'Kogelvrije fout 9800 programming' bij het uitvoeren van het proces in gebruik vastleggen (41.460.00) in Microsoft Dynamics SL


Symptomen


Neem het volgende scenario in de aanvulling van voorraad in Microsoft Dynamics SL-2011:
  • U maakt een verkooporder met een type TR op het scherm Verkooporders (40.100.00) .
  • U kunt de transferorder verwerken totdat deze is voltooid en u de afdrukken Verkoopdagboek (40.690.00) .
  • U laat de resulterende voorraad overdrachtsbatch op het scherm Vrij IN Batches (10.400.00) .
  • U voert het Proces gebruik vastleggen (41.460.00) in aanvullen van de voorraad.
Wanneer u dit doet, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Programming Kogelvrije fout 9800 - "de cursor % heeft % kolommen is gekoppeld. Deze moet groter zijn dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 256. "

Oplossing


Informatie over de hotfix voor Microsoft Dynamics SL

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende Microsoft Dynamics SL Service Pack waarin deze hotfix zoals opgegeven in de sectie 'Status' in dit artikel.

Klik op de link 'weergeven en aanvragen hotfix downloads' aan het begin van dit artikel kunt u de hotfix voor dit probleem.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. U maakt een afzonderlijk serviceverzoek indienen, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.


Microsoft Dynamics SL-2011
Gewijzigde bestandenDatumBestandsversie
4146000.exe10 - Aug-20118.00.20810.01

Informatie over de installatie

Deze hotfix installeren door de installatie-instructies die zijn opgenomen in de hotfix downloaden.

Vereisten

Zie de installatie-instructies die zijn opgenomen in de hotfix downloaden voor meer informatie over de vereisten voor deze hotfix is opgenomen.

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd, de computer opnieuw opstarten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Dit probleem is gerapporteerd als nummer 22030.

Meer informatie


Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven