Het systeem heeft niet de pagina weer op 0 ingesteld voor het nieuwe boekjaar, wanneer u het rapport 'Btw registreren – afdrukken' (12120) in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV uitvoert

Van toepassing: Dynamics NAV 2009Microsoft Dynamics NAV 5.0

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Italiaans (it).

Symptomen


Wanneer u het rapport 'Btw registreren – afdrukken' (12120) in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV uitvoert, het systeem heeft niet de pagina weer op 0 ingesteld voor het nieuwe boekjaar. Dit probleem treedt op in de volgende producten:
  • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • De Italiaanse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009
  • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
  • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
  • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
Dit probleem op te lossen moet u de code in Data Item nummer 2 in de lijst 'Btw registreren – afdrukken' (12120) als volgt wijzigen:

Bestaande code

...AccPeriod.SETRANGE("New Fiscal Year",TRUE);
AccPeriod.SETFILTER("Starting Date",'<=%1',StartingDate);
AccPeriod.FIND('+');

// Delete the following lines.
IF AccPeriod."Starting Date" = StartingDate THEN
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := 0;
// End of the lines.

IF PrintingType = PrintingType::Reprint THEN BEGIN
ReprintInfo.GET(ReprintInfo.Report::"VAT Register - Print",StartingDate,EndingDate,Code);
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := ReprintInfo."Last Printed Page";
...

Nieuwe code

...AccPeriod.SETRANGE("New Fiscal Year",TRUE);
AccPeriod.SETFILTER("Starting Date",'<=%1',StartingDate);
AccPeriod.FIND('+');

// Add the following lines.
IF AccPeriod."Starting Date" = StartingDate THEN BEGIN
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := 0;
"Last Printed VAT Register Page" := 0;
END;
// End of the lines.

IF PrintingType = PrintingType::Reprint THEN BEGIN
ReprintInfo.GET(ReprintInfo.Report::"VAT Register - Print",StartingDate,EndingDate,Code);
VATRegister."Last Printed VAT Register Page" := ReprintInfo."Last Printed Page";
...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:
  • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • De Italiaanse versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009
  • De Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.