Foutbericht wanneer u het scherm opnieuw afdrukken GL Batch controleverslagen (01.410.00) in Microsoft Dynamics SL 7.0 opent: 'GL - opnieuw afdrukken GL Batch controleverslagen is een fout opgetreden en moet worden afgesloten'


Symptomen


Wanneer u het scherm Opnieuw afdrukken GL Batch controleverslagen (01.410.00) in Microsoft Dynamics SL 7.0 opent, verschijnt het volgende foutbericht weergegeven:
GL - opnieuw afdrukken GL Batch controleverslagen is een fout opgetreden en moet worden afgesloten

Tijdelijke oplossing


Opmerking Zorg dat er een volledige back-up van de database die u herstellen kunt als er een probleem optreedt voordat u de instructies in dit artikel.

Om dit probleem te omzeilen, gebruikt u een van de volgende methoden:

Methode 1

Als u een licentie voor meerdere bedrijven, als volgt te werk:
  1. Klik in het navigatiedeelvenster op Financieel.
  2. Klik in het navigatiedeelvenster financiële Grootboek.
  3. Klik in het detailvenster van de Module Financieel Grootboekinstellingen onder Setup.
  4. Schakel het selectievakje Meerdere bedrijven activeren met het verwerken van IC .
  5. Schakel het selectievakje Toestaan dat meerdere bedrijven in één Database .
  6. Klik op Opslaan. Sluit het scherm Setup GB (01.950.00) .

Methode 2

Als u een licentie voor meerdere bedrijven geen eigenaar, het bedrijf met meerdere velden in de tabel GLsetup in de database van de toepassing Microsoft Dynamics SL met behulp van SQL Server Management Studio of vullen met behulp van SQL Query Analyzer. Voer hiertoe de volgende instructie:
Update glsetup set mcactive=1,mult_cpny_db=1

Oplossing


Informatie over de hotfix voor Microsoft Dynamics SL

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics SL of de versie waarin deze hotfix is opgenomen zoals opgegeven in de sectie 'Status' in dit artikel.

Klik op de link 'weergeven en aanvragen hotfix downloads' aan het begin van dit artikel kunt u de hotfix voor dit probleem.

Opmerking Als andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u wellicht een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. U maakt een afzonderlijk serviceverzoek indienen, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Microsoft Dynamics SL 7.0

Gewijzigde bestandenDatumBestandsversie
0141000.exe02 - okt 20087.00.21002.00

Microsoft Dynamics SL 7.0 servicepack 1 (SP1)

Gewijzigde bestandenDatumBestandsversie
0141000.exe04 - Feb-20097.01.30204.02

Informatie over de installatie

Deze hotfix installeren door de installatie-instructies die zijn opgenomen in de hotfix downloaden.

Vereisten

Zie de installatie-instructies die zijn opgenomen in de hotfix downloaden voor meer informatie over de vereisten voor deze hotfix is opgenomen.

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd, de computer opnieuw opstarten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Dit probleem is gerapporteerd als probleem nummers 14714 en 17730.

Dit probleem is het eerst verholpen in Microsoft Dynamics SL 7.0 met Service Pack 2 (SP2) en Microsoft Dynamics SL 7.0 Feature Pack 1 (FP1).

Meer informatie


Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven