Problemen oplossen wanneer Windows 8.1, Windows 8 of Windows 7 vastloopt of crasht.

Van toepassing: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Samenvatting


Soms merkt u dat uw pc niet meer vlot reageert. Dit artikel bevat aanbevelingen om de mogelijke oorzaken voor dit probleem te helpen identificeren, en om te helpen bij het oplossen van dit probleem. Als de methoden in dit artikel het probleem niet oplossen, zoek dan naar meer hup van Microsoft Ondersteuning of de Microsoft Community met een specifiekere beschrijving van het probleem.

Oplossing


De eerste stap is bepalen wat voor soort probleem u hebt. Ten behoeve van dit artikel definiëren we vier gedragscategorieën voor pc's die niet langer reageren:

 • Vastlopen: de pc reageert niet meer als u een bepaalde reeks stappen uitvoert en u moet opnieuw starten om de pc te herstellen.
 • Willekeurig vastlopen: de pc reageert schijnbaar op willekeurige momenten niet meer en u moet opnieuw starten om de pc te herstellen.
 • Generiek bevriezen: de pc reageert niet meer gedurende een bepaalde periode en wordt daarna weer bruikbaar zonder dat u iets hebt gedaan. U hoeft de pc niet opnieuw te starten om deze weer te kunnen gebruiken. Dit gedrag lijkt invloed te hebben op alle toepassingen.
 • Bevriezen bij een enkele toepassing: de pc vertoont hetzelfde gedrag als bij generiek bevriezen, maar nu alleen bij het uitvoeren van een specifieke toepassing, zoals bij een game of bladeren door websites.

Problemen oplossen bij vastlopen


Bekijk in de volgende subcategorieën welke het meeste overeenkomt met wat gebeurt als uw pc vastloopt. Als de volgende begeleiding het probleem niet oplost, gebruik dan de richtlijnen onder Willekeurig vastlopen voor nadere aanbevelingen.

Bij het starten

De meest voorkomende oorzaken van vastlopen bij het starten zijn:

Bij het afsluiten

Vastlopen tijdens het afsluiten kan het gevolg zijn van defecte hardware, onjuiste stuurprogramma's of beschadigde Windows-onderdelen. U kunt dit probleem als volgt oplossen:

 1. Zoek naar bijgewerkte firmware en stuurprogramma's van de fabrikant van uw pc. Installeer beschikbare updates.
 2. Installeer alle aanbevolen updates voor Windows met Windows Update.
 3. Maak niet-essentiële hardware los, zoals USB-apparaten, om te zien of een verandering optreedt die kan duiden op een apparaatprobleem.
 4. Kijk of het probleem ook optreedt in de Veilige modus. Als dat niet het geval is, kan het probleem betrekking hebben op geïnstalleerde software. Verwijder software die u niet langer gebruikt.
 5. Zoeken naar malware

Soms kunt u een bericht zien dat iets het afsluiten van Windows verhindert. Zie voor meer informatie Een computer uitschakelen: veelgestelde vragen

Tijdens het installeren van Windows-updates

Zie het volgende artikel voor begeleiding als de computer vastloopt tijdens het installeren van Windows-updates: 

2700567 Windows Update loopt vast wanneer u updates installeert in Windows 8, Windows 7 of Windows Vista

Problemen oplossen met willekeurig vastlopen


Willekeurig vastlopen treedt vaak op als gevolg van schade aan de Windows-configuratie, defecte hardware, of malware. Maar omdat dit gedrag willekeurig optreedt, kan het moeilijk zijn om de juiste oorzaak te bepalen. Bekijk de volgende stappen om de oorzaak en de volgende werkwijze te helpen bepalen:

Problemen met de Windows-configuratie

Als het systeem willekeurig vastloopt, kan dat worden veroorzaakt door beschadigde systeembestanden, software-compatibiliteit, of beschadigde registerbestanden. Probeer elk van de volgende stappen om te controleren of het vastlopen door een van deze mogelijkheden wordt veroorzaakt.

