Informatie over regelgeving

Van toepassing: Surface LaptopSurface ProSurface Book

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in machines of voor medische of industriële toepassingen. Als de gebruiker wijzigingen aanbrengt of aanpassingen doet die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om dit apparaat te gebruiken. Dit product is bedoeld voor gebruik met informatietechnologie-apparatuur die een NRTL-keurmerk heeft (UL, CSA, ETL, enzovoort) en/of voldoet aan IEC/EN 60950-1 of IEC/EN 62368-1 (een CE-markering heeft). Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Dit apparaat is gekwalificeerd als commercieel product met een bedrijfstemperatuur van +0 ºC tot +35 ºC.

Afvoeren van oude batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Dit symbool op het product, de bijbehorende batterijen of de verpakking houdt in dat dit product en de batterijen die het bevat niet samen met het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. In plaats hiervan is het jouw verantwoordelijkheid om deze voorwerpen af te geven bij een speciaal verzamelpunt voor de recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Door deze afzonderlijke inzameling en recycling dragen we bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen we negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische en elektronische apparatuur, die kunnen ontstaan als dergelijk afval niet op de juiste wijze wordt verwerkt. Neem contact op met de gemeente, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft, als u wilt weten waar u uw batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afgeven. Stuur een e-mail naar eRecycle@microsoft.com voor extra informatie over WEEE en oude batterijen. Oplaadbare producten bevatten een lithium-ionbatterij.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Canada

Modellen: 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832

Contactgegevens: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
E-mailadres: regcomp@microsoft.com

Deze digitale apparaat van klasse B voldoet aan deel 15 van de Amerikaanse FCC-voorschriften (Federal Communications Commission) en RSS-normen voor licentievrijstelling van Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt. Als de gebruiker wijzigingen aanbrengt of aanpassingen doet aan dit apparaat die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om het apparaat te gebruiken.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Regelgeving voor radio- en tv-interferentie

Microsoft-hardwareapparaten kunnen RF-energie (radiofrequentie) uitstralen. Als het apparaat niet strikt in overeenstemming met de instructies in de gedrukte documentatie en/of de Help-bestanden op het scherm wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken met andere radiocommunicatie-apparaten (bijvoorbeeld AM/FM-radio's, televisies, babyfoons, draadloze telefoons, enzovoort). Dit wil echter niet zeggen dat er dan gegarandeerd geen RF-interferentie optreedt bij een bepaalde installatie. Als u wilt bepalen of uw hardwareapparaat interferentie veroorzaakt met andere radiocommunicatie-apparatuur, schakelt u het uit en koppelt u het los van de externe voedingsbron. Als de interferentie dan stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door het apparaat. Als dit hardwareapparaat geen interferentie veroorzaakt, probeert u het volgende om het probleem te verhelpen:

  • Verplaats de antenne van het andere radiocommunicatie-apparaat (bijvoorbeeld een AM/FM-radio, televisie, babyfoon of een draadloze telefoon enzovoort) totdat de interferentie stopt.
  • Plaats het hardwareapparaat verder van de radio of tv vandaan of aan de andere kant van de radio of tv.
  • Stop de stekker van het apparaat in een ander stopcontact zodat het hardwareapparaat en de radio of tv zich in een andere groep bevindt, met andere stroomonderbrekers of zekeringen.
  • Vraag indien nodig de verkoper van het apparaat of een ervaren radio/tv-technicus om meer advies. Ga voor meer informatie over interferentie naar de FCC-website op: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. U kunt de FCC ook bellen via 1-888-CALL FCC om te vragen om informatiebladen over interferentie en telefooninterferentie.

Dit product is alleen bedoeld voor binnenhuisgebruik om de kans te verkleinen op schadelijke interferentie met het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz waarvoor een vergunning is verleend.

Als de gebruiker wijzigingen aanbrengt of aanpassingen doet die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om dit apparaat te gebruiken.

Blootstelling aan RF-energie (radiofrequentie)

Dit apparaat bevat radiozenders en is ontworpen, geproduceerd en getest conform de richtlijnen van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission), Innovation, Science and Economic Development Canada en de Europese richtlijnen voor RF-blootstelling en het specifieke absorptietempo.

Model 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832: om te voorkomen dat je wordt blootgesteld aan meer RF-energie die wordt gegenereerd door de radiozenders dan de blootstellingslimieten in deze richtlijnen toestaan, moet je het apparaat zodanig plaatsen dat de zijde met het scherm niet direct contact maakt met je lichaam, bijvoorbeeld doordat het met het scherm naar beneden op je schoot of bovenlichaam ligt.

Model 1707: dit apparaat moet worden geïnstalleerd en worden bediend op een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

SAR-productinformatie is beschikbaar op sar.microsoft.com. Meer informatie over RF-veiligheid kunt u vinden onder de volgende koppelingen:

FCC-website op https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-website op https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

De werking van dit apparaat in de band 5150‑5250 MHz is alleen voor binnengebruik om eventuele schadelijke interferentie aan mobiele satellietsystemen die dezelfde kanalen delen te verminderen. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat krachtige radars worden toegewezen als primaire gebruikers (dat wil zeggen prioriteitsgebruikers) van de bandbreedten 5250‑5350 MHz en 5650‑5850 MHz en dat deze radars storingen en/of schade aan LE‑LAN-apparaten kunnen veroorzaken.