Procedure: Een Jet 4.0-database in optimale conditie houden

Samenvatting

Microsoft Jet is de database-engine die standaard wordt gebruikt door Microsoft Access. Dit artikel bevat verschillende aanbevelingen waarmee u de Jet-database in optimale conditie kunt houden. De informatie heeft betrekking op databases in omgevingen met slechts één gebruiker en in omgevingen met verschillende gebruikers.

Aanbevelingen

Dit gedeelte is van toepassing op alle Jet-databases, ongeacht of u de enige gebruiker van de database bent of dat de database via een netwerk wordt gedeeld door verschillende gebruikers.

Controleer of het laatste service pack voor het besturingssysteem is geïnstalleerd

Installeer het meest recente service pack voor het besturingssysteem.

Bezoek de volgende Microsoft-website om te controleren of het laatste service pack voor uw besturingssysteem is geïnstalleerd:

Als uw computer deel uitmaakt van een netwerk, zorg er dan voor dat op de netwerkbestandsserver het laatste service pack voor het besturingssysteem is geïnstalleerd. U weet dan zeker dat op de server de laatste updates voor de netwerk-redirector en voor het bestandssysteem beschikbaar zijn.

Controleer of het laatste service pack voor Microsoft Jet is geïnstalleerd

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het ophalen van de meest recente versie van de database-engine van Jet 4.0:

239114 Het meest recente service pack voor de Microsoft Jet 4.0 database-engine ophalen
Als u werkt in een netwerkomgeving, moet u het laatste service pack voor Microsoft Jet installeren op alle clientcomputers. Het service pack voor Microsoft Jet hoeft u alleen te installeren op de netwerkbestandsserver als op de server een of meer toepassingen worden uitgevoerd die gebruikmaken van Microsoft Jet.

Gebruik een efficiënt databaseontwerp

Een efficiënt ontworpen database verbetert de prestaties van de database. Een bijkomend voordeel is dat bestanden minder snel beschadigd raken.

Als u meer informatie wilt over de aanbevelingen voor het ontwerpen van een database, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

289533 Informatie zoeken over het ontwerpen van een database in Microsoft Access

Gebruik een bestandsindeling van de Jet-database die geschikt is voor de geïnstalleerde versie van de Jet-engine

Optimale prestaties en stabiliteit krijgt u door een database met de indeling van Microsoft Jet 4.0 te gebruiken wanneer op de clients Microsoft Jet 4.0 is geïnstalleerd. Als op de clients Microsoft Jet 3.5 wordt gebruikt, krijgt u de beste prestaties en stabiliteit door een database met de indeling van Microsoft Jet 3.0 te gebruiken.

Hieronder ziet u een tabel met de Jet-indelingen die op dit moment beschikbaar zijn. De tabel geeft ook aan welke conversie-dll er wordt gebruikt voor deze indeling wanneer u een Microsoft Jet 4.0-client gebruikt:


Access-versieJet-indeling Gebruikte conversie-dll
------------------------- -----------------------
Access 2.0 Jet 2.0 Msrd2x40.dll
Access 95 Jet 3.0 Msrd3x40.dll
Access 97 Jet 3.0 Msrd3x40.dll
Access 2000 Jet 4.0 geen
Access 2002 Jet 4.0 geen
Access 2003 Jet 4.0 geen
De onderstaande tabel geeft aan dat Microsoft Access 95 en Access 97 een databasebestand maken met de indeling van Microsoft Jet 3.0. Access 2000, Access 2002 en Office Access 2003 maken een databasebestand met de indeling van Microsoft Jet 4.0. Wanneer u met een Microsoft Jet 4.0-client werkt, voorkomt u gebruik van een conversie-dll door gebruik te maken van een bestand met de database-indeling van Microsoft Jet 4.0. Als u een Microsoft Jet 3.5-client gebruikt, is het raadzaam een database met de indeling Microsoft Jet 3.0 te gebruiken.

