FIX: Een programma dat Wininet.dll aanroept duurt langer dan verwacht om af te sluiten


Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Voordat u het register wijzigt, moet u er voor zorgen dat u een back-up heeft gemaakt en zorg ervoor dat u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor informatie over hoe u een back-up maakt van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
256986 beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen


Een programma dat Wininet.dll aanroept duurt langer dan verwacht om af te sluiten. Bovendien lijkt het programma niet meer reageert (blijft hangen) voor maximaal één minuut. Dit probleem treedt op wanneer u Microsoft Internet Explorer 6 voor een van de automatische configuratie-instellingen voor het detecteren van een proxyserver configureren.

Oplossing


Informatie over het service pack

Om dit probleem op te verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2003. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
889100 het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2003

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in coordinated universal time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
Internet Explorer 6
  Date     Time  Version    Size   File name
-------------------------------------------------------
25-Oct-2004 19:40 6.0.2800.1480 577,024 Wininet.dll
Internet Explorer 6 voor Microsoft Windows XP servicepack 2
  Date     Time  Version     Size   File name
--------------------------------------------------------
21-Jul-2005 02:15 6.00.2900.2723 660,480 Wininet.dll


Belangrijk U kunt het register voor het gebruik van deze hotfix moet wijzigen.

Waarschuwing Als u de Register-Editor onjuist gebruikt, kunnen er ernstige problemen veroorzaken dat u uw besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-Editor kunnen worden opgelost. Gebruik de Register-Editor op eigen risico.

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik vervolgens op OK.
 2. Zoek de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
 3. Klik met de rechtermuisknop op de registersleutel die u in stap 2 hebt gevonden, klikt u op Nieuwen klik vervolgens op sleutel.
 4. Typ FeatureControlen druk op ENTER.
 5. Klik met de rechtermuisknop op FeatureControl, klikt u op Nieuwen klik vervolgens op sleutel.
 6. Typ FEATURE_WAIT_TIME_THREAD_TERMINATE_KB886801en druk op ENTER.
 7. Klik met de rechtermuisknop op FEATURE_WAIT_TIME_THREAD_TERMINATE_KB886801, klik op Nieuwen klik vervolgens op DWORD-waarde.
 8. Typ de procesnaam van het programma dat u wilt configureren. Internet Explorer configureren, typt u bijvoorbeeld Iexplore.exe.
 9. Klik met de rechtermuisknop op de procesnaam die u in stap 8 hebt getypt en klik vervolgens op wijzigen.
 10. 00000001typt in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 11. Klik met de rechtermuisknop op FEATURE_WAIT_TIME_THREAD_TERMINATE_KB886801, klikt u op Nieuwen klik vervolgens op sleutel.
 12. Geef instellingen open druk op ENTER.
 13. Klik met de rechtermuisknop op Instellingen, klik op Nieuwen klik vervolgens op DWORD-waarde.
 14. Typ ThreadTerminateWaitTimeen druk op ENTER.
 15. Klik met de rechtermuisknop op ThreadTerminateWaitTimeen klik vervolgens op wijzigen.
 16. 000007 d 0typt in het vak Waardegegevens en klik op OK.

  Opmerking U kunt een vertraging langer of korter duren maken deze waarde wijzigen.
 17. Klik in het menu bestand op Afsluiten om de Register-Editor af te sluiten.

Tijdelijke oplossing


Om dit probleem te omzeilen, configureert u Internet Explorer 6 om een statische proxyserver te gebruiken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Internet Explorer 6.
 2. Klik in het menu Extra op Internet-opties.
 3. Klik op het tabblad verbindingen .
 4. Klik op de inbel of de VPN-verbinding die u wilt configureren en klik vervolgens op Instellingenop het tabblad verbindingen . Als u verbinding maakt met het Internet via een local area network (LAN), klikt u op LAN-instellingen.
 5. Schakel het selectievakje een proxyserver gebruiken voor deze verbinding of het selectievakje een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken .
 6. Typ het adres van de proxy server in het vak adres , typ het poortnummer in het vak poort en klik vervolgens tweemaal op OK .

  Opmerking Mogelijk moet u ook schakelt u het selectievakje proxyserver niet gebruiken voor lokale adressen .

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie "Van toepassing op". Dit probleem werd voor het eerst verholpen in Windows Server 2003 Service Pack 2.

Meer informatie


Voor meer informatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven