De functie 'Help en ondersteuning' in Windows Vista niet meer werkt wanneer Dreamweaver is geconfigureerd als standaard-XML-editor

Van toepassing: Windows Vista UltimateWindows Vista EnterpriseWindows Vista Business

Beschrijving van het probleem


Windows Vista 'Help en ondersteuning' loopt na installatie van Adobe Dreamweaver op een Windows Vista-computer en u de optie voor het maken van Dreamweaver de standaardeditor voor XML-bestanden te accepteren. Wanneer u Windows Vista 'Help en ondersteuning' uitvoert probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Kan niet worden gedownload / van windows. Internet Explorer is niet op deze website. De gevraagde website is niet beschikbaar of kan niet worden gevonden. Probeer het later opnieuw.

Wanneer u XML-bestanden openen in de browser voor Windows Vista, wordt u ook een foutbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat Windows Vista het bestand niet vinden.


Als we dit probleem voor u oplossen, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u zou dit probleem zelf oplossen, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

Het probleem voor mij oplossen


U kunt dit probleem automatisch, klikt u op de
Koppeling met Dit probleem oplossen. Volg de stappen in deze wizard.
Opmerking Deze wizard is tijdelijk alleen in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.


Opmerking Als u niet op de computer waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flash-station of een CD, zodat u kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem zich.


Nu gaat u naar de "is het probleem opgelost?" sectie.

Het probleem zelf oplossen


Als u Dreamweaver als de standaard XML-editor configureren en vervolgens probeert te openen, een XML-bestand, maakt dit een conflict met Windows Vista. Adobe heeft een wijziging in het register om dit probleem gemaakt.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows
Download het bestand van Adobe en wijzigen van het register, gaat u als volgt te werk.

 1. De wijziging in het register als gecomprimeerde (Zip) bestand downloaden, gaat u naar de volgende Adobe-website:
 2. Wanneer u wordt gevraagd het bestand te openen of het bestand wilt opslaan, klikt u op Opslaan. Selecteer een locatie op de computer waarop u het bestand wilt downloaden.
 3. Klik met de rechtermuisknop op DW8_Fix_Help_and_Support.zipen klik vervolgens op Alles uitpakken. Volg de instructies om de inhoud van het bestand.
 4. Zoek het bestand DW8_Fix_Help_and Support.reg en dubbelklik erop.

  User Account Control permission Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Doorgaan.
 5. Klik op Jaen klik vervolgens op OK.
Het bestand DW8_Fix_Help_and Support.reg wordt de volgende subsleutel aan het register toevoegen:

Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.xml
Registerwaarde: XML

Content-type: tekst/xml

Is het probleem hiermee opgelost?


 • Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.
 • We waarderen uw feedback. Feedback te geven of te rapporteren van problemen met deze oplossing, neem een reactie achterlaten op de blog "hetprobleem voor mij oplossen" of stuur ons een
  e-mailbericht.

Meer informatie


Dreamweaver 8 is meer dan een jaar voordat Windows Vista openbaar werd uitgebracht. Daarom ondersteunt Dreamweaver 8 niet officieel Windows Vista. De volgende versie van Dreamweaver wordt gecertificeerd voor Windows Vista.

Zie het artikel 'Hoe Adobe-producten ondersteunen Windows Vista' voor meer informatie over Adobe-productondersteuning voor Windows Vista. Hiertoe gaat u naar de volgende Adobe-website:

De informatie en de oplossing in dit document weerspiegelt de huidige visie van Microsoft Corporation over deze kwesties op de datum van publicatie. Deze oplossing is beschikbaar via Microsoft of via een andere provider. Microsoft beveelt geen specifieke eventuele derden of derde oplossing die in dit artikel worden beschreven. Kunnen andere derden of oplossingen van derden die niet in dit artikel wordt beschreven. Omdat Microsoft reageren moet op veranderende marktomstandigheden, moet deze informatie niet worden geïnterpreteerd als een garantie van Microsoft. Microsoft kan niet garanderen of de juistheid van de informatie of van een oplossing die wordt geboden door Microsoft of door de genoemde derden onderschrijven.

Microsoft biedt geen garanties en sluit alle verklaringen, garanties en voorwaarden, expliciet, impliciet of wettelijk, uit. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot de verklaringen, garanties of voorwaarden van titel, niet schenden van auteursrechten, toereikende voorwaarde, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot enige service, oplossing, product, of ander materiaal of informatie. In geen geval zal Microsoft aansprakelijk voor elke oplossing van derden die in dit artikel worden vermeld.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden beschreven, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.