De volgende tabel bevat een lijst met de meestgebruikte clients van de Microsoft Jet-database-engine en de versie van de Jet-engine die ze gebruiken:


ClienttoepassingGebruikte Jet-database-engineAanbevolen Jet-database-indeling
--------------------------------------------- --------------------------------
Access 2.0Jet 2.0Jet 2.0
Access 95Jet 3.0Jet 3.0
Access 97Jet 3.5Jet 3.0
Access 2000Jet 4.0Jet 4.0
Access 2002Jet 4.0Jet 4.0
Office Access 2003Jet 4.0Jet 4.0
DAO 3.0Jet 3.0Jet 3.0
DAO 3.5Jet 3.5Jet 3.0
DA0 3.6Jet 4.0Jet 4.0
Microsoft.JET.OLEDB.3.51Jet 3.5Jet 3.0
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0`Jet 4.0Jet 4.0
Access ODBC-stuurprogrammaJet 4.0Jet 4.0
Opmerking Het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma dat deel uitmaakt van MDAC 2.0 of eerder, maakt gebruik van Microsoft Jet 3.5. Het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma dat deel uitmaakt van MDAC 2.1 en MDAC 2.5, maakt gebruik van Microsoft Jet 4.0. MDAC 2.6 en latere versies worden geleverd zonder het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma.

In bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer zowel oudere als nieuwere Jet-toepassingen hetzelfde databasebestand delen) is het niet mogelijk de laatste bestandsindeling van de Jet-database te gebruiken. De reden hiervoor is dat oudere Jet-engines geen ondersteuning bieden voor een nieuwere bestandsindeling van de Jet-database. In dat geval moet u de oudere indeling gebruiken in combinatie met de conversie-dll's.

Gebruik geen gereserveerde woorden en tekens in namen van objecten en velden

Gebruik geen gereserveerde woorden en tekens in namen van objecten en velden in de database. In sommige situaties kan het afzonderlijke gebruik van gereserveerde woorden of tekens, of in combinatie met andere woorden maar omringd door spaties, beschadiging van de database tot gevolg hebben.Als u meer informatie wilt over gereserveerde woorden en tekens in Microsoft Access, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

286335 Gereserveerde woorden in Microsoft Access

Comprimeer de Microsoft Jet-database regelmatig

Als u een database regelmatig wijzigt, kunnen delen van de database gefragmenteerd raken. Het is daarom een goed idee regelmatig het hulpprogramma Database comprimeren van Access uit te voeren. Als u niet over Access beschikt, kunt u de database comprimeren met het hulpprogramma JetComp.

Klik voor meer informatie over het verkrijgen van het hulpprogramma JetComp voor Microsoft Jet 4.0 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

295334 Hulpprogramma Jet Compact beschikbaar in Downloadcentrum
De frequentie voor het comprimeren van de database is afhankelijk van de mate waarin de gegevens worden gewijzigd. Als de gegevens niet zo vaak worden gewijzigd, hoeft u niet zo vaak te comprimeren. Als de inhoud van de database regelmatig wordt gewijzigd, is het verstandig de database vaker te comprimeren. Hoewel er geen vuistregel is voor het comprimeren van de database, is het zinvol dit eerder te vaak dan te weinig te doen.

Hieronder wordt het proces beschreven dat door Microsoft Jet wordt gebruikt om de database te comprimeren.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het comprimeren van een database:

288631 Database defragmenteren en comprimeren om de prestaties te verbeteren
De Microsoft Jet-database-engine verwerkt een Access-databasebestand als een reeks blokken van 4096 bytes. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop een gewoon bestandssysteem gegevens op uw vaste schijf verwerkt. De volledige set records in een Microsoft Jet-tabel wordt opgeslagen in een reeks van deze blokken. Elk blok bevat een verwijzing naar het volgende blok. Elk blok kan een of meer records bevatten. Het aantal records in een blok is afhankelijk van het aantal velden in de record en de hoeveelheid gegevens in elke record. Naarmate er meer records worden toegevoegd aan en verwijderd uit de tabel, raken de tabelblokken na verloop van tijd gefragmenteerd binnen het databasebestand.

Wanneer u een Jet-database comprimeert, worden de blokken gedefragmenteerd en bestaat elke tabel weer uit een aaneengesloten reeks blokken. Het lezen en wegschrijven van gegevens naar de tabel verloopt hierdoor efficiënter.

Indexen in een Access-database worden eveneens opgeslagen in blokken van 4096 bytes. Indexen kunnen echter ook gefragmenteerd raken, net als tabelrecords.

Wanneer de Jet-database wordt gecomprimeerd, worden de tabelstatistieken in de database bijgewerkt. Een belangrijk statistisch gegeven is het aantal records in een tabel. Als het aantal records in de statistische gegevens aanzienlijk afwijkt van het werkelijke aantal records in de tabel, kunnen de prestaties afnemen. Als de statistische gegevens bijvoorbeeld aangeven dat de tabel een klein aantal records bevat, maakt de optimalisatiefunctie van de Jet-engine bij het uitvoeren van zoek- of samenvoegbewerkingen geen gebruik van tabelindexen. Als de tabel daadwerkelijk slechts een klein aantal records bevat, is deze werkwijze ook de meest efficiënte methode. Als er echter veel records zijn, kan deze methode zeer inefficiënt zijn. Comprimeer uw database daarom vaker als er regelmatig grote aantallen records worden toegevoegd, verwijderd en gewijzigd.


