27 juni 2017 – KB4022720 (preview van maandelijks updatepakket)

Van toepassing: Windows 8.1Microsoft Windows Server

Verbeteringen en oplossingen


Deze niet-beveiligingsupdate bevat verbeteringen en correcties uit het maandelijkse updatepakket KB4022726 (van 13 juni 2017) en bevat daarnaast de volgende nieuwe kwaliteitsverbeteringen als preview van het volgende maandelijkse updatepakket:

 • Probleem opgelost waarbij toepassingen geen SNMP-traps meer ontvangen na een willekeurige tijd. Als dit gebeurt, kan geen enkele toepassing SNMP-traps ontvangen. Met een herstart van de computer wordt het probleem tijdelijk opgelost.
 • Probleem opgelost bij het verschaffen van Server Message Block versie 1-controle op Windows Server 2012 R2.
 • Probleem opgelost waarbij meerdere tenant-VM's opnieuw worden opgestart als een of meer SSD-stations (Solid State Stations) worden verwijderd uit groep 1 van het CPS-rack (Cloud Platform System).
 • Probleem opgelost waarbij afdrukken in Internet Explorer en Microsoft Edge vanuit een frame kan leiden tot 404 niet gevonden of ervoor kan zorgen dat een lege pagina wordt afgedrukt.
 • Probleem opgelost waarbij certutil.exe een EPF-bestand niet meer kan genereren bij een poging een sleutel voor een certificaat van versie 1 te herstellen.
 • Probleem opgelost waarbij MPIO-failover wordt gestopt nadat een schijf onverwacht is verwijderd, geïdentificeerd door gebeurtenis-id 157: 'Schijf X is onverwacht verwijderd' als er nog geschikte paden zijn die kunnen worden gebruikt. Scenario kan optreden als het zojuist geselecteerde pad behoort tot de schijf die onverwacht is verwijderd.
 • Probleem opgelost waarbij het vastlopen van een server ervoor zorgt dat geen toegang tot bestanden meer kan worden verkregen en volledige herstelbewerkingen voor gespiegelde gegevens vereist zijn.

 • Probleem opgelost met NTFS-foutgebeurtenis, ID:55, die optreedt op wanneer UWF (Unified Write Filter) in DISK-modus wordt gebruikt.

 • Probleem opgelost waarbij het bij het uitvoeren van ChkDsk op een volume met verschillende miljoenen bestanden, enkele weken kan duren voordat ChkDsk is voltooid en in fase 3 lijkt te zijn vastgelopen.

 • De database met toegangspuntnamen is bijgewerkt.

 • Probleem opgelost waarbij als een systeem uit de slaapstand wordt gehaald, printers offline worden weergegeven via Wi-Fi-netwerken, ook al zijn ze online. Dit gebeurt op Wi-Fi-netwerken die gevoelig zijn voor verwijderde pakketten.

 • Probleem opgelost waarbij een racevoorwaarde zorgt voor een NFS-serverfout (0x0000000A) wanneer een NFS-client wordt gekoppeld aan en wordt ontkoppeld van een NFS-share.

 • Probleem opgelost waarbij stopfout 0x50 kan optreden bij het uitvoeren van query´s op de clients die zijn verbonden met een NFS (Network File System) in Windows Server 2012 R2.

 • Probleem opgelost waarbij het proces svchost.exe waarmee de Extern bureaublad-gatewayservice wordt gehost, vastloopt. In het toepassingslogboek treedt toepassingsfout 1000 fout op en de module met de fout verwijst naar c:\windows\system32\aaedge.dll. Hiermee wordt de Extern bureaublad-gatewayservice opnieuw gestart, waardoor Extern bureaublad-verbindingen worden verwijderd.