Hardwareproblemen

Als Chkdsk actief is tijdens het opstarten van Windows, kan dat wijzen op een storing van de harde schijf. Raadpleeg het volgende Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
2854570 Check disk (Chkdsk) is actief tijdens het opstarten van Windows 8 of Windows 7

Houd er rekening mee dat het uitvoeren van Chkdsk erg lang kan duren. Bij grote harde schijven kan het een dag of langer duren.

Als Chkdsk een probleem vindt en oplost, kan dat betekenen dat de schijf defect is. In dat geval kunt u ook in de toekomst problemen verwachten. Als problemen herhaaldelijk gevonden worden of niet hersteld kunnen worden, overweeg dan om de harde schijf te vervangen. Neem eventueel contact op met de leverancier of fabrikant van de pc.

Willekeurig vastlopen kan ook worden veroorzaakt door andere defecte hardware. Neem contact op met de pc-fabrikant om beschikbare diagnostische programma's voor de hardware uit te voeren. Dat kan omvatten:

 • PC-diagnoseprogramma's die de integriteit van de pc-kernapparatuur testen, zoals de ventilator van de processor en het koelsysteem
 • Video- en schermdiagnoses
 • Extra diagnoses van de harde schijf

Als een van deze diagnostische tests een probleem aangeven, neem dit dan op met de fabrikant van uw pc.

Malware of antivirussoftware

Kwaadwillige software kan eveneens willekeurig vastlopen en andere prestatieproblemen in Windows veroorzaken. Zie dit artikel voor informatie over het opsporen en verwijderen van virussen: Hoe vind en verwijder ik een virus?

Tevens wordt aangeraden om een of meer online detectiehulpmiddelen uit te voeren van betrouwbare leveranciers van antivirussoftware als u vermoedt dat sprake is van een malware-infectie. Een voorbeeld hiervan is de Microsoft Safety Scanner.

Antivirussoftware kan soms bijdragen aan prestatieproblemen onder Windows. Dat komt met name voor als de antivirussoftware verouderd is, of als u meer dan een antivirusprogramma tegelijk laat draaien. Als u meer dan een antivirusoplossing hebt geïnstalleerd, verwijder deze dan op één na. Zoek naar en installeer updates voor de antivirussoftware. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:
Hoe verwijder ik antivirus- of antispyware-programma's?
Wat te doen als de antivirussoftware niet meer werkt

Problemen met generiek bevriezen oplossen


Generiek bevriezen duidt meestal op een soort prestatieprobleem als gevolg van slechte hardware of problemen met de manier waarop Windows is geconfigureerd, inclusief weinig geheugen of schijfruimte. Bekijk de volgende stappen om de oorzaak en de volgende werkwijze te helpen bepalen:

Problemen met een hardware-stuurprogramma

Windows bevriest regelmatig als er een probleem is met een belangrijk stuurprogramma op het systeem. Schermstuurprogramma's, Bluetooth-stuurprogramma's, netwerkstuurprogramma's en moederbordstuurprogramma's kunnen bijdragen aan het tijdelijk bevriezen van het systeem. 

Raadpleeg de site van de pc-fabrikant om er zeker van te zijn dat u over de nieuwste firmware voor uw pc beschikt, en dat u de nieuwste beschikbare stuurprogramma's gebruikt voor alle hardware in uw systeem.

Installeer alle aanbevolen Windows-updates. Dit zorgt ervoor dat u de meest verbeterde versie van Windows uitvoert.  

Slechte prestaties

Bevriezen kan deel uitmaken van een algemeen prestatieprobleem dat een trage computer veroorzaakt. In dat geval kunt u het probleem helpen oplossen door Windows te optimaliseren voor betere prestaties. Het oplossen van prestatieproblemen wordt niet in dit artikel behandeld, maar hier zijn een paar koppelingen die meer informatie bieden over basisoptimalisatie:

Windows 7:
Problemen met de prestaties van het Windows-systeem corrigeren op Windows-computers
Windows optimaliseren voor betere prestaties
De prestatie-probleemoplosser openen

