Sommige werknemers ontbreken in het rapport ' prikkaart Status (TM.110.00) ' in Microsoft Dynamics SL

Van toepassing: Dynamics SL 2011

Symptomen


Wanneer u het rapport Tijdkaart Status (TM.110.00) afdrukken vanuit het scherm Prikkaart Status (TM.TCS.00) , ontbreken sommige werknemers in het rapport Tijdkaart Status (TM.110.00) in de tijd en kosten voor projecten met een module.

Oorzaak


Dit gedrag is inherent aan het ontwerp.

Het rapport Tijdkaart Status (TM.110.00) alleen werknemers met ontbrekende of niet-goedgekeurde prikkaarten afgedrukt.

Oplossing


Af te drukken of het afdrukvoorbeeld van een rapport waarin alle werknemers en werkbriefjes, gebruikt u het rapport Tijdkaart rapport (TM.010.00) . Te doen dit, deze stappen volgen:
  1. Klik in het menu Modules op tijd en kosten voor projecten.
  2. Klik op Rapport tijdkaart onder het gebied in het deelvenster tijd en kosten voor projecten .
  3. Klik op afdrukken of Afdrukvoorbeeld.