Wanneer u zich interactief aanmelden bij Windows, wordt het aanmeldingsscript van de gebruiker-object wordt niet uitgevoerd

Van toepassing: Microsoft Windows XP ProfessionalWindows Vista BusinessWindows Vista Enterprise

Symptomen


Wanneer u zich interactief aanmelden bij een computer met Microsoft Windows XP-clients, wordt het aanmeldingsscript van de gebruiker-object wordt niet uitgevoerd. Dit probleem treedt ook op wanneer de instelling toestaan Interforest-gebruikersbeleid en zwervende gebruikersprofielen is ingeschakeld.

Dit probleem treedt op wanneer u zich aanmeldt via een gebruikersaccount van een domein dat van het domein van de account verschilt.

Oorzaak


Dit probleem treedt op omdat het bestand Userinit.exe het aanmeldingsscript niet vanwege problemen met de naamomzetting uitvoeren kan. Dit probleem treedt op als de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • NetBIOS via TCP/IP (NetBT)-naamomzetting is niet beschikbaar voor het oplossen van de flat-naam van de aanmeldingsserver. NetBT bevat-uitzendingen Windows Internet Naming Service (WINS).
 • De domeinnaam Domain Name System (DNS) van de gebruikersaccount is niet toegevoegd aan de zoeklijst met DNS-achtervoegsel van de client.

Oplossing


Er is een hotfix-update voor Windows XP. In Windows Vista en hoger is deze wijziging opgenomen, maar niet standaard ingeschakeld. Zo moet u toch om de beleidsinstelling 'LogonScripts toestaan met NetBIOS is uitgeschakeld' zoals hieronder beschreven.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten


Microsoft Windows XP Service Pack 2

Opnieuw opstarten


Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten.Informatie over het vervangen van hotfixes


Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Installatie van hotfixes

Wanneer u de hotfix hebt geïnstalleerd, worden samen met het hotfix-pakket voor een bijgewerkte versie van het bestand Userinit.exe en van het bestand System.adm geïnstalleerd. Het bestand System.adm bevat de volgende nieuwe Group Policy object (GPO) instelling:
Computer Configuration\Administrative Templates\System\Scripts\Allow LogonScripts waarop NetBIOS is uitgeschakeld
Met deze instelling kunt u in- of uitschakelen van aanmeldingsscripts als NetBIOS is uitgeschakeld.

Informatie over het register

Als u de nieuwe functie inschakelen via het nieuwe groepsbeleidsobject, wordt de volgende registersubsleutel geconfigureerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\Allow-LogonScript-NetBIOSDisabled
Waardetype: DWORD
Waardegegevens: 00000001
U moet ook de kunt Interforest-gebruikersbeleid en zwervende gebruikersprofielen Groepsbeleidobject inschakelen. Wanneer u dit doet, wordt de volgende registersubsleutel geconfigureerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\AllowX-ForestPolicy-and-RUP
Waardetype: DWORD
Waardegegevens: 00000001Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdSP-vereiste
System.admNiet van toepassing1,745,72030-Jun-200608:54SP2
Userinit.exe5.1.2600.294326,11203-Jul-200608:53SP2

Tijdelijke oplossing


Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem omzeilen.

Methode 1: NetBT, naamomzetting inschakelen

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typt u ncpa.cplin en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op LAN-verbindingin Netwerkverbindingenen klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik op Internet Protocol (TCP/IP), en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Klik op Geavanceerdin het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet Protocol (TCP/IP) .
 5. Klik op NetBIOS via TCP/IP inschakelenop het tabblad WINS en klik vervolgens driemaal op OK .
Opmerking Deze methode werkt alleen als de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • De topologie van de WINS-bevat records van het domein domeincontroller.
 • De domeincontrollers toegankelijk via NetBT-broadcastberichten.

Methode 2: De DNS-naam van de gebruikersaccount toevoegen aan de zoeklijst met DNS-achtervoegsel van de client

 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typt u ncpa.cplin en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op LAN-verbindingin Netwerkverbindingenen klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik op Internet Protocol (TCP/IP)en klik vervolgens op Eigenschappen.
 4. Klik op Geavanceerdin het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet Protocol (TCP/IP) .
 5. Op het tabblad DNS klikt u op deze DNS-achtervoegsels toevoegen [in bestelling]en klik vervolgens op toevoegen.
 6. In het veld Domeinachtervoegsel typt u de domeinnaam die u wilt toevoegen en klik vervolgens op toevoegen.
 7. Klik driemaal op OK .
Opmerking U kunt een groepsbeleidsobject ook gebruiken voor het configureren van DNS-achtervoegsels.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Voor het publiceren van de nieuwe registerinstelling in Groepsbeleid voor een domein, moet u het nieuwe Groepsbeleidobject dat is opgenomen in het bestand System.adm te wijzigen. Wijzigen van het bestand System.adm op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 wordt uitgevoerd en waarop hotfix 918495 is geïnstalleerd. De Groepsbeleidsobjecteditor wordt de nieuwe versie van het bestand System.adm wordt gekopieerd naar de bijbehorende map Administrative Template (ADM) op het systeemvolume (SYSVOL) en de nieuwe instelling beschikbaar.

Voor meer informatie over ADM-bestanden, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

816662 aanbevelingen voor het beheren van Groepsbeleid beheersjabloonbestanden (.adm)-bestanden

Referenties


Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven