TRANSFERFIELDS("Intrastat Jnl. Line");
  "Intra - form Buffer"."Country of Origin Code" := CountryOriginCode;
  "Intra - form Buffer".Quantity := SupplUnits;
  "Intra - form Buffer"."No." := 0;
  "Intra - form Buffer"."User ID" := USERID;
  "Intra - form Buffer".INSERT;
  END;

 3. De code in de trigger OnAfterGetRecord in de Intrastat-dagboekregel in het rapport (593) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...   SupplUnits := "Intrastat Jnl. Line".Quantity;

  // Delete the following lines.
  {"Intra - form Buffer".RESET;
  IF "Intra - form Buffer".GET("Intrastat Jnl. Line"."VAT Registration No.",
  "Intrastat Jnl. Line"."Transaction Type", "Intrastat Jnl. Line"."Tariff No.",
  "Intrastat Jnl. Line"."Group Code", "Intrastat Jnl. Line"."Transport Method",
  "Intrastat Jnl. Line"."Transaction Specification", CountryOriginCode,
  "Intrastat Jnl. Line".Area,"Intrastat Jnl. Line"."Corrective entry")
  THEN BEGIN
  //"Intra - form Buffer".Amount := "Intra - form Buffer".Amount + "Intrastat Jnl. Line".Amount;//old line
  "Intra - form Buffer".Amount := "Intra - form Buffer".Amount + ROUND("Intrastat Jnl. Line".Amount,1);//new line
  "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" := "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" +
  "Intrastat Jnl. Line"."Source Currency Amount";
  "Intra - form Buffer"."Total Weight" := "Intra - form Buffer"."Total Weight" + "Intrastat Jnl. Line"."Total Weight";
  "Intra - form Buffer"."Statistical Value" := "Intra - form Buffer"."Statistical Value" +
  //"Intrastat Jnl. Line"."Statistical Value"; //old line
  ROUND("Intrastat Jnl. Line"."Statistical Value",1); //new line
  "Intra - form Buffer".Quantity := "Intra - form Buffer".Quantity + SupplUnits;
  "Intra - form Buffer".MODIFY;
  //TotalAmount += ABS(ROUND(Amount,1));//old line
  TotalAmount += ROUND(Amount,1); //new line
  END ELSE BEGIN
  "Intra - form Buffer".TRANSFERFIELDS("Intrastat Jnl. Line");
  "Intra - form Buffer".Amount := ROUND("Intra - form Buffer".Amount,1);//new line
  "Intra - form Buffer"."Statistical Value" := ROUND("Intra - form Buffer"."Statistical Value",1); //new line
  "Intra - form Buffer"."Country of Origin Code" := CountryOriginCode;
  "Intra - form Buffer".Quantity := SupplUnits;
  "Intra - form Buffer"."User ID" := USERID;
  "Intra - form Buffer"."No." := 0;
  "Intra - form Buffer".INSERT;
  //TotalAmount += ABS(ROUND(Amount,1));//old line
  TotalAmount += ROUND(Amount,1); //new line
  TotalRecords += 1;
  END;}
  // End of the deleted lines.

  END ELSE BEGIN //Corrective E ntry
  IF STRLEN("Reference Period") <> 4 THEN
  ...
  Nieuwe code 1
  ...   SupplUnits := "Intrastat Jnl. Line".Quantity;
  END ELSE BEGIN //Corrective Entry
  IF STRLEN("Reference Period") <> 4 THEN
  ...
  Bestaande code 2
  ...   CheckCorrectiveStatPeriod;

  // Delete the following lines.
  "Intra - form Buffer".TRANSFERFIELDS("Intrastat Jnl. Line");
  "Intra - form Buffer".Amount := ROUND("Intra - form Buffer".Amount,1);//new line
  "Intra - form Buffer"."Statistical Value" := ROUND("Intra - form Buffer"."Statistical Value",1);
  "Intra - form Buffer"."User ID" := USERID;
  "Intra - form Buffer".INSERT;
  TotalAmount += ROUND(Amount,1);
  TotalRecords += 1;
  OldReferencePeriod := "Reference Period";
  //END
  // End of the deleted lines.

  END;
  ...
  Vervangende code 2
  ...  CheckCorrectiveStatPeriod;

  // Add the following lines.
  END;
  GroupIntraJnlLineIntoBuffer;
  // End of the added lines.

  END;
  ...
 4. In het rapport (593), klikt u op weergave in het menu, in de C/AL Globals, met de volgende functie toe te voegen op het tabblad functie: GroupIntraJnlLineIntoBuffer. Vervolgens de code toevoegen in de gemaakte GroupIntraJnlLineIntoBuffer functie als volgt:
  "Intra - form Buffer".RESET;IF "Intra - form Buffer".GET("Intrastat Jnl. Line"."VAT Registration No.",
  "Intrastat Jnl. Line"."Transaction Type", "Intrastat Jnl. Line"."Tariff No.",
  "Intrastat Jnl. Line"."Group Code", "Intrastat Jnl. Line"."Transport Method",
  "Intrastat Jnl. Line"."Transaction Specification", CountryOriginCode,
  "Intrastat Jnl. Line".Area,"Intrastat Jnl. Line"."Corrective entry",0,"Intrastat Jnl. Line"."Service Tariff No.")
  THEN BEGIN
  "Intra - form Buffer".Amount := "Intra - form Buffer".Amount + ROUND("Intrastat Jnl. Line".Amount,1);
  "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" := "Intra - form Buffer"."Source Currency Amount" +
  "Intrastat Jnl. Line"."Source Currency Amount";
  "Intra - form Buffer"."Total Weight" := "Intra - form Buffer"."Total Weight" + "Intrastat Jnl. Line"."Total Weight";
  "Intra - form Buffer"."Statistical Value" := "Intra - form Buffer"."Statistical Value" +
  ROUND("Intrastat Jnl. Line"."Statistical Value",1);
  "Intra - form Buffer".Quantity := "Intra - form Buffer".Quantity + SupplUnits;
  "Intra - form Buffer".MODIFY;
  TotalAmount +=ROUND("Intrastat Jnl. Line".Amount,1);
  END ELSE BEGIN
  "Intra - form Buffer".TRANSFERFIELDS("Intrastat Jnl. Line");
  "Intra - form Buffer"."Country of Origin Code" := CountryOriginCode;
  "Intra - form Buffer".Amount := ROUND("Intra - form Buffer".Amount,1);
  "Intra - form Buffer"."Statistical Value" := ROUND("Intra - form Buffer"."Statistical Value",1);
  "Intra - form Buffer".Quantity := SupplUnits;
  "Intra - form Buffer"."User ID" := USERID;
  "Intra - form Buffer"."No." := 0;
  "Intra - form Buffer".INSERT;
  TotalAmount += ROUND("Intrastat Jnl. Line".Amount,1);
  TotalRecords += 1;
  END;


Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)


Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties


VSTF DynamicsNAV SE: 237988, 237989
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.