11 juni 2019: KB4503263 (alleen beveiligingsupdate)

Van toepassing: Windows Server 2012Windows Embedded 8 Standard

Verbeteringen en oplossingen


Deze beveiligingsupdate bevat kwaliteitsverbeteringen. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Hiermee wordt een probleem opgelost dat verhindert dat de PXE (Preboot Execution Environment) wordt gebruikt om een apparaat te starten vanaf een WDS-server (Windows Deployment Services) die is geconfigureerd voor gebruik van Uitbreiding voor variabele vensters. Hierdoor kan de verbinding met de WDS-server voortijdig worden beëindigd tijdens het downloaden van de installatiekopie. Dit probleem heeft geen invloed op clients of apparaten die geen gebruikmaken van de Uitbreiding voor variabele vensters.
  • Lost een beveiligingsprobleem op door opzettelijk verbindingen te voorkomen tussen Windows- en Bluetooth-apparaten die niet zijn beveiligd en bekende sleutels gebruiken voor het versleutelen van verbindingen, met inbegrip van beveiligingstokens. Als de BTHUSB Event 22 in de Logboeken opmerkt: “Bluetooth-apparaat heeft geprobeerd een verbinding voor foutopsporing tot stand te brengen....“, dan wordt het systeem aangetast. Neem contact op met de fabrikant van uw Bluetooth-apparaat om te bepalen of er een update voor het apparaat bestaat. Zie voor meer informatie CVE-2019-2102 en KB4507623.
  • Beveiligingsupdates voor Adobe Flash Player, Windows App Platform and Frameworks, Windows Shell, Windows Input and Composition, Windows Authentication, Windows Server, Windows Cryptography, Windows Storage and Filesystems, Windows Datacenter Networking, Windows Virtualization, Internet Information Services, Windows Kernel en de Microsoft JET Database Engine.

Raadpleeg voor meer informatie over de opgeloste beveiligingsproblemen de Security Update Guide.

Bekende problemen in deze update


Symptoom Tijdelijke oplossing
Bepaalde bewerkingen, zoals Naam wijzigen, die u uitvoert op bestanden of mappen die zich op een CSV-volume (Cluster Shared Volume) bevinden, kunnen mislukken met de fout 'STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)'. Dit gebeurt wanneer u de bewerking uitvoert op een CSV-eigenaarsknooppunt vanuit een proces dat geen beheerderbevoegdheden heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voer de bewerking uit vanuit een proces met beheerdersbevoegdheden.
  • Voer de bewerking uit vanaf een knooppunt dat geen CSV-eigendom heeft.
Microsoft werkt aan een oplossing en komt met een update in een toekomstige release.
Wanneer u probeert om aangepaste weergaven uit te vouwen, weer te geven of te maken in Logboeken, wordt mogelijk het foutbericht "Er is een fout in een module ontdekt, waardoor deze module wordt verwijderd" weergegeven en reageert de app mogelijk niet meer of wordt deze gesloten. Mogelijk wordt ook dezelfde fout weergegeven bij gebruik van Huidig logboek filteren in het menu Actie met ingebouwde weergaven of logboeken. Ingebouwde weergaven en andere functies van Logboeken zouden moeten werken zoals verwacht.

Dit probleem is opgelost in KB4508776.

Bepaalde apparaten en virtuele Hyper-V-machines (VM's) van de tweede generatie hebben mogelijk problemen met het installeren van deze update als Beveiligd opstarten is ingeschakeld.

Dit probleem is opgelost in KB4508776.

Apparaten die opstarten met PXE-installatiekopieën (Preboot Execution Environment) van WDS (Windows Deployment Services) of SCCM (System Center Configuration Manager), starten mogelijk niet op en geven de fout "Status: 0xc0000001, Info: een vereist apparaat is niet verbonden of kan niet worden geopend" na installatie van deze update op een WDS-server.

Dit probleem wordt opgelost in KB4512512.

Deze update downloaden


Deze update is nu beschikbaar voor installatie via WSUS. Ga naar de website Microsoft Update-catalogus om het aparte pakket voor deze update op te halen.

Bestandsinformatie

Download de bestandsinformatie voor update 4503263 voor een lijst van bestanden die deel uitmaken van deze update.