 • Probleem opgelost waarbij Extern bureaublad-sessies af en toe kunnen worden onderbroken bij afmelden wanneer winlogon.exe wordt geblokkeerd in afwachting van DWM.exe. De blokkering wordt veroorzaakt door een timingprobleem waardoor DWM.exe word afgebroken. Gebruikerssessies kunnen niet opnieuw worden gebruikt en de Extern bureaublad-server moet opnieuw worden opgestart om de vastgelopen sessie(s) uit te schakelen.

 • Probleem opgelost met betrekking tot de Hyper-V-integratieservice waardoor gebruikers geen toegang meer tot het netwerk hebben wanneer Accelerated Networking (één I/O-hoofdvirtualisatie (SR-IOV) wordt ingeschakeld op gast-VM´s. Het protocol netvsc_vfpp biedt functionaliteit voor I/O-virtualisatie voor NIC's die ondersteuning bieden voor SR-IOV. Als het protocol wordt verwijderd en meerdere NIC's worden gekoppeld aan een gast-VM, gaat de toegang tot het netwerk verloren.

 • Probleem opgelost met het bijwerken van informatie over de tijdzone.

 • IDNA-tabel is bijgewerkt ter ondersteuning van het omleiden van de laatste Unicode-emoji-tekens van Punycode.

 • Probleem opgelost met verminderde prestaties wanneer meerdere clients verbinding maken met LDAP met behulp van op het SSL-certificaat gebaseerde verificatie.

 • Oplossing voor een betrouwbaarheidsprobleem in Windows Search.

 • Probleem opgelost waarbij de CRM-gebruikersinterface kan vastlopen wanneer op de antwoordknop wordt gedrukt in de e-mailwerkstroom.

 • Probleem opgelost waarbij het standaardstuurprogramma van Microsoft NVM Express (stornvme) inactieve naamruimten ten onrechte weergaf als schijven voor het besturingssysteem. Het besturingssysteem kan inactieve naamruimten niet gebruiken en ze moeten niet worden weergegeven aan het besturingssysteem.

 • SMB1 toegangscontrole toegevoegd op Windows Server 2012 R2. De controle is standaard uitgeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld, wordt een controlegebeurtenis met het adres van de client geregistreerd als een SMB1-client probeert verbinding maken met de server. Klanten kunnen zo een gefundeerde beslissing nemen over het gebruik van SMB1 voordat ze SMB1 uitschakelen of verwijderen van Windows Server 2012 R2. 
   
   
  U schakelt SMB1 toegangscontrole in door de volgende powershell-cmdlet uit te voeren met de optie hieronder met verhoogde bevoegdheden:
  Set-SmbServerConfiguration -AuditSmb1Access $true

  U schakelt SMB1 toegangscontrole uit door de volgende powershell-cmdlet uit te voeren met de optie hieronder met verhoogde bevoegdheden:
  Set-SmbServerConfiguration -AuditSmb1Access $false

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, wordt Internet Explorer 11 mogelijk onverwacht gesloten wanneer u bepaalde websites bezoekt. Als het probleem optreedt, ontvangt u een foutbericht van de volgende strekking:

Het is niet gelukt u te laten terugkeren naar [vorige URL]
Internet Explorer is gestopt om te proberen deze website te herstellen. De website heeft blijkbaar nog steeds een probleem.

Het probleem kan optreden als de website complex is en gebruikmaakt van bepaalde web-API´s.

Dit probleem wordt opgelost in 11 juli 2017 -KB4025336 (maandelijkse rollup).
Als een iSCSI-doel niet beschikbaar wordt, veroorzaken pogingen om opnieuw verbinding te maken een lek. Een nieuwe verbinding tot stand brengen met een beschikbaar doel zal werken zoals verwacht. Microsoft onderzoekt dit probleem. Als er meer informatie beschikbaar komt, wordt dit artikel bijgewerkt.
Zie de volgende sectie voor meer informatie over dit probleem.

 

Deze update downloaden


Deze update wordt vermeld als optionele update in Windows Update. Zie Een update downloaden met Windows Update voor meer informatie over het uitvoeren van Windows Update. Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het afzonderlijke pakket voor deze update te downloaden.