Windows 8:
Hulp verkrijgen: prestaties en onderhoud

Bevriezen van enkele toepassing oplossen


Als de pc tijdelijk bevriest tijdens het gebruik van een bepaalde toepassing, ligt de oorzaak waarschijnlijk niet bij het onderliggende besturingssysteem maar is mogelijk sprake van een conflict met de bevriezende toepassing. U kunt een reeks stappen uitvoeren om het probleem op te lossen, afhankelijk van het type toepassing dat bevriest:

Stappen voor alle toepassingen

U moet er zeker van zijn dat u de stappen hebt gezet voor het oplossen van generiek bevriezen: 

 • Raadpleeg de site van de pc-fabrikant om er zeker van te zijn dat u over de nieuwste firmware voor uw pc beschikt, en dat u de nieuwste beschikbare stuurprogramma's gebruikt voor alle hardware in uw systeem.
 • Installeer alle aanbevolen Windows-updates.
 • Probeer Windows te optimaliseren voor betere prestaties. (Zie de koppelingen in de bovenstaande sectie voor details.)

  Als deze stappen het probleem niet oplossen, ga dan verder met deze aanvullende stappen en controleer na elke stap of het probleem is opgelost:
 • Zoek naar en installeer updates voor de toepassing.
 • Kijk of de staat van de internetverbinding het gedrag verandert. Als u de toepassing kunt uitvoeren zonder internetverbinding, probeer dit dan als u geen verbinding hebt met internet. Dat geeft aan of een trage internetverbinding de oorzaak is.
 • Verwijder de toepassing en installeer deze weer om er zeker van te zijn dat de bestanden en configuratie van de toepassing niet beschadigd zijn.

Stappen voor apps uit de Microsoft Store

Als het bevriezen optreedt in een toepassing uit de Microsoft Store en geen van de in "Problemen oplossen voor alle toepassingen" genoemde stappen heeft het probleem opgelost, probeert u de richtlijnen in dit artikel: Problemen met een toepassing oplossen

Stappen voor bureaubladtoepassingen

Als het bevriezen optreedt in een bureaubladtoepassing en geen van de in "Problemen oplossen voor alle toepassingen" genoemde stappen heeft het probleem opgelost, probeert u deze extra stappen: 

 • Controleer de toepassing op compatibiliteit met uw Windows-versie. Als de aanbieder van de toepassing uw Windows-versie niet opgeeft als compatibel met de toepassing, kunt u proberen om de compatibiliteitsinstellingen voor de app in te schakelen. Zie het volgende artikel voor meer informatie: Oudere programma's laten uitvoeren in deze versie van Windows
 • Sommige toepassingen bieden een optie om de toepassing in het Configuratiescherm op te lossen. Controleer of de problematische toepassing een dergelijke optie biedt door het Configuratiescherm te openen. Ga naar Programma's en vervolgens naar Programma's en onderdelen. Selecteer de problematische toepassing in de lijst. Als de toepassing een hersteloptie biedt, verschijnt een knop Herstellen naast de knop Verwijderen. Klik op de knop Herstellen om de toepassing te herstellen.
 • Probeer de stappen voor de probleemoplossing met schoon opstarten in het volgende artikel in de Knowledge Base:
  929135 Hoe Windows schoon opstarten
 • Test de toepassing terwijl u bent aangemeld als andere gebruiker. Als de toepassing geen problemen ondervindt in een tweede gebruikersaccount, heeft uw gebruikersaccount mogelijk een beschadigde configuratie. Probeer de stappen in het volgende artikel uit te voeren: Een beschadigd gebruikersprofiel herstellen 

Stappen voor Internet Explorer:

Als het bevriezen optreedt binnen Internet Explorer en geen van de in "Problemen oplossen voor alle toepassingen" genoemde stappen heeft het probleem opgelost, probeer dan deze extra stappen:

 1. Test of Internet Explorer op verschillende websites bevriest. Als het probleem met een specifieke website samenhangt, kan de website het probleem veroorzaken.
 2. Probeer de stappen in het volgende artikel. (Selecteer uw versie van Internet Explorer uit het dropdownmenu in de rechterbovenhoek van de pagina): Wat u moet doen als Internet Explorer niet werkt