Tijdens het comprimeren worden ook opgeslagen query's in de database opnieuw door Microsoft Jet geoptimaliseerd. Dit is noodzakelijk om de query's in overeenstemming te brengen met de bijgewerkte statistische tabelgegevens. De prestaties van opgeslagen query's kunnen dus ook toenemen wanneer u de database comprimeert.

Maak regelmatig een reservekopie van het Microsoft Jet-databasebestand

Hanteer een back-upschema dat het beste aansluit bij de hoeveelheid gegevens die u in het ergste geval mag kwijtraken. Als het niet erg is wanneer gegevens verloren gaan die bijvoorbeeld niet ouder zijn dan één dag, maakt u elke dag een reservekopie. Als het niet erg is wanneer gegevens verloren gaan die niet ouder zijn dan één week, maakt u elke week een reservekopie. Een reservekopie van de volledige database is de beste manier om er zeker van te zijn dat u het Microsoft Jet-databasebestand kunt herstellen als dit beschadigd raakt.

Belangrijk Als u werkt in een netwerkomgeving, moet u alle Microsoft Jet-clients afsluiten voordat u een back-up maakt van het Microsoft Access-databasebestand. Als u dat niet doet, maakt u misschien een reservekopie met onvolledige of inconsistente gegevens. Controleer de reservekopieën regelmatig om er zeker van te zijn dat ze goed werken.

Controleer of het laatste service pack voor uw versie van Office is geïnstalleerd

Microsoft publiceert regelmatig service packs en updates voor Microsoft Office. Installeer het laatste service pack of de laatste Office-update voor uw versie van Office om de prestaties te verbeteren en de samenwerking met andere programma's te optimaliseren. Ga naar de website Microsoft Office Update om automatisch alle meest recente service packs en updates te installeren. Als u de Office Update-website wilt laten detecteren welke updates er op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als op de website Office Update is vastgesteld welke updates u nodig hebt, wordt er een lijst weergegeven met de updates die u kunt installeren. Klik op Installatie starten om de updates te installeren.


Aanvullende aanbevelingen voor netwerkomgevingen

Microsoft Jet is een databasesysteem op basis van bestandsdeling. Een databasesysteem op basis van bestandsdeling betekent dat verwerking van bestanden plaatsvindt op de client. Wanneer een database op basis van bestandsdeling, zoals Microsoft Jet, wordt gebruikt in een omgeving met meerdere gebruikers, voeren verschillende clientprocessen op hetzelfde gedeelde bestand lees-, schrijf- en vergrendelingsbewerkingen uit via het netwerk. Als een proces niet kan worden voltooid, is het mogelijk dat het bestand instabiel of beschadigd raakt. Een proces kan om de volgende redenen worden afgebroken:
  • De client wordt onverwacht afgesloten
  • Er wordt een netwerkverbinding met een server verbroken


Microsoft Jet is niet bedoeld voor gebruik met zeer intensieve, 24x7 multi-user servertoepassingen, zoals web-, bedrijfs-, transactie- en berichtenservers. Voor dit soort toepassingen is de beste oplossing over te stappen op een echt client/server-databasesysteem, zoals Microsoft Data Engine (MSDE) of Microsoft SQL Server. Wanneer u Microsoft Jet gebruikt in zeer intensieve toepassingen, zoals Microsoft Internet Information Server (IIS), kunnen de volgende problemen optreden:
  • Databasebeschadiging
  • Instabiliteit, met als gevolg het uitvallen of vastlopen van IIS
  • Het plotselinge of permanente onvermogen van het stuurprogramma om verbinding te maken met een geldige database, waardoor het opnieuw starten van de IIS-service vereist is
Hieronder volgen aanbevelingen die bedoeld zijn voor omgevingen waarin een Microsoft Jet- of een Microsoft Access-databasebestand wordt gedeeld op een netwerkbestandsserver.


