U kunt zich niet aanmelden bij of verbinding maken met beveiligde websites in Internet Explorer


Inleiding


In dit artikel wordt beschreven hoe u het probleem kunt oplossen dat u geen verbinding kunt maken met of zich niet kunt aanmelden bij beveiligde websites in Internet Explorer.

Methoden om het probleem op te lossen


Methode 1: Compatibiliteitsweergave inschakelen om een beveiligde website weer te geven in Internet Explorer 8

De website is mogelijk niet volledig compatibel met Internet Explorer 8 en wordt misschien niet correct weergegeven. U kunt de functie Compatibiliteitsweergave inschakelen voor de desbetreffende website en nagaan of het probleem daardoor wordt opgelost. Als u de compatibiliteitsweergave wilt inschakelen, klikt u op de knop Compatibiliteit in de rechterbovenhoek van het venster.

knop Compatibiliteit

Voor meer informatie over het inschakelen van de compatibiliteitsmodus in Internet Explorer 8 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

956197 Sommige websites worden mogelijk niet correct weergegeven of werken niet correct in Windows Internet Explorer 8


Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de andere oplossingsmethoden in deze sectie proberen.

Methode 2: Controleren of de instellingen voor datum en tijd op uw computer correct zijn

Voer de volgende stappen uit om te controleren of de datum- en tijdinstellingen op uw computer juist zijn:
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen en klik op Datum en tijd.
 3. Open het tabblad Datum en tijd.
 4. Controleer of de datum- en tijdinstellingen juist zijn en kik op OK.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de andere oplossingsmethoden in deze sectie proberen.

Methode 3: De SSL-status wissen

Wis de Secure Sockets Layer (SSL)-status. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik in Internet Explorer op Extra en klik vervolgens op Internetopties.
 2. Klik op het tabblad Inhoud en klik vervolgens op SSL-status wissen.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de andere oplossingsmethoden in deze sectie proberen.

Methode 4: DLL-bestanden opnieuw registreren

Dynamic Link Library-bestanden hebben de bestandsextensie .DLL. Dit zijn verzamelingen routines die zijn opgeslagen totdat een programma ze gebruikt. Als deze bestanden beschadigd of verouderd zijn, kunnen ze problemen met uw computer veroorzaken. Registreer de DLL-bestanden opnieuw om het probleem op te lossen.

Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waar het probleem voorkomt.

Ga nu naar de sectie Is het probleem opgelost?.

Dit probleem zelf oplossen


Registreer de DLL-bestanden van Internet Explorer opnieuw om het probleem op te lossen. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 3. Typ de volgende regels achter de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll

  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll

  regsvr32 rsaenh.dll

  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll

  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Klik op OK in het bericht met de melding dat DllRegisterServer in bestandsnaam is gelukt.
 5. Typ exit.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.

Methode 5: De instellingen van Internet Explorer opnieuw instellen

Als het probleem wordt veroorzaakt door beschadigde of incompatibele instellingen of invoegtoepassingen van Internet Explorer, kunt u het probleem meestal oplossen door de instellingen van Internet Explorer opnieuw in te stellen.

Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem zich voordoet.

Ga nu naar de sectie Is het probleem opgelost?.

Dit probleem zelf oplossen


Volg de volgende stappen als u de instellingen van Internet Explorer opnieuw wilt instellen via het Configuratiescherm:
 1. Sluit alle programma's af, waaronder Internet Explorer (als het programma nog is geopend).
 2. Kik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren als u gebruikmaakt van Windows XP. Typ de volgende opdracht in het vak Openen en druk op Enter:
  inetcpl.cpl
  Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Startknop Start Typ de volgende opdracht in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op ENTER:
  inetcpl.cpl
  Het dialoogvenster Internetopties wordt weergegeven.
 3. Klik op de tab Geavanceerd.
 4. Klik onder Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen op Opnieuw instellen. Klik vervolgens opnieuw op Opnieuw instellen.
 5. Wanneer Internet Explorer het opnieuw instellen van de instellingen heeft voltooid, klikt u op Sluiten in het dialoogvenster Instellingen voor Internet Explorer opnieuw instellen.
 6. Start Internet Explorer opnieuw. Als u Internet Explorer nog steeds niet kunt starten, gaat u naar Methode 7.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is verholpen, kunt u Contact opnemen met de ondersteuning.

Methode 6: Systeemherstel gebruiken om terug te keren naar een vorige staat

De voorziening Systeemherstel van Windows XP maakt als het ware een opname van essentiële systeembestanden en enkele programmabestanden en slaat deze gegevens op als herstelpunten. U kunt deze herstelpunten gebruiken om Windows XP terug te brengen in een vorige staat.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van het herstelpunten om Windows XP in een vorige staat terug te brengen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

306084 Een vorige staat van het besturingssysteem herstellen in Windows XP (Het Engels)

Als u meer informatie wilt over het gebruik van het herstelpunten om Windows Vista in een vorige staat terug te brengen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

936212 Het besturingssysteem herstellen en een eerdere configuratie van Windows Vista activeren (Het Engels)

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de andere oplossingsmethoden in deze sectie proberen.

Methode 7: Het hulpprogramma Systeembestandscontrole (Sfc.exe) gebruiken om alle bestanden te scannen die zijn beveiligd met de functie Windows Bestandsbeveiliging (WFP)

Gebruik Systeembestandscontrole met de parameter /scannow om alle met Windows Bestandsbeveiliging beveiligde systeembestanden meteen te scannen en de versie daarvan te controleren. Als tijdens deze controle wordt vastgesteld dat een dergelijk bestand is overschreven, wordt het bestand vervangen door de juiste versie van het bestand. Deze versie wordt opgehaald uit de cachemap (systeemhoofdmap\System32\Dllcache) of de Windows-installatielocatie. De cachemap wordt eveneens gecontroleerd door Controle systeembestanden en wordt zo nodig bijgewerkt. U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om Controle systeembestanden te kunnen uitvoeren.

Voer de volgende stappen uit om Systeembestandscontrole uit te voeren met de parameter /scannow:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 3. Typ sfc /scannow bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.

Klik voor meer informatie over Systeembestandscontrole in Windows XP op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

310747 Beschrijving van het hulpprogramma Systeembestandcontrole (Sfc.exe) van Windows XP en Windows Server 2003

Klik voor meer informatie over Systeembestandscontrole in Windows Vista op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

929833 Het programma Controle systeembestanden gebruiken om ontbrekende of beschadigde systeembestanden in Windows Vista of Windows 7 te herstellen

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is opgelost, kunt u de andere oplossingsmethoden in deze sectie proberen.