Dimensie-foutbericht wanneer u probeert een chequetransactie te boeken voor een klant in de Griekse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of in de Griekse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Grieks (gr).

Symptomen


Stel u een cheque voor een klant met behulp van de verplichte dimensie-instelling in de Griekse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of in de Griekse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1). Wanneer u de chequetransactie voor de cheque boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Een dimensie in Fin. Journal Line journaal lijn 1, dagboek lijn 2, dagboek regel 3 heeft een fout veroorzaakt. Dimensie waarde Code Value_Code dimensie selecteren voor de dimensie Code Dimension_Code voor klant Customer_Number.

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de functie PostChequeTransactionDocument in de codeunit CPN Management (17060) als volgt wijzigen:
  Een algemene variabele als volgt maken:
  • Naam: DocDim
  • Gegevenstype: Record (357)

  Bestaande code 1
  ... DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Nieuwe code 1
  ...  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Bestaande code 2
  ...         ChequeTransactionLine."Payment Type");

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Vervangende code 2
  ...         ChequeTransactionLine."Payment Type");

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Bestaande code 3
  ... END;

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Vervangende code 3
  ...  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Bestaande code 4
  ... DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Vervangende code 4
  ...  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"Cheque Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",

  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
 2. De code in de functie PostPNTransactionDocument in de codeunit CPN Management (17060) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ... END;

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Nieuwe code 1
  ...   END;

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Bestaande code 2
  ...         PNTransactionLine."Payment Type");

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Vervangende code 2
  ...         PNTransactionLine."Payment Type");

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Bestaande code 3
  ... END;

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Vervangende code 3
  ... END;

  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Bestaande code 4
  ... DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Delete the following line.
  6, // EMPTY
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...
  Vervangende code 4
  ...  DimManagement.GetDocDim(DATABASE::"PN Transaction Header",
  // Add the following line.
  DocDim."Document Type"::" ",
  "Document No.",
  "Line No.",
  '',
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
 • De Griekse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • De Griekse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties


VSTF DynamicsNAV SE: 263878
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.