Opportunistisch vergrendelen (oplocks) op de netwerkbestandsserver


Opportunistisch vergrendelen kan de kans vergroten dat de Jet-database beschadigd raakt wanneer het bestand door twee of meer clients wordt gedeeld op een netwerkbestandsserver. Dit probleem is relevant voor bestandsservers van Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 en Novell die ondersteuning bieden voor opportunistisch vergrendelen. Dit probleem is tevens relevant voor clients waarop Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd en waarbij verbinding wordt gemaakt met een bestandsserver die gebruikmaakt van opportunistisch vergrendelen.


Opmerking: Clients met Microsoft Office Access 2003 moeten beschikken over Windows 2000 SP3 of hoger of Windows XP of hoger.U kunt dit probleem voorkomen door Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) of hoger te installeren op de Windows 2000-bestandsserver met het Access-databasebestand. Installeer vervolgens het laatste Windows-service pack op elke Windows-client die verbinding maakt met de Windows 2000-bestandsserver.

U kunt het laatste service pack voor Windows downloaden van de volgende Microsoft-website:

Als u Windows NT 4.0 gebruikt of als u Windows 2000 SP3 of hoger niet wilt installeren, kunt u opportunistisch vergrendelen uitschakelen om het probleem te voorkomen.


Belangrijk Het uitschakelen van opportunistisch vergrendelen kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van andere toepassingen. Neem contact op met de afdeling voor technische ondersteuning van Microsoft Windows als u hierover vragen hebt.

Voor meer informatie over het uitschakelen van opportunistisch vergrendelen op Windows NT 4.0 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

129202 Beschrijving van opportunistisch vergrendelen in Windows NT
Voor meer informatie over het uitschakelen van opportunistisch vergrendelen onder Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

296264 Het configureren van opportunistisch vergrendelen in Windows
Als u opportunistisch vergrendelen wilt uitschakelen op een Novell-bestandsserver, raden wij u aan contact op te nemen met de technische ondersteuning van Novell. Voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Novell klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K


60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P


60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Overwegingen bij het delen van een Microsoft Jet-database

Het wordt afgeraden een Microsoft Jet-databasebestand dat is opgeslagen op een bestandsshare van Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME), te delen met Windows NT-clients of Windows 2000-clients.

Als u een heterogeen netwerk hebt met daarin computers met Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition naast computers met Windows NT of Windows 2000, en u de database deelt met andere netwerkgebruikers, is het raadzaam het databasebestand op te slaan en te delen op een Windows NT-server of een Windows 2000-server waarop opportunistisch vergrendelen is uitgeschakeld.


De database kan beschadigd raken als het netwerk Windows NT- of Windows 2000-clients bevat die een bestand delen dat is opgeslagen op een bestandsshare van Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition. Dit is zelfs mogelijk als op de client met Windows NT of Windows 2000 opportunistisch vergrendelen is uitgeschakeld. Dit probleem wordt momenteel onderzocht. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze worden gepubliceerd via dit artikel.

Opmerking Clients met Microsoft Office Access 2003 moeten beschikken over Windows 2000 SP3 of hoger of Windows XP of hoger.

Gebruik een krachtige bestandsserver

Zorg dat u beschikt over een krachtige bestandsserver die overweg kan met het aantal gebruikers en de bewerkingen die worden uitgevoerd op het Microsoft Jet-databasebestand. Het is tevens belangrijk dat de bestandsserver niet al te veel andere processen moet afhandelen, zoals functies van een Windows-domeincontroller, Exchange Server of SQL Server.

Er treedt ook een probleem op als u de server opnieuw opstart om een probleem op te lossen met een andere belangrijke service, zoals de e-mailservice. Er ontstaan bovendien problemen wanneer u de server opnieuw opstart na het installeren van nieuwe software of een service pack of correctie en u vergeet dat de Microsoft Jet-database wordt gedeeld op de server. Wanneer de bestandsserver opnieuw wordt opgestart, worden de clientverbindingen met de database onverwachts verbroken. Hierdoor kan de database beschadigd raken. U kunt dit voorkomen door ervoor te zorgen dat de database op alle clients is gesloten voordat de bestandsserver opnieuw wordt opgestart of voordat software-updates worden toegepast op de bestandsserver.

