FIX: De tracking-opties onder "Gebeurtenissen bijhouden" zijn geselecteerd onverwacht afgesloten wanneer u een BizTalk-situatie wordt gemaakt of bijgewerkt op de BizTalk Server

Van toepassing: BizTalk Server Branch 2010BizTalk Server Developer 2010BizTalk Server Enterprise 2010

Symptomen


Houd rekening met de volgende scenario's in Microsoft BizTalk Server:
  • U kunt een BizTalk-toepassing in BizTalk Server importeren met behulp van een MSI-bestand. Het MSI-bestand bevat een BizTalk-situatie dat geen tracking-opties geconfigureerd heeft.
  • Hebt u een BizTalk-situatie met de opties die zijn geconfigureerd voor het bijhouden. U importeert een bestand binding TrackingOption = "Geen" voor het bijwerken van de situatie.
In elk van deze scenario's worden de tracking-opties onder gebeurtenissen bijhouden onverwacht geselecteerd nadat de BizTalk orchestration wordt gemaakt of bijgewerkt.

Oplossing


Cumulatieve update informatie

Voor BizTalk Server 2009

De correctie voor dit probleem werd voor het eerst uitgebracht in de cumulatieve Update 3. Voor meer informatie over het verkrijgen van dit cumulatieve updatepakket voor BizTalk Server 2009, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2557149 Cumulatieve updatepakket 3 voor BizTalk Server 2009

Voor BizTalk Server 2010

De hotfix die lost dit probleem is opgenomen in de cumulatieve updatepakket 2 voor BizTalk Server 2010.For meer informatie over het verkrijgen van het cumulatieve updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2573000 Cumulatieve updatepakket 2 voor BizTalk Server 2010

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie


Ga naar de volgende website van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie over het gebruik van de console Beheer van BizTalk Server bijhouden voor een orchestration configureren:Ga naar de volgende MSDN-website voor meer informatie over de controleopties voor een orchestration bericht:Voor meer informatie over hotfixes voor BizTalk Server klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informatie over hotfixes voor BizTalk Server