Wanneer u een verkoopbatch probeert te posten in Microsoft Great Plains, wordt het foutbericht ' deze batch wordt bewerkt door een andere gebruiker ' weergegeven


Symptomen


Wanneer u een verkoopbatch probeert te publiceren in Microsoft Business Solutions-Great Plains, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Deze batch wordt bewerkt door een andere gebruiker.
Als u de batch weergeven in het dialoogvenster voor het posten van de verkoop reeks of in het dialoogvenster hoofd berichten , ziet u dat de waarde voor batch statusbezetis.

Oorzaak


Wanneer u het dialoogvenster Verkooporderlevering sluit, worden de records voor de batches die u hebt geopend niet verwijderd uit de tabel batch activiteit (SY00800). Dit probleem treedt alleen op als u documenten hebt geopend in meerdere batches.

Oplossing


U kunt dit probleem oplossen door het nieuwste Service Pack voor Microsoft Great Plains 8,0 te verkrijgen. Ga voor meer informatie naar een van de volgende Microsoft-websites, afhankelijk van of u een partner of een klant bent. RelatiesKlanten

Tijdelijke oplossing


U kunt dit probleem omzeilen door de gestrande records uit de tabel batch activiteiten te verwijderen.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
850289 In Microsoft Dynamics GP wordt een batch bijgehouden in de instelling, ontvangen, bezet, gemarkeerd, vergrendeld of bewerkt.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.Dit probleem is opgelost in Microsoft Great Plains 8,0 Service Pack 3.