De bestandsserver moet daarom ook in een beveiligde ruimte worden opgesteld, zodat het apparaat niet per ongeluk kan worden uitgeschakeld. Verder moet de server zijn voorzien van een noodvoeding (UPS), zodat de database ook bij tijdelijke stroomstoringen of stroomschommelingen toegankelijk blijft. De netwerkbestandsserver moet aan de volgende eisen voldoen:
  • Vaste schijven van goede kwaliteit en met een snelle respons
  • Netwerkkaart van goede kwaliteit
  • Voldoende RAM om er zeker van te zijn dat de server niet wordt overbelast

Controleer de netwerkconnectiviteit

Zorg dat u beschikt over een stabiel en snel netwerk met goede aansluitmogelijkheden voor de netwerkbestandsserver. Het is raadzaam Microsoft Jet niet te gebruiken over een WAN, over een modemverbinding of over FTP, en evenmin over een ander minder betrouwbaar netwerktransport. Aangezien Microsoft Jet een databasesysteem is dat gebruikmaakt van bestandsdeling, vergroot een minder betrouwbare vorm van netwerktransport het risico van verbroken clientverbindingen met de database. Hierdoor kan de kans op databasebeschadiging ook toenemen.

Beperk het aantal verbindingen dat vanaf elke client tot stand wordt gebracht

Het is raadzaam ervoor te zorgen dat elke client maar één verbinding met een Microsoft Jet-database gebruikt. Elke verbinding met een Jet-database wordt door de database gezien als één afzonderlijke client, zelfs wanneer deze verbindingen afkomstig zijn van hetzelfde clientproces.

Voor een optimale prestatie en netwerk-I/O, en om het aantal gebruikers van de backend-database te beperken, moet in het ontwerp van de clienttoepassing slechts één verbinding met de Jet-database worden toegestaan. Deze verbinding kan dan waar nodig over verschillende recordsets worden gedeeld. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de clienttoepassing geen vertraging ondervindt bij lees- en schrijfbewerkingen. Standaard zit er namelijk een interval van vijf seconden tussen het wegschrijven van een waarde naar de database en het kunnen lezen van deze bijgewerkte waarde wanneer deze bewerkingen plaatsvinden in twee verschillende Jet-verbindingen, zelfs als de twee verbindingen deel uitmaken van hetzelfde clientproces. U voorkomt dit probleem door slechts één verbinding te gebruiken.

Gebruik ADO voor toegang tot een Microsoft Jet-database

Wanneer u een Microsoft Jet-database benadert vanuit ADO, verdient het aanbeveling de Microsoft Jet OLE-databasebron te gebruiken in plaats van het Microsoft Access ODBC-stuurprogramma. Klik voor meer informatie over dit onderwerp op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

299974 Microsoft Jet gebruiken met IIS

Stap over op een transactionele database-engine voor extra integriteit

In tegenstelling tot een database-engine die is gebaseerd op bestandsdeling, verwerkt een servergebaseerde database-engine zoals Microsoft SQL Server alle verzoeken van verschillende clients aan een database op de server. Op de server worden gegevens van deze verzoeken bijgehouden in een transactielogboek. Als een verzoek niet kan worden gehonoreerd, wordt een rollback uitgevoerd of wordt het verzoek niet verwerkt. Dit verkleint de kans dat de database instabiel of beschadigd raakt.

Voordat u overstapt van een database-engine op basis van bestandsdeling naar een servergebaseerde database-engine, moet u de voordelen en nadelen van deze upgrade goed tegen elkaar afwegen.

Als u meer informatie wilt over het kiezen van de meest geschikte database-engine voor uw omgeving, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

168549 Het juiste database-artikel kiezen in het Downloadcentrum
Opmerking Hoewel dit artikel is geschreven voor Access 97, is de inhoud ook van toepassing op Jet 4.0 en Access 2000.

Referenties

Als u meer informatie wilt over de te volgen procedure bij een beschadigde database, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

306204 Problemen met een beschadigde Microsoft Access-database oplossen

304701 Access 2002: Problemen met een beschadigde Microsoft Access-database oplossen

824271 Problemen door beschadiging van een Office Access 2003-database oplossen


Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over andere onderwerpen die in het vorige artikel aan de orde zijn gekomen:

200300 Schrijf- en leesbewerkingen synchroniseren met de Jet OLE DB-voorziening en ADO
283849 Problemen met een beschadigde database van Access 2002 of hoger oplossen en database repareren
299974 Microsoft Jet gebruiken met IIS
296264 Het configureren van opportunistisch vergrendelen in Windows
129202 Beschrijving van opportunistisch vergrendelen in Windows NT
304408 Maatwerktoepassing van Access op afstand afsluiten
300216 Procedure: Een Jet 4.0-database in optimale conditie houden
Eigenschappen

Artikel-id: 303528 - Laatst bijgewerkt: 15 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback