De geïnstalleerde versie voor lokale XDS database niet overeenkomt met de verwachte versie in Skype voor Business Server 2015

Van toepassing: Skype for Business Server 2015

Symptomen


U kunt de Updates voor Skype voor Business Server 2015hebt toegepast. Tijdens het uitvoeren van de Test-CsDatabase -cmdlet voor het testen van de configuratie van de Skype voor Business Server-databases, ziet u dat de lokale XDS (Master) database InstalledVersion waarde komt niet overeen met de waarde ExpectedVersion .

Bijvoorbeeld, kunt u de volgende opdracht uitvoeren:

Test-CsDatabase -LocalService

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of de databases die zijn geïnstalleerd op de lokale computer.

Test-CsDatabase -LocalService

U kunt zien dat het de lokale XDS InstalledVersion en ExpectedVersion -waarden verschillend zijn. U verwacht dat deze waarden hetzelfde na de installatie zijn.

Workaround


U kunt dit probleem omzeilen, juli 2019 cumulatieve update 6.0.9319.559 voor installeren Skype voor Business Server 2015 kernonderdelen.

Nadat de update is geïnstalleerd, wordt de waarde ExpectedVersion als leeg weergegeven. Dit is het nieuwe normaal.

display after update